Danskeren der forbinder energiens stormagter

Kina, Indien, Mexico og Brasilien begynder nu for alvor at bidrage til den grønne omstilling i den gamle verden, fortæller Christian Zinglersen, der er sekretariatschef i Clean Energy Ministerial, der til maj holder møde i København og Malmø med deltagelse af verdens vigtigste energipolitikere.

Christian Zinglersen har gennem karrieren i Udenrigsministeriet og i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet været med til at skrue på rigtig mange knapper i dansk og europæisk energipolitik.

Nu er han landet et sted, hvor de helt store og effektfulde volumenknapper i den globale energipolitik er inden for rækkevidde.

Den danske topembedsmand har i godt et år været sekretariatschef i organisationen Clean Energy Ministerial, CEM, der – selv om den er meget lidt kendt i offentligheden – er et af de steder i verden, hvor der er den måske allerstørste mulighed for at ændre verdens energiforbrug i en bæredygtig retning, når det gælder hensyn til klima, mennesker og økonomi.

Christian Zinglersen

CEM’s sekretariat har til huse hos Det Internationale Energiagentur i Paris, men rækkevidden er absolut global, eftersom Kina, Indien, USA, Brasilien og 20 andre af verdens største lande er med i organisationen. Clean Energy Ministerial er stedet, hvor energiministre fra verdens folkerigeste og mest klimabelastende nationer mødes for at udveksle erfaringer om klog energipolitik og for sammen at udvikle nye og endnu bedre politikker. Det betyder, at de potentielle resultater er endog meget store.

”I Danmark kan man spørge sig selv: Hvad koster det at reducere med et ton CO2-udledninger i Danmark i forhold til, hvad det koster i Kina? Hvis man skruer på noget politik i Kina, har det eksponentielt væsentlig større betydning, end hvis det sker i Nordeuropa,” siger Christian Zinglersen.

Han er i disse uger i fuld gang med at forberede årets store energipolitiske begivenhed, der finder sted i Øresundsregionen i slutningen af maj. Her afholdes Clean Energy Ministerials årsmøde, der får deltagelse af energiministre fra verdens største lande med Kina, Indien, USA, Brasilien, Mexico og Tyskland i spidsen.

Når politiske aktører af den tyngde samles, vækker det interesse i det store erhvervsliv, og derfor har myndigheder i Danmark og Sverige benyttet lejligheden til at stable arrangementet Nordic Clean Energy Week på benene.

”Det er en enestående mulighed for erhvervslivet, når disse højtstående beslutningstagere er samlet. Alene fra Kina kommer der vel 30-40 embedsmænd med højtstående politikere i spidsen og erhvervsfolk i følget. Det er altså repræsentanter fra de allerstørste markeder i verden, og når de kommer her, er de på udkig efter løsninger på deres egne udfordringer hjemme i Kina,” siger Zinglersen, der påpeger, at dette er en unik mulighed for virksomheder i hele den nordeuropæiske region. Ikke mindst fordi man også venter deltagelse af en række topledere fra det globale erhvervsliv i Elon Musk- og Bill Gates-klassen. Navnene på de førende erhvervsledere, der kommer til København i slutningen af maj, kendes dog ikke endnu.

Zinglersen fremhæver, at man under Clean Energy Ministerial har et arbejdsspor, der handler om at gøre kraftværker mere fleksible. Dette arbejde er ledet af Kina, Tyskland og Danmark, og det er langt fra udelukket, at samarbejdet kan føre til, at kineserne beslutter sig for en bestemt teknologisk løsning, der skal implementeres på 200 kraftværker. ”Det ville jo være ret interessant at være leverandør der,” siger Zinglersen.

Samarbejder i Clean Energy Ministerial

Clean Energy Ministerial er en amerikansk opfindelse fra Barack Obamas første år i Det Hvide Hus. Den daværende amerikanske energiminister, Steven Chu, mente, at det var en god ide at kunne tale energipolitik med verdens største lande, uden at det absolut skulle ske i FN-regi, hvor deltagelsen af næsten 200 lande gør processerne ekstrem tunge.

Danmark, Finland, Norge og Sverige er med, fordi den amerikanske energiminister gerne ville have den globale grønne avantgarde med i form af de nordiske lande.

