Demokratiet er blevet impotent

Hvis demokratiet skal genvinde potensen, skal de politiske kræfter samles på midten, reformere den politiske debatkultur og genskabe forbindelsen til borgerne. Der er brug for Fogh Rasmussens alliance af demokratier, hvis den kan bygge bro til demokratiets pessimister.

Paradokserne står i kø, og svarene på udfordringerne er få, når markante internationale politikere med demokratisk sindelag samles for at diskutere den faldende opbakning til det liberale demokrati i både Europa og USA, Canada og Latinamerika.

Vi har aldrig været mere frie, og vi har haft flere muligheder, og alligevel er tilliden til demokratiet som styreform for nedadgående. En markant stor del af befolkningerne – også i veletablerede demokratier – føler sig ikke hørt og medinddraget eller for den sags skyld, at de får ordentlig information om de politiske beslutninger, som tages i deres land. Og bemærkelsesværdigt nok er den demokratiske pessimisme størst i demokratierne.

Modellen med en stærk mand i spidsen, som kan vise handlekraft, måske ovenikøbet være valgt for livstid, og fri for besværet med at skulle praktisere daglige kompromisser med politiske modstandere, er blevet tiltalende for mange, der har mistet troen på den langsommelige og ofte komplicerede, demokratiske samtalemodel. Resultaterne er for kortsigtede og for tilfældige, lyder kritikken. Demokratiet er blevet impotent, konkluderer den tidligere britiske premierminister Tony Blair.

Login