Danmark har brug for et grønt Kanslergadeforlig

Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer har begravet stridsøksen. Det åbner mulighed for et nyt historisk forlig som det fra Kanslergade i 1933. Måske kan det løse landbrugets dobbelte gældsbyrde – til klimaet og til banken.

Hvis dansk landbrug skal ud af sin dybe gældskrise, og sektoren samtidig skal le­vere større reduktioner i ud­ledninger af klimaskadelige drivhusgasser, forudsætter det et bredt nationalt kompromis af et omfang, der kan måle sig med det historiske Kansler­gadeforlig i 1933.

Ligesom dengang befinder landbruget sig i en dyb økonomisk krise, og ligesom dengang har hele Danmarks befolkning interesse i, at landbruget atter bliver bæ­redygtigt. Det er det i dag hverken i øko­nomisk eller klimamæssig forstand.

Login