Danskeren der forbinder energiens stormagter

Kina, Indien, Mexico og Brasilien begynder nu for alvor at bidrage til den grønne omstilling i den gamle verden, fortæller Christian Zinglersen, der er sekretariatschef i Clean Energy Ministerial, der til maj holder møde i København og Malmø med deltagelse af verdens vigtigste energipolitikere.

Christian Zinglersen har gennem karrieren i Udenrigsministeriet og i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet været med til at skrue på rigtig mange knapper i dansk og europæisk energipolitik.

Nu er han landet et sted, hvor de helt store og effektfulde volumenknapper i den globale energipolitik er inden for rækkevidde.

Den danske topembedsmand har i godt et år været sekretariatschef i organisationen Clean Energy Ministerial, CEM, der – selv om den er meget lidt kendt i offentligheden – er et af de steder i verden, hvor der er den måske allerstørste mulighed for at ændre verdens energiforbrug i en bæredygtig retning, når det gælder hensyn til klima, mennesker og økonomi.

Christian Zinglersen

CEM’s sekretariat har til huse hos Det Internationale Energiagentur i Paris, men rækkevidden er absolut global, eftersom Kina, Indien, USA, Brasilien og 20 andre af verdens største lande er med i organisationen. Clean Energy Ministerial er stedet, hvor energiministre fra verdens folkerigeste og mest klimabelastende nationer mødes for at udveksle erfaringer om klog energipolitik og for sammen at udvikle nye og endnu bedre politikker. Det betyder, at de potentielle resultater er endog meget store.

”I Danmark kan man spørge sig selv: Hvad koster det at reducere med et ton CO2-udledninger i Danmark i forhold til, hvad det koster i Kina? Hvis man skruer på noget politik i Kina, har det eksponentielt væsentlig større betydning, end hvis det sker i Nordeuropa,” siger Christian Zinglersen.

Han er i disse uger i fuld gang med at forberede årets store energipolitiske begivenhed, der finder sted i Øresundsregionen i slutningen af maj. Her afholdes Clean Energy Ministerials årsmøde, der får deltagelse af energiministre fra verdens største lande med Kina, Indien, USA, Brasilien, Mexico og Tyskland i spidsen.

Når politiske aktører af den tyngde samles, vækker det interesse i det store erhvervsliv, og derfor har myndigheder i Danmark og Sverige benyttet lejligheden til at stable arrangementet Nordic Clean Energy Week på benene.

”Det er en enestående mulighed for erhvervslivet, når disse højtstående beslutningstagere er samlet. Alene fra Kina kommer der vel 30-40 embedsmænd med højtstående politikere i spidsen og erhvervsfolk i følget. Det er altså repræsentanter fra de allerstørste markeder i verden, og når de kommer her, er de på udkig efter løsninger på deres egne udfordringer hjemme i Kina,” siger Zinglersen, der påpeger, at dette er en unik mulighed for virksomheder i hele den nordeuropæiske region. Ikke mindst fordi man også venter deltagelse af en række topledere fra det globale erhvervsliv i Elon Musk- og Bill Gates-klassen. Navnene på de førende erhvervsledere, der kommer til København i slutningen af maj, kendes dog ikke endnu.

Zinglersen fremhæver, at man under Clean Energy Ministerial har et arbejdsspor, der handler om at gøre kraftværker mere fleksible. Dette arbejde er ledet af Kina, Tyskland og Danmark, og det er langt fra udelukket, at samarbejdet kan føre til, at kineserne beslutter sig for en bestemt teknologisk løsning, der skal implementeres på 200 kraftværker. ”Det ville jo være ret interessant at være leverandør der,” siger Zinglersen.

Samarbejder i Clean Energy Ministerial

Clean Energy Ministerial er en amerikansk opfindelse fra Barack Obamas første år i Det Hvide Hus. Den daværende amerikanske energiminister, Steven Chu, mente, at det var en god ide at kunne tale energipolitik med verdens største lande, uden at det absolut skulle ske i FN-regi, hvor deltagelsen af næsten 200 lande gør processerne ekstrem tunge.

Danmark, Finland, Norge og Sverige er med, fordi den amerikanske energiminister gerne ville have den globale grønne avantgarde med i form af de nordiske lande.

