Corydon glemmer miljøet

Regeringens erklærede målsætning om at udarbejde en strategi for bæredygtig udvikling er endnu ikke opfyldt. Finansloven er det seneste eksempel på omfattende lovgivning, der vedtages uden viden om dens påvirkning af miljøet, og det vækker kritik fra både topøkonomer og miljøfolk. For der er behov for ekstra fokus på miljøet. Internationale sammenligninger placerer miljøet i Danmark langt efter alle andre nordiske lande og mange EU-lande. Miljøvurdering af finansloven bør være et centralt element i bæredygtig udvikling, økonomisk og miljømæssig, lyder opfordringen fra økonomer og miljøfolk.

Da finansminister Bjarne Corydon i går fremlagde forslaget til finansloven for næste år, blev han og regeringen rost for at have godt styr på den økonomiske bundlinje. Men der er ingen roser til regeringens strategi for den grønne bæredygtighed – forslaget er blottet for beregninger af finanslovens samlede konsekvenser for miljøet.

Kritikerne henviser til regeringsgrundlaget, hvor regeringen ellers forpligtede sig til ”at udarbejde en ny og forpligtende bæredygtighedsstrategi med faste mål, tidsgrænser og tilhørende indikatorer og overvågning”. Regeringen ville samtidig undersøge, hvordan bæredygtighedsmål kan integreres i den politiske beslutningsproces. Men et år efter regeringsskiftet er intet af dette sket. Se boks.

Det skete ikke i nogen af de store reformer – på dagpenge, efterløn, førtidspension eller skat. Og nu sker det altså heller ikke i årets største lovkompleks, finansloven.

Login