Britiske tilstande på vej i dansk europapolitik

Regionerne arbejder lige nu på nye sund­hedsaftaler, som de næste fire år skal regulere sam­arbejdet mellem sygehusene, kommunerne og de praktiserende læger. En central del går på, hvordan sundhedsvæsenet styrker kommunikationen mellem de forskellige instanser. Og det er der brug for. En un­dersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at dårlig kommunikation mellem læger, sygehuse og kommu­ner er hovedforklaringen på de fejl, der regi­streres. Fejlene kan give alvorlige skader.

Det kan få langsigtede negative konsekvenser for Danmarks engagement i EU, at regeringen i sidste uge opgav to års intense bestræbelser på at skabe et bredt fundament under Danmarks europapolitik. Ønsket om en bred aftale bundede i, at både regeringen og Venstre er af den opfattelse, at EU’s strategiske betydning for Danmark er stærkt voksende i disse år. Se tekstboks længere nede.

Ikke desto mindre nøjedes regeringen med en smal aftale med Venstre, Konservative og SF om, at Danmark senest i første kvartal 2016 skal have en folkeafstemning om at ændre Danmarks forbehold for det retlige samarbejde til en såkaldt tilvalgsordning efter britisk forbillede. En model, som halvdelen af danskerne bakker op om. Se figur 1.

Et ja ved den afstemning vil gøre det muligt for Danmark at være med i det overstatslige politisamarbejde, Europol, mens den samtidig sikrer, at Danmark fortsat kan føre den stramme udlændingepolitik, som både Socialdemokraterne og Venstre ønsker sig i bestræbelserne på at dæmme op for Dansk Folkepartis fortsatte fremmarch i meningsmålingerne.

Login