I perioden 2009-2017 havde CEM sekretariat i Washington bemandet med amerikanske embedsmænd. Men undervejs opstod der ifølge Zinglersen debat om, om det ikke ville være en god ide at skabe et selvstændigt sekretariat for på den måde at udbrede ejerskabet til arbejdet i CEM.

Denne beslutning blev truffet i Mexico i sommeren 2015. Zinglersen var som afdelingschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med ansvar bl.a. for internationalt energisamarbejde dybt involveret i CEM-samarbejdet. Han fik stillingen som sekretariatschef i februar 2017 og pendler i dag mellem Paris og København, hvor hustruen og de fire børn bor.

USA er fortsat med

Mens præsident Donald Trump i sommeren 2017 meddelte, at han ville trække USA ud af FN’s klimaaftale fra 2015, er USA fortsat en engageret deltager i Clean Energy Ministerial, og det ventes således, at energiminister Rick Perry, der er en texaner med sans for både olie og vind, vil deltage i København.

Christian Zinglersen medgiver gerne, at der er lang vej, før fossil energi er ude af både det kinesiske og det amerikanske energisystem. Og han er også helt på det rene med, at USA har meget kraftig gang i udvinding af olie og gas.

”På oliesiden kan man sige, at USA's revolutionerede status som oliestormagt vil betyde, at man har en relativt billig og meget fleksibel olieproducent. Det betyder alt andet lige, at olieprisen får sværere ved at komme op på 100 dollars pr. tønde. Og jo lavere olieprisen er, desto mere attraktivt er det at bruge i petrokemiske industrier og i transporten. Det er naturligvis en udfordring,” siger Zinglersen, som samtidig peger på, at det har geopolitiske fordele, at både USA, Canada og Mexico er store olieproducenter, fordi der så er andre olieproducenter, som man er mindre afhængige af.

Ifølge Zinglersen er Kina, som i 2017 var værter for det årlige ministermøde, rigtig godt inde i CEM-arbejdet.

”Kineserne tager ansvar for flere af vores arbejdsspor. Det er en del af en strategisk satsning fra Kinas side, at man gerne vil påvirke den globale energipolitik. Det er så at sige den nye verdensorden, vi ser,” siger han.

Ifølge Christian Zinglersen er der trods den amerikanske olierevolution og mange års fortsat brug af kul i Kina virkelig gang i den grønne omstilling, fordi førende lande og virksomheder rundt om på kloden har indset, at det er den klogeste vej at gå.

”Det helt store lige nu er integrerede energisystemer hjulpet frem af digital innovation, som kommer alle steder fra. Det er på alles læber. Indien satser stort på elektriske biler, og de er meget optagede af digitaliseringen i den forbindelse. Samtidig vil den digitale, teknologiske udvikling bringe mange nye løsninger og mange nye aktører med høj innovationshastighed ind i processerne. Det går meget hurtigt,” siger Zinglersen.

Multinationalt hold

For Christian Zinglersen har det været en meget spændende ledelsesmæssig udfordring at opbygge sekretariatet i CEM.

”Jeg ville gerne have et globalt team – ikke fordi det er politisk korrekt, men fordi det er vigtigt at vide noget om hele verden.”

Derfor har han i dag en kinesisk souschef, Rui Luo, der har en fortid i blandt andet International Finance Corporation og i Verdensbanken. Derudover har han en indisk medarbejder, Sarbojit Pal, som har en fortid både i den indiske statsadministration og som grøn iværksætter i Holland. Herudover er medarbejderne fra Rusland, Polen, Mexico, Canada og Storbritannien.

”Det har været meget interessant at kunne ansætte globale high performers i denne gruppe. Det er attraktive job for yngre mennesker i en attraktiv by som Paris, og jeg har været meget optaget af fra starten at skabe et godt fundament for det fremtidige arbejde i sekretariatet i Clean Energy Ministerial,” siger Zinglersen.

Han fortæller, at han har brugt stor energi på at fortælle sine medarbejdere, at de ikke alene gerne må kritisere ham som chef og deres kolleger, men at de faktisk har en forpligtigelse til at gøre det.