I perioden 2009-2017 havde CEM sekretariat i Washington bemandet med amerikanske embedsmænd. Men undervejs opstod der ifølge Zinglersen debat om, om det ikke ville være en god ide at skabe et selvstændigt sekretariat for på den måde at udbrede ejerskabet til arbejdet i CEM.

Denne beslutning blev truffet i Mexico i sommeren 2015. Zinglersen var som afdelingschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med ansvar bl.a. for internationalt energisamarbejde dybt involveret i CEM-samarbejdet. Han fik stillingen som sekretariatschef i februar 2017 og pendler i dag mellem Paris og København, hvor hustruen og de fire børn bor.

USA er fortsat med

Mens præsident Donald Trump i sommeren 2017 meddelte, at han ville trække USA ud af FN’s klimaaftale fra 2015, er USA fortsat en engageret deltager i Clean Energy Ministerial, og det ventes således, at energiminister Rick Perry, der er en texaner med sans for både olie og vind, vil deltage i København.

Christian Zinglersen medgiver gerne, at der er lang vej, før fossil energi er ude af både det kinesiske og det amerikanske energisystem. Og han er også helt på det rene med, at USA har meget kraftig gang i udvinding af olie og gas.

”På oliesiden kan man sige, at USA's revolutionerede status som oliestormagt vil betyde, at man har en relativt billig og meget fleksibel olieproducent. Det betyder alt andet lige, at olieprisen får sværere ved at komme op på 100 dollars pr. tønde. Og jo lavere olieprisen er, desto mere attraktivt er det at bruge i petrokemiske industrier og i transporten. Det er naturligvis en udfordring,” siger Zinglersen, som samtidig peger på, at det har geopolitiske fordele, at både USA, Canada og Mexico er store olieproducenter, fordi der så er andre olieproducenter, som man er mindre afhængige af.

Ifølge Zinglersen er Kina, som i 2017 var værter for det årlige ministermøde, rigtig godt inde i CEM-arbejdet.

”Kineserne tager ansvar for flere af vores arbejdsspor. Det er en del af en strategisk satsning fra Kinas side, at man gerne vil påvirke den globale energipolitik. Det er så at sige den nye verdensorden, vi ser,” siger han.

Ifølge Christian Zinglersen er der trods den amerikanske olierevolution og mange års fortsat brug af kul i Kina virkelig gang i den grønne omstilling, fordi førende lande og virksomheder rundt om på kloden har indset, at det er den klogeste vej at gå.

”Det helt store lige nu er integrerede energisystemer hjulpet frem af digital innovation, som kommer alle steder fra. Det er på alles læber. Indien satser stort på elektriske biler, og de er meget optagede af digitaliseringen i den forbindelse. Samtidig vil den digitale, teknologiske udvikling bringe mange nye løsninger og mange nye aktører med høj innovationshastighed ind i processerne. Det går meget hurtigt,” siger Zinglersen.

Multinationalt hold

For Christian Zinglersen har det været en meget spændende ledelsesmæssig udfordring at opbygge sekretariatet i CEM.

”Jeg ville gerne have et globalt team – ikke fordi det er politisk korrekt, men fordi det er vigtigt at vide noget om hele verden.”

Derfor har han i dag en kinesisk souschef, Rui Luo, der har en fortid i blandt andet International Finance Corporation og i Verdensbanken. Derudover har han en indisk medarbejder, Sarbojit Pal, som har en fortid både i den indiske statsadministration og som grøn iværksætter i Holland. Herudover er medarbejderne fra Rusland, Polen, Mexico, Canada og Storbritannien.

”Det har været meget interessant at kunne ansætte globale high performers i denne gruppe. Det er attraktive job for yngre mennesker i en attraktiv by som Paris, og jeg har været meget optaget af fra starten at skabe et godt fundament for det fremtidige arbejde i sekretariatet i Clean Energy Ministerial,” siger Zinglersen.

Han fortæller, at han har brugt stor energi på at fortælle sine medarbejdere, at de ikke alene gerne må kritisere ham som chef og deres kolleger, men at de faktisk har en forpligtigelse til at gøre det.

