Connie Hedegaard: FN spænder ben for sig selv i klimakampen

FN’s rolle som central aktør i klimakam­pen afhænger af, at der leveres konkrete politiske resultater, når verdens ledere mødes til COP15 i Paris i år. Nu skal organisationen bevise, at den er i stand til at reformere sig selv – ellers bliver FN’s troværdighed i klimakampen sat over styr. “UNFCCC’s troværdighed er på spil i Paris. Som verdenssamfund kan vi ikke to gange med seks års mellemrum sætte en deadline for en glo­bal klimaaftale og så bagefter sige, at det blev der så desværre alligevel ikke rigtig noget ud af. Hvis det sker, vil verdens lande søge andre veje,” siger tidligere klimakommissær Connie Hedegaard i et interview med Mandag Morgen. Hun mener desuden, at de årlige COP’er er for tunge, omstændelige og dyre. Derfor bør den år­lige klimakonference afskaffes og i stedet afholdes hvert andet år. “Argumentet for, at man vil have COP’erne hvert år, er, at de er med til at mobilisere. At man ved, at man skal være der. Men sandheden er jo, at de konferencer er blevet meget store. De koster mange penge, og de koster også meget CO2,” siger hun.

Der er i dag et langt tungere momentum bag den grønne omstilling, end der var i 2009, da FN sidste gang forsøgte at bringe verdenssamfundets aktører til enighed om en global aftale, der gør det muligt at holde den globale opvarmning på et acceptabelt niveau. Men samtidig står det klart, at FN’s rolle som den centrale aktør i klimakampen afhænger af både et konkret politisk resultat i Paris til december og af organisationens evne til at reformere sig selv. Derfor bør FN kun holde sine globale klimakonferencer, de såkaldte COP’er, hvert andet år. Se tidslinje.

Det mener EU’s tidligere klimakommissær Connie Hedegaard, der efter sin fratræden som EU’s klimakommissær med udgangen af oktober sidste år i dag er en af verdens førende uafhængige iagttagere af de internationale klimaforhandlinger.

”UNFCCC’s troværdighed er på spil i Paris. Som verdenssamfund kan vi ikke to gange med seks års mellemrum sætte en deadline for en global klimaaftale og så bagefter sige, at det blev der så desværre alligevel ikke rigtig noget ud af. Hvis det sker, vil verdens lande søge andre veje,” siger Connie Hedegaard i et interview med Mandag Morgen.

Login