Danskeren der forbinder energiens stormagter

Kina, Indien, Mexico og Brasilien begynder nu for alvor at bidrage til den grønne omstilling i den gamle verden, fortæller Christian Zinglersen, der er sekretariatschef i Clean Energy Ministerial, der til maj holder møde i København og Malmø med deltagelse af verdens vigtigste energipolitikere.

Christian Zinglersen har gennem karrieren i Udenrigsministeriet og i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet været med til at skrue på rigtig mange knapper i dansk og europæisk energipolitik.

Nu er han landet et sted, hvor de helt store og effektfulde volumenknapper i den globale energipolitik er inden for rækkevidde.

Den danske topembedsmand har i godt et år været sekretariatschef i organisationen Clean Energy Ministerial, CEM, der – selv om den er meget lidt kendt i offentligheden – er et af de steder i verden, hvor der er den måske allerstørste mulighed for at ændre verdens energiforbrug i en bæredygtig retning, når det gælder hensyn til klima, mennesker og økonomi.

Christian Zinglersen

CEM’s sekretariat har til huse hos Det Internationale Energiagentur i Paris, men rækkevidden er absolut global, eftersom Kina, Indien, USA, Brasilien og 20 andre af verdens største lande er med i organisationen. Clean Energy Ministerial er stedet, hvor energiministre fra verdens folkerigeste og mest klimabelastende nationer mødes for at udveksle erfaringer om klog energipolitik og for sammen at udvikle nye og endnu bedre politikker. Det betyder, at de potentielle resultater er endog meget store.

”I Danmark kan man spørge sig selv: Hvad koster det at reducere med et ton CO2-udledninger i Danmark i forhold til, hvad det koster i Kina? Hvis man skruer på noget politik i Kina, har det eksponentielt væsentlig større betydning, end hvis det sker i Nordeuropa,” siger Christian Zinglersen.

Han er i disse uger i fuld gang med at forberede årets store energipolitiske begivenhed, der finder sted i Øresundsregionen i slutningen af maj. Her afholdes Clean Energy Ministerials årsmøde, der får deltagelse af energiministre fra verdens største lande med Kina, Indien, USA, Brasilien, Mexico og Tyskland i spidsen.

Når politiske aktører af den tyngde samles, vækker det interesse i det store erhvervsliv, og derfor har myndigheder i Danmark og Sverige benyttet lejligheden til at stable arrangementet Nordic Clean Energy Week på benene.

”Det er en enestående mulighed for erhvervslivet, når disse højtstående beslutningstagere er samlet. Alene fra Kina kommer der vel 30-40 embedsmænd med højtstående politikere i spidsen og erhvervsfolk i følget. Det er altså repræsentanter fra de allerstørste markeder i verden, og når de kommer her, er de på udkig efter løsninger på deres egne udfordringer hjemme i Kina,” siger Zinglersen, der påpeger, at dette er en unik mulighed for virksomheder i hele den nordeuropæiske region. Ikke mindst fordi man også venter deltagelse af en række topledere fra det globale erhvervsliv i Elon Musk- og Bill Gates-klassen. Navnene på de førende erhvervsledere, der kommer til København i slutningen af maj, kendes dog ikke endnu.

Zinglersen fremhæver, at man under Clean Energy Ministerial har et arbejdsspor, der handler om at gøre kraftværker mere fleksible. Dette arbejde er ledet af Kina, Tyskland og Danmark, og det er langt fra udelukket, at samarbejdet kan føre til, at kineserne beslutter sig for en bestemt teknologisk løsning, der skal implementeres på 200 kraftværker. ”Det ville jo være ret interessant at være leverandør der,” siger Zinglersen.

Samarbejder i Clean Energy Ministerial

Clean Energy Ministerial er en amerikansk opfindelse fra Barack Obamas første år i Det Hvide Hus. Den daværende amerikanske energiminister, Steven Chu, mente, at det var en god ide at kunne tale energipolitik med verdens største lande, uden at det absolut skulle ske i FN-regi, hvor deltagelsen af næsten 200 lande gør processerne ekstrem tunge.

Danmark, Finland, Norge og Sverige er med, fordi den amerikanske energiminister gerne ville have den globale grønne avantgarde med i form af de nordiske lande.

I perioden 2009-2017 havde CEM sekretariat i Washington bemandet med amerikanske embedsmænd. Men undervejs opstod der ifølge Zinglersen debat om, om det ikke ville være en god ide at skabe et selvstændigt sekretariat for på den måde at udbrede ejerskabet til arbejdet i CEM.

