Danmarks dobbelte vækstudfordring

Danmark er fanget i en historisk dyb vækstkrise, som vi endnu ikke har set det fulde resultat af i vores hverdag. Der er udsigt til 15 år med lavvækst. Politikernes svar er præget af traditionelle løsninger. De kan måske føre til en forbedret økonomi på kort sigt, men giver ikke svar på de langsigtede udfordringer. Danmark er blandt de samfund i verden, der tærer mest på ressourcerne og udleder mest CO2 pr. indbygger. Der er behov for at finde en farbar vej ud af vækstfælden – men den skal være bæredygtig, hvis den også skal komme de næste generationer til gode. Satses der rigtigt, kan Danmark sikre sig en konkurrencefordel på fremtidens vigtige markeder.

Danmark er fanget i en historisk dyb vækstkrise, som vi endnu ikke har set det fulde resultat af i vores hverdag. Over de kommende 15 år står dansk økonomi til at få den næstlaveste vækst blandt OECD-landene.

Politikerne har anvist en række velkendte veje ud af krisen: Højere produktivitet, stærkere konkurrencekraft, øget arbejdskraftudbud. Men der er tale om blindgyder. De fører måske til en forbedret økonomi på kort sigt, men leder ikke til svar på de langsigtede udfordringer. Danmark er blandt de nationer i verden, der tærer mest på de globale naturressourcer og står for den største CO2-udledning per indbygger. Vores velkendte veje til vækst er ganske enkelt ikke farbare længere.

Det stiller Danmark over for en dobbelt vækstudfordring: Der er behov for økonomisk råderum til at finansiere fremtidens velfærdsydelser. Men det skal skabes på en ny måde. For den måde Danmark hidtil har skabt økonomisk vækst på, udhuler de produktionsfaktorer i form af naturressourcer – og værdier, som vi skal leve af i fremtiden, og som i øvrigt bidrager til borgernes velvære.

Login