”Jeg startede med at citere Steve Jobs, der jo sagde, at han hyrede dygtige mennesker, der kunne fortælle Apple, hvad de burde gøre. Og ikke for at Apple-cheferne skulle fortælle de nye medarbejdere, hvad de skulle gøre. Vi er her for at lære. Det kan ikke nytte noget at skabe en kultur, hvor folk er bange for at begå fejl.”

I den forbindelse har Zinglersen gjort sig den erfaring, at særligt de asiatiske medarbejderes hang til højlighed og respekt for hierarkier udgør en udfordring.

”Det er helt klart dem fra Asien, der har skullet bevæge sig længst. Som skandinav er det en udfordring, fordi jeg gerne vil have en meget lige kultur, og fordi jeg kræver, at folk skal sige deres ærlige mening om de ting, vi laver.”

Norden er vært for verdens energistormagter

København og Malmø er 22.-24. maj vært for det årlige møde i det, der ofte kaldes Energiens G20.

Clean Energy Ministerial, CEM, er det globale forum, hvor verdens største lande deler erfaringer og samarbejder om konkret energipolitik.

Danmark, Sverige, Finland og Norge er trods deres størrelser indlemmet i kredsen, fordi de er blandt verdens mest avancerede energilande og derfor er dem, de store lande gerne vil samarbejde med.

Europa-Kommissionen og de nordiske lande i fællesskab er værter for mødet i år. Man har benyttet lejligheden til at skabe en mere åben og erhvervsvendt begivenhed, Nordic Clean Energy Week, omkring mødet med de vigtige energiministre fra verdens største lande, en række erhvervsledere og toneangivende organisationer.

Clean Energy Ministerial fokuserer på konkret energipoliti. I 2015 blev nogenlunde samme landekreds, som står bag CEM, enige om at udvide samarbejdet med den ambitiøse Mission Innovation, hvor medlemslandene lover at øge deres forsknings- og innovationsindsats på energiområdet og at søge synergier med hinandens indsatser. Årsmødet i Malmø/København er derfor også det tredje årsmøde i Mission Innovation.

Læs mere om programmet for Clean Energy Ministerial på www.cleanenergyministerial.org.

CEM’s sekretariat flyttede i 2017 fra Washington til Paris, hvor det er placeret i og arbejder tæt sammen med Det Internationale Energiagentur, IEA. CEM’s sekretariat ledes af Christian Zinglersen, der har en fortid i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og før det i Udenrigsministeriet.

Det overordnede tema for møderne i Øresundsregionen er: Energy Integration and Transition: towards a competitive and innovative low carbon economy.

Arbejdet i CEM finder sted i forskellige arbejdsspor, hvor interesserede lande arbejder sammen om konkrete udfordringer som eksempelvis integration af vind i elsystemet, standarder for elforbrugende produkter, smartgrids og samspil mellem integrerede energisystemer, elbiler, introduktion af LED-lys i stor skala, omstilling af kraftværker osv.

Der er ønsker om på møderne i København og Malmø at udvide samarbejdet yderligere til f.eks. regional integration af elmarkeder, optimering af energiscenarier, udvikling af Carbon Capture and Storage samt atomkrafts rolle i fremtidens energisystem. CEM-landene engagerer sig kun i arbejdsspor, der matcher landenes prioriteter, afspejlende at ’one size does not fit all’.

CEM-sekretariatet identificerer relevante udfordringer og landes respektive interesse heri, faciliterer partnerskaber mellem lande, institutionelle aktører og virksomheder og dem, der finansierer arbejdet – det være sig regeringer, statslige udviklingspuljer, private virksomheder eller multinationale udviklingsbanker. 

Følgende lande er medlemmer af CEM:

Australien, Brasilien, Canada, Chile, Kina, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Sydkorea, Mexico, Norge, Rusland, Saudi-Arabien, Sydafrika, Spanien, Sverige, De Forenede Arabiske Emirater, Storbritannien og USA er medlemmer. Herudover er EU-Kommissionen medlem, mens Holland er observatør med henblik på at blive fuldt medlem på CEM9 mødet.

