Eksperter advarer: Oprustning uden udvikling gør ikke verden mere sikker

Danmark skal ikke følge Trumps militære oprustning, hvis det sker på bekostning af udviklingsbistand, konfliktløsning og diplomati, siger en række eksperter, der kalder Trumps budgetforslag for et ”kæmpe skridt i den forkerte retning”.

Hvis Danmark, USA og de øvrige NATO-lande satser alt for entydig på militæroprustning for at imødegå det, Donald Trump og NATO’s generalsekretær, Jens Stoltenberg, kalder ”en farligere verden” uden også at afsætte penge til nødhjælp, diplomati og udvikling, bliver verden næppe mindre farlig.

Det siger en række sikkerheds- og udviklingspolitiske eksperter, Ugebrevet Mandag Morgen har talt med. De advarer Lars Løkke mod blindt at følge i hælene på Trump og opfordrer folketingets partier til nøje at overveje, om det kommende løft af forsvarsbudgettet, som et politisk flertal allerede støtter, ikke også bør ledsages af øgede investeringer i diplomati, konfliktforebyggelse og udviklingsbistand.

”Jeg kan ikke se, at det skulle være den bedste udenrigspolitiske prioritering, at Danmark lægger sig op ad USA og opruster militæret bare for at tilfredsstille Trump. Vi har mere brug for at styrke diplomatiet, det internationale samarbejde og få udviklingsbistanden ud at virke i verden,” siger Lars Engberg-Pedersen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

Login