En budgetbisse med ambitioner

Under statsminister Anders Fogh Rasmussen fik det tidligere så mægtige Finansministerium kun lov til at spille en birolle i formuleringen af VK-regeringens politik. Men med den økonomiske krise og Lars Løkke Rasmussens indtog i Statsministeriet genindtog Finansministeriet atter sin klassiske rolle som udgiftspolitisk vagthund. Den rolle er blevet forstærket under den nuværende regering, men departementschef David Hellemann har endnu større ambitioner: Finansministeriet skal - lige som i storhedstiden 90’erne – være den tænketank, som støber kuglerne til S-R-SF-regeringens offensive reformer.

I 1990’erne – da Mogens Lykketoft var minister og Anders Eldrup departementschef – var Finansministeriet den politiske verdens kraftcenter. Det var her, kuglerne blev støbt og affyret, når nye reformer eller større politiske initiativer skulle iværksættes. Det var dengang, det hed sig, at alt, hvad der er godt for regeringen, kom fra Finansministeriet.

Så central har ministeriets rolle ikke været siden. I Anders Foghs regeringstid flyttede det politiske epicenter til Statsministeriet. Det skyldtes dels den økonomiske højkonjunktur, der ikke satte budgetdisciplin særlig højt på dagsordenen, og dels VK-regeringens politiske projekt, som bl.a. gik ud på at vise, at man var lige så god til velfærd som en socialdemokratisk ledet regering.

Situationen ændrede sig efter krisens indtog i 2008 og statsministerskiftet i 2009. Og med den nye regerings politiske dagsorden, der handler om budgetdisciplin, øget arbejdsudbud og løntilbageholdenhed er Finansministeriet i dag igen tilbage i sin klassiske nøglerolle som udgiftspolitisk vagthund.

Login