Bofællesskaber skal afbøde ældrebomben

Ældre i bofællesskaber er både gladere, mere selvhjulpne og billigere for kommunerne end ældre i andre typer boliger, viser ny analyse. Der kan derfor være et stort samfundsøkonomisk potentiale ved seniorbofællesskaber, når op mod hver fjerde dansker inden længe er over 65 år.

Hvis der fremover skal være råd til den voksende andel ældre i Danmark uden at slække for meget på kvaliteten af ældreplejen, er der brug for at tænke kreativt.

Mens resten af befolkningen ifølge prognoserne fra Danmarks Statistik forbliver nogenlunde på samme antal som i dag, vil antallet af ældre over 65 år stige med ca. 500.000 frem mod 2045 til i alt knap 1,6 millioner personer. Det svarer til hver fjerde dansker. Se figur 1.[graph title="Aldrende befolkning" align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2017/05/ABA_Fig01_Aldrende-befolkning-01.png" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2017/05/ABA_Fig01_Aldrende-befolkning-01.png" caption="Figur 1" text="Stigende levealder og store generationer, der går på pension, udgør en ældrebombe, der vil sætte de offentlige velfærdsbudgetter under pres. " ]Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsfremskrivning, 2016.[/graph]

Det store antal ældre vil sætte de kommunale velfærdsbudgetter under pres og intensivere diskussionerne af, hvornår man kan gå på pension, og hvor god en ældrepleje man kan forlange af det offentlige.

Login