Danmark har brug for en ny udbudskultur

En ufleksibel og innovationsfjendsk udbudskultur koster Danmark milliarder af kroner hvert år.  EU er på vej med et nyt udbudsdirektiv, der skal bane vej for mere fleksible og innovative udbudsprocesser. Men Danmarks udbudskultur kan ikke ændres fra Bruxelles alene. Eksperter glæder sig derfor over, at det nye direktiv for første gang skal implementeres som en egentlig dansk udbudslov. De håber, at Folketinget vil bruge lejligheden til at gøre op med det juridiske og tekniske bureaukrati. 

EU’s nye udbudsregler kan bidrage til et tiltrængt opgør med en usund dansk udbudskultur. Blandt både tilbuds- og ordregivere er der bred enighed om, at den nuværende udbudspraksis er ufleksibel og innovationshæmmende. Det, der skulle være sund konkurrence om – at få det bedste produkt til den rigtige pris – ender alt for ofte som et spil om paragraffer og kravspecifikationer.

I 2011 blev blot 25 pct. af de offentlige opgaver, der var egnet til konkurrenceudsættelse, udbudt til private virksomheder. Dermed er Danmark ikke i nærheden af at forløse det fulde potentiale.

Usikkerhed om udbudsreglerne gør, at udbud ses som en omkostningstung og risikofyldt proces, hvor dialog er farligt og nytænkning er noget, man gemmer i skuffen. Frygt for klagesager betyder, at ordregiverne dækker sig ind med paragraftungt udbudsmateriale og unødigt detaljerede kravspecifikationer.

Login