CSR skal drive væksten i Mærsk

Forarbejdet er på plads, og nu er landets største virksomhed klar til at rykke op i den globale CSR-superliga sammen med Unilever, Nestlé og Walmart. Mærsks nye bæredygtighedsstrategi bygger på Michael Porters tanker om shared value: det handler ikke om at minimere risici, men om at skabe gevinster for både virksomheden og samfundet. Strategien udpeger tre indsatsomårder, hvor bæredygtighed skal gøres til en vækstfremmer: Reduceret CO2-udledning i hele værdikæden, opgradering af arbejdsstyrken i de nye vækstlande og fjernelse af barrierer for samhandel og vækst. 

Det tager tid at vende en supertanker. Men efter tre års systematisk forarbejde er Danmarks største virksomhed, A.P. Møller-Mærsk, nu klar til at indtage en plads blandt globale CSR-frontløbere som Unilever, Nestlé og Walmart.

Hvor de forløbne tre år er gået med at støbe fundamentet og etablere de nødvendige processer og systemer til at undgå dyre CSR-fælder, peger den nye strategi anderledes proaktivt og positivt fremad: De næste fire år skal bæredygtighed være en vækstfremmer for kerneforretningen.

”Vi skal nu rykke arbejdet med bæredygtighed et skridt videre og fokusere på, hvordan vi kan skabe mere værdi,” siger adm. direktør Nils Smedegaard Andersen.

Login