Dansk finanssektor står til dobbelt skattesmæk

Det bliver kostbart for danske bankkunder, pensionssparere og virksomheder, når 11 eurolande fra 1. januar 2014 indfører en finansiel transaktionsskat. Prisen bliver formentlig et godt stykke over en milliard kr., som skal betales til statskasserne i de lande, der indfører skatten. Den danske regering har hidtil afvist at indføre finansskatten, der ville kunne indbringe den danske statskasse godt 6 milliarder kr. om året. I stedet vil man som led i Vækstplan DK øge den nuværende beskatning på arbejdspladser i sektoren. Det dobbelte skattesmæk kan føre til tab af arbejdspladser i finanssektoren, advarer FTF.

Finansielle virksomheder i Danmark vil i de kommende år bliver ramt af både et europæisk og et dansk skattesmæk. Dels vil de blive ramt af den transaktionsbeskatning, som en række toneangivende EU-lande agter at indføre, og dels vil de blive ramt af den øgede lønsumsafgift, som regeringen lægger op til i Vækstplan DK, fordi man ikke ønsker, at finanssektoren skal få glæde af den nedsættelse af selskabsskatten, der også er indeholdt i vækstplanen.

Det viser Mandag Morgens gennemgang af de høringssvar, som alle betydelige brancheorganisationer i den danske finanssektor før påske afleverede i Skatteministeriet i forbindelse med det EU-lovforslag, der skal danne grundlaget for indførelsen af den finansielle transaktionsskat i 11 eurolande.

Den danske regering har hidtil afvist at indføre transaktionsskatten i Danmark. Når danske banker, pensionsselskaber m.v. alligevel rammes, skyldes det, at den er udformet på en sådan måde, at der skal betales afgift af handler, som enten finder sted med en partner i et af de 11 lande, eller som vedrører et aktiv med oprindelse i et af de samme lande. Dette sidstnævnte såkaldte ”udstedelsesprincip” gør, at skatten får en rækkevidde langt ud over de deltagende lande.

Login