Den urokkelige ulighed i uddannelse

At skabe lighed gennem uddannelse har ikke virket efter hensigten. Uligheden i uddannelse er større og mere vedvarende end den økonomiske ulighed i Danmark. Derfor skal der sættes ind langt tidligere end børnehaveklassen, siger tre eksperter.