Forrige artikel Nu skal der ryddes op i millioner af handleplaner for udsatte borgere Nu skal der ryddes op i millioner af handleplaner for udsatte borgere Næste artikel Udvalg: De regionale vækstfora skal droppes Udvalg: De regionale vækstfora skal droppes

Internettet er en slagmark mellem Kina og USA

Internettet er en slagmark mellem Kina og USA

Verdens to digitale supermagter står for vidt forskellige tilgange til ny teknologi og 5G. Det kan blive afgørende for vores digitale liv, om det bliver den amerikanske eller den kinesiske tilgang, der vinder.

Danske medier har valgt deres Trump

Danske medier har valgt deres Trump

KOMMENTAR: Den danske presse har givet Klaus Riskær Pedersen en flyvende start på hans politiske karriere. Fortsat kritik mod hans kandidatur kan ovenikøbet styrke hans chancer. Det handler om at vinde kampen om opmærksomheden, og det mestrer han.

Ny udlændingepolitik kan koste virksomheder 8.700 ansatte

Ny udlændingepolitik kan koste virksomheder 8.700 ansatte

Det danske arbejdsmarked risikerer at miste tusindvis af aktive hænder som konsekvens af paradigmeskiftet i udlændingepolitikken. Men Inger Støjberg vil hellere hente ny arbejdskraft i udlandet end at lade flygtningene løse behovet for hænder i danske virksomheder eller kommuner.

Rengøringsgigant: Vi jagter arbejdskraft alle steder

Rengøringsgigant: Vi jagter arbejdskraft alle steder

Facility service-koncernen ISS jagter arbejdskraft alle steder. Dels for at løse manglen på arbejdskraft; dels fordi flere og flere analyser internt hos ISS viser, at mangfoldighed målt på køn, alder og etnisk baggrund i sig selv har en lang række forretningsmæssige fordele.

Den agile organisation – en illusion, du skal jagte

Den agile organisation – en illusion, du skal jagte

KOMMENTAR: Omstillingen til en fleksibel og forandringsparat organisation er en uendelig rejse mod et evigt bevægeligt mål. Derfor kræver det en høj grad af selvindsigt, når du som leder samtidig har som opgave at få andre til at trives under de konstante forandringer.

Set, læst og hørt: Mathias Linnemann

Set, læst og hørt: Mathias Linnemann

Mandag Morgen har bedt iværksætter Mathias Linnemann om tre kulturanbefalinger. Han fortæller blandt andet om en podcast, der fik Teslas aktiekurs til at falde med ti procent, og så er han blevet dybt rørt over en fotobog af krigsfotograf Jan Grarup.

Nyt job: Stina Vrang Elias er ny NFA-formand

Nyt job: Stina Vrang Elias er ny NFA-formand

Stina Vrang Elias er udpeget som ny formand for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Hun tager over fra Kjeld Møller Pedersen, der har siddet på posten siden 2001.

Danmark løfter en mindre del af flygtningebyrden

Danmark løfter en mindre del af flygtningebyrden

Kun fem ud af tusind asylsøgere, der kommer til Europa, søger asyl i Danmark. Det er tredje år i træk, Danmark holder sig på det historisk lave niveau. Danmark er nu sunket til nummer 75 på FN’s rangliste over lande, der modtager flest flygtninge set i forhold til deres økonomisk velstand.

Her er de mest (u)populære danske statsministre

Her er de mest (u)populære danske statsministre

Nyt studie kortlægger danske ministres popularitet fra de allerførste ministermålinger i 1978 og frem til i dag. Som statsminister var Poul Schlüter mere populær end nogen anden i embedet i den 40-årige periode. Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt indtager fælles bundplacering.

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Det er en af de største danske erhvervssucceser i nyere tid. Siden starten i 2000 har firmaet været på én lang og stejl vækstkurve. I dag er de to stiftere begge blandt de 25 rigeste danskere, og firmaet er verdens førende på deres marked. Men de færreste har hørt om 3Shape.

På kommunal bootcamp for borgerfokus

På kommunal bootcamp for borgerfokus

Borgmesteren, byrådet og kommunaldirektøren i Kolding vil ikke styre alting fra toppen. Med projektet ”Borgerens Centrum” skal medarbejderne tænke med på udviklingen af løsninger, der tager udgangspunkt i borgerens behov og ikke i lovgivningens regler.

Valgpanik skaber hovsaløsninger

Valgpanik skaber hovsaløsninger

ANALYSE: Politikere på Christiansborg vil haste store reformer af sundhedsvæsenet, udlændingepolitikken og pensionssystemet igennem inden valget. Det kan komme til at koste Danmark dyrt. Meget dyrt.