Denne beslutning blev truffet i Mexico i sommeren 2015. Zinglersen var som afdelingschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med ansvar bl.a. for internationalt energisamarbejde dybt involveret i CEM-samarbejdet. Han fik stillingen som sekretariatschef i februar 2017 og pendler i dag mellem Paris og København, hvor hustruen og de fire børn bor.

USA er fortsat med

Mens præsident Donald Trump i sommeren 2017 meddelte, at han ville trække USA ud af FN’s klimaaftale fra 2015, er USA fortsat en engageret deltager i Clean Energy Ministerial, og det ventes således, at energiminister Rick Perry, der er en texaner med sans for både olie og vind, vil deltage i København.

Christian Zinglersen medgiver gerne, at der er lang vej, før fossil energi er ude af både det kinesiske og det amerikanske energisystem. Og han er også helt på det rene med, at USA har meget kraftig gang i udvinding af olie og gas.

”På oliesiden kan man sige, at USA's revolutionerede status som oliestormagt vil betyde, at man har en relativt billig og meget fleksibel olieproducent. Det betyder alt andet lige, at olieprisen får sværere ved at komme op på 100 dollars pr. tønde. Og jo lavere olieprisen er, desto mere attraktivt er det at bruge i petrokemiske industrier og i transporten. Det er naturligvis en udfordring,” siger Zinglersen, som samtidig peger på, at det har geopolitiske fordele, at både USA, Canada og Mexico er store olieproducenter, fordi der så er andre olieproducenter, som man er mindre afhængige af.

Ifølge Zinglersen er Kina, som i 2017 var værter for det årlige ministermøde, rigtig godt inde i CEM-arbejdet.

”Kineserne tager ansvar for flere af vores arbejdsspor. Det er en del af en strategisk satsning fra Kinas side, at man gerne vil påvirke den globale energipolitik. Det er så at sige den nye verdensorden, vi ser,” siger han.

Ifølge Christian Zinglersen er der trods den amerikanske olierevolution og mange års fortsat brug af kul i Kina virkelig gang i den grønne omstilling, fordi førende lande og virksomheder rundt om på kloden har indset, at det er den klogeste vej at gå.

”Det helt store lige nu er integrerede energisystemer hjulpet frem af digital innovation, som kommer alle steder fra. Det er på alles læber. Indien satser stort på elektriske biler, og de er meget optagede af digitaliseringen i den forbindelse. Samtidig vil den digitale, teknologiske udvikling bringe mange nye løsninger og mange nye aktører med høj innovationshastighed ind i processerne. Det går meget hurtigt,” siger Zinglersen.

Multinationalt hold

For Christian Zinglersen har det været en meget spændende ledelsesmæssig udfordring at opbygge sekretariatet i CEM.

”Jeg ville gerne have et globalt team – ikke fordi det er politisk korrekt, men fordi det er vigtigt at vide noget om hele verden.”

Derfor har han i dag en kinesisk souschef, Rui Luo, der har en fortid i blandt andet International Finance Corporation og i Verdensbanken. Derudover har han en indisk medarbejder, Sarbojit Pal, som har en fortid både i den indiske statsadministration og som grøn iværksætter i Holland. Herudover er medarbejderne fra Rusland, Polen, Mexico, Canada og Storbritannien.

”Det har været meget interessant at kunne ansætte globale high performers i denne gruppe. Det er attraktive job for yngre mennesker i en attraktiv by som Paris, og jeg har været meget optaget af fra starten at skabe et godt fundament for det fremtidige arbejde i sekretariatet i Clean Energy Ministerial,” siger Zinglersen.

Han fortæller, at han har brugt stor energi på at fortælle sine medarbejdere, at de ikke alene gerne må kritisere ham som chef og deres kolleger, men at de faktisk har en forpligtigelse til at gøre det.

”Jeg startede med at citere Steve Jobs, der jo sagde, at han hyrede dygtige mennesker, der kunne fortælle Apple, hvad de burde gøre. Og ikke for at Apple-cheferne skulle fortælle de nye medarbejdere, hvad de skulle gøre. Vi er her for at lære. Det kan ikke nytte noget at skabe en kultur, hvor folk er bange for at begå fejl.”

I den forbindelse har Zinglersen gjort sig den erfaring, at særligt de asiatiske medarbejderes hang til højlighed og respekt for hierarkier udgør en udfordring.

”Det er helt klart dem fra Asien, der har skullet bevæge sig længst. Som skandinav er det en udfordring, fordi jeg gerne vil have en meget lige kultur, og fordi jeg kræver, at folk skal sige deres ærlige mening om de ting, vi laver.”

