Den danske rendestensmodel

Selvom fagbevægelsen truer Ryanair, vognmænd og hele industrier med blokader og strejker i kampen for dansk løn og ordnede arbejdsforhold i Danmark, vokser arbejdsmarkedets rendesten. I nogle brancher er under halvdelen af de ansatte medlem af en fagforening, og det burde få alarmklokkerne til at ringe, mener eksperter. Den danske model gælder kun de privilegerede lønmodtagere på det organiserede arbejdsmarked. I de grå dele af arbejdsmarkedet – på gartnerier, restauranter, i rengøringsfag og reklamebranchen – knokler en samfundsklasse af hårdtarbejdende, dårligt betalte unge studerende, emigranter, fag- og ufaglærte med løs tilknytning til arbejdsmarkedet uden ret til pension, ferie og socialt sikkerhedsnet. ”Vi har ikke et alvorligt problem på samfundsniveau endnu, men faren er der,” siger Bent Greve, arbejdsmarkedsforsker og professor ved Roskilde Universitet. Det tegner konturerne af en rendestensmodel.

Fagbevægelsen vil presse virksomheder og hele industrier ud landet for at forsvare danske lønninger og overenskomster. Principperne er ikke til at tage fejl af: Dansk løn i Danmark, danske arbejdsforhold i Danmark. Og da Serviceforbundet og flyselskabet Ryanair mødtes i arbejdsretten i sidste uge, brugte fagforeningsbosser på stribe anledningen til at slå fast, at de står fast på principperne.[graph title="Krise for overenskomstbærende fagforeninger" caption="Figur 1  " align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/c66f2-van_fig01_krise-for-overenskomstbaerende-fagforeninger.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/c075d-van_fig01_krise-for-overenskomstbaerende-fagforeninger.png" text="Den samlede organisationsgrad på LO-området har ligget nogenlunde stabilt siden midten af 80’erne, men de overenskomstbærende fagforeninger taber medlemmer.  "]Kilde: FAOS, Københavns Universitet, 2014. [/graph]

Hvis det irske lavprisselskab ikke vil tegne overenskomst for sine ansatte, bliver det blokeret af medlemmer med gule lufthavnsveste og røde forbundsfaner, til det giver efter eller forlader landet. For hvis Ryanair får lov at blive, er Danmark allerede godt på vej til at blive et discountarbejdsmarked, hvor arbejdsgiveren dikterer løn og arbejdsvilkår. Det vil lønmodtagernes organisationer under ingen omstændigheder gå med til, lyder det.

Men parolerne gælder kun de privilegerede lønmodtagere på det organiserede arbejdsmarked. I transportsektoren og rengøringsbranchen, på gartnerierne, landets byggepladser og restauranter arbejder tusindvis uden overenskomst og under forhold, der ikke lever op til fagforeningernes krav.

Login