Tjek dit sundhedsfællesskab

Tjek dit sundhedsfællesskab

Mandag Morgen har kortlagt det skæve Sundhedsdanmark. Find din kommune på kortet, og se sundhedsprofilen for det sundhedsfællesskab, du vil tilhøre under regeringens bebudede reform. Du kan også sammenligne sundhedsfællesskaberne på 15 udvalgte parametre.

Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Ved at bygge boligkvarterer, kontorbygninger og hele bydele på store, flydende pramme kan man afhjælpe noget af pladsmanglen i verdens storbyer, mener en hollandsk arkitekt. I det statslige norske energiselskab Equinor undersøger man, om flydende byer kan være en stor ny forretningsmulighed.

Italiens stærke mand er populær som aldrig før

Italiens stærke mand er populær som aldrig før

"En krigsmaskine". "Algoritmernes mand". Vicepremierminister Matteo Salvini er stjernen i den italienske koalitionsregering. I kontinuerlig valgkamp på platforme som Facebook og Twitter er han en kommunikator, der matcher Donald Trump. Selvom han ligesom Marine Le Pen i Frankrig har opgivet modstanden mod euroen, bliver Salvini en udfordring for hele EU.

Sundhedsreform deler Danmark i et A- og B-hold

Sundhedsreform deler Danmark i et A- og B-hold

De mest belastede sundhedsfællesskaber i Udkantsdanmark får svært ved at tilbyde samme niveau i sundhedsbehandlingen som storbyernes sundhedsfællesskaber, hvor borgerne er raskere, yngre og har en sundere livsstil. Mandag Morgen har kortlagt danskernes skæve sundhedsprofil.

Her er danskernes ønskeseddel til en sundhedsreform

Her er danskernes ønskeseddel til en sundhedsreform

Halvdelen af danskerne mener, der er for stor forskel på kommunale sundhedstilbud. De efterlyser handling fra alle parter i sundhedsvæsenet, fast kontaktperson og overblik over egen behandling, viser stor undersøgelse blandt 3.000 danskere foretaget af Tænketanken Mandag Morgen.

Sundhedsreform flytter magten: Ellen Trane kan blive superminister

Sundhedsreform flytter magten: Ellen Trane kan blive superminister

Sundhedsreformen kan afgøre, hvem der skal være landets nye statsminister efter næste valg. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby spiller en hovedrolle. Reformens centrale mål om 500.000 færre ambulante besøg og 40.000 indlæggelser bygger på usikre tal, viser notat fra Sundhedsstyrelsen. Der er "ikke meget solid evidens at basere sig på", erkender styrelsen i notatet.

København og Lolland: En verden til forskel i sundhed

København og Lolland: En verden til forskel i sundhed

København og Lolland. To kommuner med hver sin sundhedsprofil. Dobbelt så mange lollikkere får kræft, tre gange så mange får en blodprop i hjertet, og fem gange så mange er på førtidspension. Sundhedsreformen skal sikre mere ens behandling. Men det tvivler de to borgmestre på vil lykkes.

Vi er nødt til at tale om den skjulte ulighed i sundheden

Vi er nødt til at tale om den skjulte ulighed i sundheden

KOMMENTAR: Lighed i behandling har været et centralt mål for dansk sundhedspolitik gennem årtier. Men Rigsrevisionens nye beretning indikerer, at der forekommer ulighed i sundhedsvæsenets behandling, som relaterer sig til bl.a. alder, køn, geografi og socioøkonomisk baggrund.

Set, læst og hørt: Anette Christoffersen

Set, læst og hørt: Anette Christoffersen

Mandag Morgen har bedt Anette Christoffersen om tre kulturanbefalinger. Hun fortæller blandt andet om en juletradition i Trinitatis Kirke og om en bog, der aldrig forlader hendes natbord.

Knud Romer: Præstationssamfundet er min fjende nr. 1

Knud Romer: Præstationssamfundet er min fjende nr. 1

Da han skrev sin debutroman, var den så perfekt, at den indbragte ham stående ovationer og litteraturpriser. Men så indtraf derouten, da den svære to’er blev for svær. Og nøjagtigt som kunstnermyten foreskriver, gik Knud Romer destruktivt i hundene – ligesom det sker for så mange andre.

