Dansk menneskeretsreform vil møde stor modstand

Den danske regering vil gennemføre et kritisk opgør med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols tolkning af Menneskerettighedskonventionen. Hvis det skal lykkes, skal reformen pakkes ind i en pro-europæisk retorik, mener juraprofessor Mikael Rask Madsen.

Danmark vil møde betydelig politisk og institutionel modstand, når man i næste måned indleder sit varslede kritiske opgør med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (EMD) fortolkning af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Ganske vist står regeringen langtfra alene i Europa med sine frustrationer over domstolen i Strasbourg. I en række europæiske lande deler regeringspolitikere, juraprofessorer og ikke mindst oppositionspolitikere den danske opfattelse af, at domstolen i visse tilfælde går for vidt i sin fortolkning af Menneskerettighedskonventionen og derved sætter urimelige hindringer op for nationale domstole og parlamenters virke.

Omvendt står det klart, at den danske regering vil møde stor modstand fra en række lande, som ikke mener, at man skal pille ved Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Strasbourg-domstolen på et tidspunkt, hvor autoritære regimer rundt omkring i Europa både politisk og konkret modarbejder de selvsamme menneskerettigheder.

Login