Danfoss-formand: Systemet modarbejder integration

Det danske asyl- og integrationssystem, der hvert år koster mere end 10 milliarder kroner, er udformet, så det svigter den helt grundlæggende forudsætning for, at flygtninge kan blive en ressource og ikke en belastning for det danske samfund. Systemet er nemlig slet ikke indrettet sådan, at det skal sikre, at flygtningene kommer i arbejde.

Denne skarpe kritik kommer fra en af Danmarks førende erhvervsledere, den liberale bestyrelsesformand i Danfoss, Jørgen Mads Clausen. Han har gennem Danfoss-fonden, Bitten og Mads Clausens Fond, finansieret det bredtfavnende lokale samarbejde Asylprojekt Sønderborg, der har til formål at få sat gang i integrationen af de mange flygtninge, der kommer og er kommet til Sønderjylland og Danmark i det hele taget.

[quote align="right" author="Jørgen Mads Clausen"]Statsministeren holdt et møde på Marienborg, hvor vi fortalte alle om vores tiltag i Sønderborg. Men vi har intet hørt siden Marienborg[/quote]

Login