Efteruddannelserne - et system pa° lerfødder

Med 13 anbefalinger til en reform af voksen- og efteruddannelserne har en ekspertgruppe hævet ambitionerne for de kommende måneders trepartsforhandlinger om danskernes kompetencer.

På arbejdsmarkedet trækker tingene i hver sin retning. Mens flere og flere taler om behovet for at uddanne og i særlig grad efteruddanne danskerne til et stadig mere krævende arbejdsmarked, hænger de uddannelser, der skulle klæde danskerne på til de nye behov, fast i industrisamfundets tankegang.

”Arbejdsmarkedet er meget dynamisk, og der opstår hele tiden nye behov. Og her er vi udfordret, lige så snart behovene går på tværs af de eksisterende uddannelser” siger Keld Skovsgård, der er uddannelsesdirektør på Aalborg Tech College, en af landets største udbydere af efteruddannelser for både ufaglærte og faglærte.

De kommende trepartsforhandlinger om voksen- og efteruddannelserne skal netop sikre et bedre match mellem behov på den ene side og kurser på den anden side. Regeringens ekspertgruppe for voksen- og efteruddannelser fremlagde tirsdag i alt 13 anbefalinger til trepartsforhandlingerne, der går i gang inden sommer.

Login