Norden er vært for verdens energistormagter

København og Malmø er 22.-24. maj vært for det årlige møde i det, der ofte kaldes Energiens G20.

Clean Energy Ministerial, CEM, er det globale forum, hvor verdens største lande deler erfaringer og samarbejder om konkret energipolitik.

Danmark, Sverige, Finland og Norge er trods deres størrelser indlemmet i kredsen, fordi de er blandt verdens mest avancerede energilande og derfor er dem, de store lande gerne vil samarbejde med.

Europa-Kommissionen og de nordiske lande i fællesskab er værter for mødet i år. Man har benyttet lejligheden til at skabe en mere åben og erhvervsvendt begivenhed, Nordic Clean Energy Week, omkring mødet med de vigtige energiministre fra verdens største lande, en række erhvervsledere og toneangivende organisationer.

Clean Energy Ministerial fokuserer på konkret energipoliti. I 2015 blev nogenlunde samme landekreds, som står bag CEM, enige om at udvide samarbejdet med den ambitiøse Mission Innovation, hvor medlemslandene lover at øge deres forsknings- og innovationsindsats på energiområdet og at søge synergier med hinandens indsatser. Årsmødet i Malmø/København er derfor også det tredje årsmøde i Mission Innovation.

Læs mere om programmet for Clean Energy Ministerial på www.cleanenergyministerial.org.

CEM’s sekretariat flyttede i 2017 fra Washington til Paris, hvor det er placeret i og arbejder tæt sammen med Det Internationale Energiagentur, IEA. CEM’s sekretariat ledes af Christian Zinglersen, der har en fortid i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og før det i Udenrigsministeriet.

Det overordnede tema for møderne i Øresundsregionen er: Energy Integration and Transition: towards a competitive and innovative low carbon economy.

Arbejdet i CEM finder sted i forskellige arbejdsspor, hvor interesserede lande arbejder sammen om konkrete udfordringer som eksempelvis integration af vind i elsystemet, standarder for elforbrugende produkter, smartgrids og samspil mellem integrerede energisystemer, elbiler, introduktion af LED-lys i stor skala, omstilling af kraftværker osv.

Der er ønsker om på møderne i København og Malmø at udvide samarbejdet yderligere til f.eks. regional integration af elmarkeder, optimering af energiscenarier, udvikling af Carbon Capture and Storage samt atomkrafts rolle i fremtidens energisystem. CEM-landene engagerer sig kun i arbejdsspor, der matcher landenes prioriteter, afspejlende at ’one size does not fit all’.

CEM-sekretariatet identificerer relevante udfordringer og landes respektive interesse heri, faciliterer partnerskaber mellem lande, institutionelle aktører og virksomheder og dem, der finansierer arbejdet – det være sig regeringer, statslige udviklingspuljer, private virksomheder eller multinationale udviklingsbanker. 

Følgende lande er medlemmer af CEM:

Australien, Brasilien, Canada, Chile, Kina, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Sydkorea, Mexico, Norge, Rusland, Saudi-Arabien, Sydafrika, Spanien, Sverige, De Forenede Arabiske Emirater, Storbritannien og USA er medlemmer. Herudover er EU-Kommissionen medlem, mens Holland er observatør med henblik på at blive fuldt medlem på CEM9 mødet.

Forrige artikel Nu skal der ryddes op i millioner af handleplaner for udsatte borgere Nu skal der ryddes op i millioner af handleplaner for udsatte borgere Næste artikel Udvalg: De regionale vækstfora skal droppes Udvalg: De regionale vækstfora skal droppes

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en artikel fra vores tema i årets første nummer om kønsdiversiteten i danske bestyrelser. Den viser, at Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre flere kvinder i bestyrelserne end hidtil antaget. Over 33.000 bestyrelser – svarende til 56 pct. af samtlige danske virksomhedsbestyrelser – består kun af mænd. Tusindvis af bestyrelser er besat med ægtefæller, søskende og andre familiemedlemmer. Danmark risikerer at gå glip af vækst og job, hvis der ikke satses meget mere målrettet på fødekæden af kvalificerede kvinder.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en historie fra marts om, at politikere i Danmark, Tyskland og andre europæiske lande bevilger sig selv stadigt flere penge i statsstøtte. Pengene bruges ofte til at skabe mediekanaler, der gør det muligt for politikerne at undgå spørgsmål fra kritiske journalister.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

