Den urokkelige ulighed i uddannelse

At skabe lighed gennem uddannelse har ikke virket efter hensigten. Uligheden i uddannelse er større og mere vedvarende end den økonomiske ulighed i Danmark. Derfor skal der sættes ind langt tidligere end børnehaveklassen, siger tre eksperter.

Uligheden i uddannelse hænger ved, og det ligner et ulighedens paradoks.

Godt nok er uddannelse en af de faktorer, der er allermest afgørende for det enkelte menneskes muligheder i livet. Det er svært at overdrive betydningen af uddannelse, både for den enkeltes livsmuligheder og for samfundet generelt, som afdelingsdirektør i Danmarks Statistik Niels Ploug udtrykker det. Derfor har uddannelse i mere end et halvt århundrede også været politisk udset som et afgørende middel til at mindske den sociale ulighed.

Login