Digitalisering er en overset vækstmotor

Øget IT-anvendelse kan være vejen ud af krisen for mange danske virksomheder. Produktiviteten kan øges markant ved at digitalisere interne forretningsprocesser, som regnskab, distribution, produktions- og lagerstyring, Det viser en ny undersøgelse, som Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling offentliggør i dag. Ifølge undersøgelsen vil den tredjedel af dansk erhvervsliv, der i dag ikke har digitaliseret disse forretningsprocesser, kunne øge værditilvæksten pr. medarbejder med omkring 3.800 kr. ”Vi havde en fornemmelse af at potentialet var stort. Men jeg er positivt overrasket over at se, at det er stort. Nu gælder det om at få det udnyttet,” siger Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen til Mandag Morgen

Vækst bliver et af hovedtemaerne i den kommende folketingsvalgkamp. Oppositionen har længe talt for at stimulere økonomien ved bl.a. at fremrykke offentlige investeringer, og regeringen meldes nu på trapperne med en vækstpakke, der skal sætte gang i økonomien. Men øget vækst skabes ikke bare ved at pumpe flere penge ud fra statens side.

For mange danske virksomheder kan øget it-anvendelse være vejen ud af vækstkrisen. Hvis bare én procent af de danske virksomheder digitaliserer én af de interne forretningsprocesser som regnskab, distribution, produktions- og lagerstyring, vil det samlede erhvervslivs produktivitet vokse med 0,72 pct. Det svarer til en værditilvækst på knap 3.800 kr. pr. medarbejder og en BNP-vækst på 6,5 milliarder kr – 0,4 pct.

Figur 1 | Forstør

Login