SOMMERLÆSNING: Glem gaveboden. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er generøse på vegne af velfærdssamfundet. Men de lovede ekstra mia. dækker over en meget lille vækst i det offentlige forbrug målt per indbygger. Velfærdsstaten er gået ind i en ny epoke, hvor det bliver sværere at tilfredsstille borgernes behov, vurderer professor Jørgen Goul Andersen. Det første opgør om velfærden kommer, når Mette Frederiksens nye regering forhandler budgetter for 2020 med kommuner og regioner. De begynder nu.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Da Dong (næsten) blev overhalet af den grønne omstilling

SOMMERLÆSNING: Det er faktisk en fantastisk historie. "Halvdelen af den CO2-reduktion, som Danmark som land har realiseret over de sidste 10 år, er kommet som følge af beslutninger, der er truffet i den her virksomhed,” fortalte Jacob Askou Bøss, der er strategichef i Ørsted, i et interview med Mandag Morgen i maj. Han har været med hele vejen, mens DONG, der hentede olie og gas og fyrede med kul, forvandlede sig til Ørsted, der snart producerer fossilfri energi. 

God læselyst og god sommer

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

SOMMERLÆSNING. Der er et forståeligt fokus på, hvad kineserne vil med sine mange investeringer i europæiske virksomheder. Men de kinesiske penge kan skabe job og sikre virksomheder. Det er svenske Volvo et eksempel på. Efter ti år med kinesiske ejere er produktionen fordoblet. Den historie fortæller det danske medlem af Volvos bestyrelse Lone Fønss Schrøder til min kollega Peter Hesseldahl.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en analyse fra januar, som viser, at EU-landenes klimapolitikker er ikke socialt bæredygtige, fordi de gavner industrier og kapitalejere, mens forbrugere straffes. Her advarede Margrethe Vestager også om, at hvis vi fortsætter klimapolitikken i samme spor, vokser uligheden.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling handler om et overset tema i den danske velfærdsdebat. Danmark oplever i disse år en glidende privatisering af velfærden. Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. På få år er antallet af børn i privatinstitutioner tredoblet. Det kan betyde en banebrydende forandring af velfærdsstaten af den slags, vi kun ser 1-2 gange pr. århundrede. Fortsætter udviklingen, vil opbakningen til velfærdsstaten i sin nuværende form formentlig smuldre.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

SOMMERLÆSNING: Dansk ballets guldfugl, Nikolaj Hübbe, er flasket op med perfektion og lever i naturlig symbiose med det. Men hvor der er højt at flyve, er der dybt at falde. Ja, ja. Det er en kliché, men den slags har det med at have en antydning af sandhed i sig. Det gælder også i tilfældet Nikolaj Hübbe. Læs interviewet med ham, der var det fjerde i min serie af 'Uperfekte Interview', hvor jeg satte fokus på den præstations- og perfekthedskultur, der gennemsyrer vores samfund. 

God læselyst og god sommer,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

Ministerdebutanter får nøgleroller

Ministerdebutanter får nøgleroller

ANALYSE: De er relativt unge, de er visionære, og de er alle forfattere til en stribe opsigtsvækkende debatbøger, der har været med til at definere Socialdemokratiets nye profil. Mandag Morgen sætter spot på fem ministerdebutanter i Mette Frederiksens nye regering, som vil være med til at afgøre, om regeringen bliver en succes eller fiasko hos vælgerne.

Mette Frederiksens store tillidsreform

Mette Frederiksens store tillidsreform

ANALYSE: Der er slået skår i samfundskontrakten, mener den nye S-regering og dens støttepartier. En stor reform skal derfor blandt andet styrke tilliden til politikere og medier, genopbygge tilliden til Skat og mindske de økonomiske forskelle i Danmark. Men tilliden til den nye regering selv kan blive påvirket af anklager om løftebrud i forhold til udlændinge og nedslidte.

Her er rammerne for den nye S-regering

Her er rammerne for den nye S-regering

Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten er blevet enige om et fælles aftalepapir, der baner vejen for en socialdemokratisk mindretalsregering. Læs aftalen her.

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

ANMELDELSE: Vi skal se ledere som mennesker, før vi ser dem som enten mænd eller kvinder. Ny bog afdækker, at vi sidder uhjælpeligt fast i gamle adfærdsmønstre og normer og udfører en daglig kønslinedans for at leve op til dem.

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Danmarks 98 kommuner er klimakampens frontkæmpere. Men koordineringen af indsatsen er så dårlig, at det spænder ben for de klimaresultater, som befolkningen og virksomhederne forventer. Hvis staten stiller krav om fælles mål, skal der også følge penge med, siger kommunerne.  