Et lille skridt for Danmark – et kæmpe skridt for verdensmålene

Et lille skridt for Danmark – et kæmpe skridt for verdensmålene

KOMMENTAR: Arbejdet med FN’s verdensmål kræver, at vi finder ud af, hvad vi skal måle os på, hvad angår deres opnåelse. Med rapporten ’Baseline for verdensmålene. Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund’ har Danmark taget det første vigtige skridt.

Da verdenseliten kastede sig over Faaborg-Midtfyn

Da verdenseliten kastede sig over Faaborg-Midtfyn

KOMMENTAR: Når man følger den årlige virak om World Economic Forums årsmøde i den schweiziske bjergby Davos, skal man ikke lade sig blænde af, hvad der kan synes som varm luft i metermål. Danmark kan sagtens bruge WEF i praksis, hvis vi gør det rigtigt. Et godt eksempel findes i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kom til læsermøde: Dogmeregler for Danmark 4.0

Kom til læsermøde: Dogmeregler for Danmark 4.0

INVITATION: Kom til læsermøde den 6. februar og deltag i debatten om Danmarks og den teknologiske fremtid med bl.a. Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen, formanden for ATV’s tænketank, professor Maja Horst, og Mandag Morgens redaktør for digital omstilling, Peter Hesseldahl.

Tyskernes farvel til kul sker alt for sent

Tyskernes farvel til kul sker alt for sent

ANALYSE: Tyskland er Europas største klimaproblem. Hvis tyskerne skal klare sig uden kul og atomkraft, kræver det, at de får åbnet for meget mere grøn strøm fra Danmark og resten af Norden.

Politikerne bør få systematisk efterkritik

Politikerne bør få systematisk efterkritik

KOMMENTAR: Det er et hul i vores politiske beslutningsproces, at der ikke foretages flere og mere systematiske analyser af konsekvenserne af ny lovgivning, efter den er indført. Hvis vi ikke lærer af vores fejltagelser, bliver vi jo aldrig klogere.

Industrisamfundet synger på sidste vers

Industrisamfundet synger på sidste vers

Den industrielle økonomi er gået fra 1.0 til 4.0 – fra kulkraft og dampmaskiner til digital koordination af alle aspekter af produktionen. Nu er vi ved at bevæge os så langt fra den oprindelige form for masseproduktion, at det ikke længere giver mening at kalde det industri.

Robot-pioner: Fremtidens værdiskabelse er ’anti-industriel’

Robot-pioner: Fremtidens værdiskabelse er ’anti-industriel’

Vi er knap nået i gang med industri 4.0, men Universal Robots' tekniske direktør og medstifter Esben Østergaard har allerede blikket rettet mod fremtidens produktionsform. Han forventer, at avancerede robotter i fremtiden vil frisætte og støtte mennesker i en form for fremstilling, der er præget af personlighed, håndværk og variation snarere end masseproduktion.

Tue Mantoni: Sådan revolutionerer 3D-print forretningen

Tue Mantoni: Sådan revolutionerer 3D-print forretningen

3D-print gør det muligt at skabe værdi på tværs af de sædvanlige forretningsområder. Det skal man forstå, hvis man for alvor vil udnytte fordelene ved teknologien, siger Tue Mantoni, tidligere CEO for Triumph Motorcycles og B&O. 

Topøkonomer: Ny velstand afhænger af, at vi alle lærer hele livet

Topøkonomer: Ny velstand afhænger af, at vi alle lærer hele livet

Livslang læring er afgørende, hvis vi skal drage nytte af nye teknologier. Sådan lyder det fra to topøkonomer, hvis analyse lagde en af grundstenene under Disruptionrådets arbejde. Nu håber de, at politikerne og virksomhederne husker udfordringen: At det kræver massiv omskoling, når 40 procent af arbejdsopgaverne bliver automatiseret.

Set, læst og hørt: Ida Auken

Set, læst og hørt: Ida Auken

Mandag Morgen har spurgt Ida Auken om, hvad hun har set, læst og hørt for nylig. Hun anbefaler blandt andet en westernserie med et kvindetwist og en underholdende podcast om klassisk musik.