Den store disruption-dyst: Sådan bliver Danmark klar

Digitalisering, robotter og andre avancerede teknologier står for at vende op og ned på måden, vi arbejder på. Udviklingen har fanget flere virksomheder og nationer med bukserne nede. I Danmark står erhvervsorganisationer og vækstpaneler nu i kø med gode råd til, hvordan regeringens kommende disruptionsråd skal omstille det danske arbejdsmarked til en ny teknologisk tidsalder.

Den amerikanske teknologivirksomhed Uber, der i dag officielt trækker stikket til at udøve sin kontroversielle kørselstjeneste i Danmark, er et godt eksempel på den omstillingsudfordring, som Danmark – ligesom resten af verden – står over for. Uber, der tilbyder en slags datingportal for bilejere og ’blaffere’, har nemlig, gennem simpel udnyttelse af nye digitale muligheder, vendt op og ned på en bestående branche, som pludselig har måttet se sit levebrød truet af en ny – og for mange kunder – smartere og billigere løsning.

Nærværende artikel vil ikke gøre sig til dommer over, hvorvidt Ubers forretningsmodel – der muliggør, at almindelige forbrugere kan tilbyde sig som ’taxa-chaufører’ for andre forbrugere via en simpel mobil-app – er unfair og ulovlig. Her skal blot konstateres, at Uber, med nogle ganske enkle greb, har skabt så stort røre i andedammen, at lovgivningen har måttet laves om for at sikre den bestående forretning og det bestående arbejdsmarked omkring taxadrift, og at Uber som konsekvens heraf, pr. dags dato, har valgt at trække sig ud af Danmark.

Den konsekvens bifaldes af nogle og begrædes af andre. Men alle er enige om, at det er et varsel om, at lovgivningen ikke længere kan følge med teknologien, og at ingen branche længere kan vide sig sikker på, at teknologivirksomheder, som f.eks. Uber, kan komme som en tyv om natten og vende de etablerede forretningsmodeller på hovedet. Med andre ord er det et varsel om, at det, man kalder disruption, er i fuld gang, og at det er på høje tid, at vi forholder os til det og sikrer, at danske virksomheder – ja, at selve Danmark og dermed vores arbejdsmarked og velfærdssystem – ikke bliver disruptet, men omstiller sig i tide.

Login