”Jeg startede med at citere Steve Jobs, der jo sagde, at han hyrede dygtige mennesker, der kunne fortælle Apple, hvad de burde gøre. Og ikke for at Apple-cheferne skulle fortælle de nye medarbejdere, hvad de skulle gøre. Vi er her for at lære. Det kan ikke nytte noget at skabe en kultur, hvor folk er bange for at begå fejl.”

I den forbindelse har Zinglersen gjort sig den erfaring, at særligt de asiatiske medarbejderes hang til højlighed og respekt for hierarkier udgør en udfordring.

”Det er helt klart dem fra Asien, der har skullet bevæge sig længst. Som skandinav er det en udfordring, fordi jeg gerne vil have en meget lige kultur, og fordi jeg kræver, at folk skal sige deres ærlige mening om de ting, vi laver.”

Norden er vært for verdens energistormagter

København og Malmø er 22.-24. maj vært for det årlige møde i det, der ofte kaldes Energiens G20.

Clean Energy Ministerial, CEM, er det globale forum, hvor verdens største lande deler erfaringer og samarbejder om konkret energipolitik.

Danmark, Sverige, Finland og Norge er trods deres størrelser indlemmet i kredsen, fordi de er blandt verdens mest avancerede energilande og derfor er dem, de store lande gerne vil samarbejde med.

Europa-Kommissionen og de nordiske lande i fællesskab er værter for mødet i år. Man har benyttet lejligheden til at skabe en mere åben og erhvervsvendt begivenhed, Nordic Clean Energy Week, omkring mødet med de vigtige energiministre fra verdens største lande, en række erhvervsledere og toneangivende organisationer.

Clean Energy Ministerial fokuserer på konkret energipoliti. I 2015 blev nogenlunde samme landekreds, som står bag CEM, enige om at udvide samarbejdet med den ambitiøse Mission Innovation, hvor medlemslandene lover at øge deres forsknings- og innovationsindsats på energiområdet og at søge synergier med hinandens indsatser. Årsmødet i Malmø/København er derfor også det tredje årsmøde i Mission Innovation.

Læs mere om programmet for Clean Energy Ministerial på www.cleanenergyministerial.org.

CEM’s sekretariat flyttede i 2017 fra Washington til Paris, hvor det er placeret i og arbejder tæt sammen med Det Internationale Energiagentur, IEA. CEM’s sekretariat ledes af Christian Zinglersen, der har en fortid i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og før det i Udenrigsministeriet.

Det overordnede tema for møderne i Øresundsregionen er: Energy Integration and Transition: towards a competitive and innovative low carbon economy.

Arbejdet i CEM finder sted i forskellige arbejdsspor, hvor interesserede lande arbejder sammen om konkrete udfordringer som eksempelvis integration af vind i elsystemet, standarder for elforbrugende produkter, smartgrids og samspil mellem integrerede energisystemer, elbiler, introduktion af LED-lys i stor skala, omstilling af kraftværker osv.

Der er ønsker om på møderne i København og Malmø at udvide samarbejdet yderligere til f.eks. regional integration af elmarkeder, optimering af energiscenarier, udvikling af Carbon Capture and Storage samt atomkrafts rolle i fremtidens energisystem. CEM-landene engagerer sig kun i arbejdsspor, der matcher landenes prioriteter, afspejlende at ’one size does not fit all’.

CEM-sekretariatet identificerer relevante udfordringer og landes respektive interesse heri, faciliterer partnerskaber mellem lande, institutionelle aktører og virksomheder og dem, der finansierer arbejdet – det være sig regeringer, statslige udviklingspuljer, private virksomheder eller multinationale udviklingsbanker. 

Følgende lande er medlemmer af CEM:

Australien, Brasilien, Canada, Chile, Kina, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Sydkorea, Mexico, Norge, Rusland, Saudi-Arabien, Sydafrika, Spanien, Sverige, De Forenede Arabiske Emirater, Storbritannien og USA er medlemmer. Herudover er EU-Kommissionen medlem, mens Holland er observatør med henblik på at blive fuldt medlem på CEM9 mødet.

Forrige artikel Nu skal der ryddes op i millioner af handleplaner for udsatte borgere Nu skal der ryddes op i millioner af handleplaner for udsatte borgere Næste artikel Udvalg: De regionale vækstfora skal droppes Udvalg: De regionale vækstfora skal droppes