Klimakampen er glokal

Klimakampen er glokal

KOMMENTAR: Det er afgørende valg, der i disse år bliver truffet på både lokalt, nationalt og globalt niveau i forhold til klimaudfordringerne. Derfor er det afgørende at skabe bedre netværk og samarbejde mellem de forskellige niveauer.

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Med begrebet ”overvågningskapitalisme” har den amerikanske økonomiprofessor Shoshana Zuboff sat fokus på spillereglerne i den nye digitale økonomi. Her handler det ikke længere kun om at analysere og forudsige din adfærd, men også om at styre den. Vi kan dog ændre på spillereglerne, hvis vi vil, fastslår hun. Det har vi gjort før.

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Dansk politiks nye superduo hedder Mette og Martin. Mette Frederiksen og Martin Rossen. De samler en meget stor del af magten i Statsministeriet. Det får især konsekvenser for Finansministeriet. De aktuelle regeringsforhandlinger har givet en forsmag på, hvad der venter.

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Finansministeriet får et helt sæt af nye opgaver, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister. Fokus i reformer flytter fra arbejdsudbud til kompetencer. Budgetloven i sin nuværende form kan stå for fald. Nye grønne regnemetoder skal holde øje med både klima og ulighed. Og så venter en 2030-plan.

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Co-creation er en samskabelsesmetode, som typisk bruges til at skabe større grundlæggende forandringer. Men metoden kan også med fordel anvendes på projekter af mindre skala. Mandag Morgen giver dig her en introduktion til metoden – med kemotasken som det gode og konkrete eksempel.

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

”Hvem vil vi være? Hvad vil vi kendes for?” spurgte Lars Løkke Rasmussen, da han udskrev valget. Nu har vi en del af svaret: Vi vil være mere lige, vi orker ikke skattesnyd, vi vil have et samfund med frisind – og vi savner tillidsvækkende politikere. Det viser en stor undersøgelse af danskernes værdier.

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Tre ud af fire danskere finder det nu totalt uacceptabelt at snyde i skat, hvilket er en historisk høj andel. Når det gælder personlige forhold som brug af hash eller seksuel adfærd er danskerne til gengæld blevet mere tolerante og frisindede. Regeringen bør se på de forbudte, men bredt accepterede handlinger, mener forsker.

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Mens danskernes tillid til en række institutioner såsom Forsvaret og uddannelsessystemet stiger, står det anderledes til med tilliden til medier og de politiske systemer, der de sidste ti år har lidt et knæk. Sund skepsis er godt, men mistillid kan underminere vores institutioner, og derfor skal udviklingen tages alvorligt, advarer forskere. 

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Bjørn Bredal anbefaler det nyoversatte epos Gilgamesh, hvis man lider af undergangsbevidsthed og så skal du høre Herbert Pundiks livshistorie som podcast.  

Volvos nye liv som succesrig kineser

Volvos nye liv som succesrig kineser

Lone Fønss Schrøder har som næstformand i Volvos bestyrelse oplevet sammenlægningen af et aldrende svensk ikon og en kinesisk opkomling i bilindustrien på tæt hold. En lektion i markedsforståelse, forenkling og eksekvering – og hvordan ’goldplating’ kan være en fælde for de kvalitetsbevidste.

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Facebooks planer om at starte sin egen valuta kan være starten på kryptovalutaernes æra. Endnu ved ingen, hvordan den nye møntfod skal reguleres, eller hvordan Facebook præcist har tænkt sig at linke den til nationalbankernes valutaer og andre faste aktiver. 

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation er det nye sort blandt internationale topledere. I den danske virksomhed Able praktiserer stifter og CEO Martin Bjergegaard det hver dag – og hans ansatte kan gå til det hver fredag, mens de er på arbejde. Forskning taler positivt om meditations gavnlige effekter.

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Mette Frederiksen præsenteres som en model for Europas socialdemokrater med stram udlændingepolitik og offensiv velfærdspolitik. I Spanien har partikammeraten Pedro Sanchez succes med en anden vej, der appellerer til unge og kosmopolitiske vælgere. Sanchez er stærkt EU-engageret, mens såvel Frederiksen som store dele af Danmark har store forbehold.

Klimaet kræver lederskab, Mette!

Klimaet kræver lederskab, Mette!

KOMMENTAR: Danmark skal gennemføre en bæredygtig transformation, der kræver historisk lederskab. Hvis Mette Frederiksen vil og tør, kan hun danne verdens første verdensmålsregering og blive et forbillede for resten af kloden. En væsentlig mission for ’børnenes statsminister’.