En ny mediepulje bliver en elendig løsning

Flere politiske partier drømmer om at skære en luns ud af DR og lægge pengene i en ny mediepulje, hvor de private medier og private producenter kan søge om støtte til produktion af dansk kvalitetsindhold. Men hvor skal indholdet gøres tilgængeligt, hvad skal være støtteværdigt, og hvem skal trække projekterne op af ønskebrønden?

Hegnspælene til et kommende medieforlig er så småt ved at blive banket ned i jorden, selv om der endnu er et par måneder til, at forhandlingerne starter for alvor, og kulturministerens udspil ligger på bordet.

Mens kulturminister Mette Bock har været på rundtur hos borgerne med lytteprojektet ”Antennerne ude” for at høre om danskernes medieforbrug, så har de politiske partier for længst indledt opvarmningen til det, der kan blive en politisk gyser i det nye år.

Rent faktisk kan det kommende medieforlig ende med at blive virkelig skelsættende og ikke bare som sædvanlig endnu en lappeløsning på et system, som ikke længere fungerer efter hensigten. Resultatet kan blive en helt afgørende ændring af DR’s såvel som af TV 2s og de private mediers fremtid og et helt nyt dansk medielandskab fra 2019.

Hvis modet ikke svigter politikerne undervejs, så er det også, hvad der er behov for. De internationale giganter på mediemarkedet har nemlig forandret forretningsvilkårene, vundet kampen om distributionsplatformene og ændret medieforbruget i Danmark markant bare de seneste fem år. Og vi har kun set begyndelsen.

Det siger regeringsgrundlaget

Danskerne elsker dansk indhold, danske nyheder, danske børneprogrammer og dansk dramatik. Men de elsker også Netflix, HBO, YouTube, Facebook, Snapchat og andre internationale aktører på det danske marked, som leverer underholdning, debat, relationer og nyheder på alle mulige måder.

Vi har en unik nordisk mediemodel, hvor den offentlige mediestøtte til både private og statsejede medier skal understøtte demokrati, folkeoplysning, kvalitetsjournalistik og alles adgang til indhold med dansk identitet fra børneudsendelser til dokumentarudsendelser, kunst og dramatik. Fra nationale og internationale nyheder til lokale nyheder, interviews og feature-journalistik.

Skal den model fortsætte, kræver det virkelig nytænkning. For det bliver meget svært politisk at argumentere for mediestøtten, hvis ikke det indhold, der kommer ud af den, bliver gjort tilgængeligt og rent faktisk åbnet og brugt af en kritisk masse derude i markedet.

Hvis det producerede, statsstøttede indhold bliver for en betalingsdygtig, uddannelsesmæssig eller kulturel elite, når nu hele hensigten med mediepolitikken netop handler om mangfoldighed, bredde, demokratisk oplysning, national identitetsskabelse og fællesskab.

Tre slags kriser

Det danske medielandskab har både en indholdskrise, en distributionskrise og en finansiel krise. En indholdskrise, fordi publicistiske ambitioner og væsentlighedskriterier dag for dag bliver trængt af performancekriterier og kravet til trafik og indtjening. Fordi jagten på opmærksomhed på et overfyldt og mere populistisk drevet digitalt marked overdøver alt.

Læg dertil at de uafhængige, private medier ikke har den journalistiske kraft og slagstyrke, man havde tidligere med råd til fagjournalister på mange stofområder og lokalredaktioner af en vis størrelse. Til indholdskrisen hører en generationsmæssig udfordring for de professionelle medier, som mangler de unge brugere, og en social udfordring i forhold til at repræsentere alle dele af befolkningen.

En distributionskrise, fordi de internationale aktører er blevet de nye ”gatekeepere” på distributionsnettet og styrer via algoritmer og segmentering, hvordan indholdet spredes og til hvem. Og en finansiel krise, fordi de uafhængige private medier har mistet en betydelig del af deres finansieringsgrundlag til de internationale aktører og kæmper med betalingsvilligheden for kvalitetsjournalistikken på nettet.

DR og public service står ved en særlig skillevej, hvis man skal opretholde grundideen om at nå ud til alle danskere. Hvis det mål skal nås, er det så ok, at public service-støttet indhold ligger på kommercielle platforme hos de internationale aktører i fragmenteret tilstand, hvor der både er annoncer og høstes personlige data til videresalg og målretning af både kommercielle budskaber og segmenterede politiske budskaber?

Eller skal den public service-virksomhed, som DR leverer, holde sig inden for sin egen platform og netop være et alternativ til de kommercielle platforme? Det forekommer mest rigtigt, men er det en overlevelsesstrategi på længere sigt, som vil lykkes, hvis public service-målet stadig er at nå ud til over 90 procent af danskerne hver uge?

De spørgsmål er alt for alvorlige til at straffe DR for nogle ledelsesmæssige møgsager, en danmarkshistorie med politiske skævheder og en generel politisk tonedøvhed. Men DR ser ud til ved det kommende medieforlig at skulle på skrump.

Det er den politiske stemning blandt de borgerlige partier, som har forskellige grader af trang til at beskære DR som et vigtigt greb for at hjælpe den private mediesektor. Fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i den ene ende til De konservative i den anden og mildere ende. Og det ser ud til, at Socialdemokratiet er i bevægelse i forhold til de ellers kendte forsvarspositioner for DR.

Et DR på skrump

Det summer af synspunkter om DR’s fremtid, DR’s størrelse og DR’s opgaver. Bliver det 5, 15 eller 25 procent, DR skal beskæres? Og hvis DR beskæres, skal pengene så gå i statskassen, skal borgerne have en lavere licens eller skal pengene anvendes til på anden måde at få lavet public service-indhold?

Det sidste synes der at være bred enighed om. Og det bringer os frem til den ulyksalige idé om en mediepulje. Venstre har luftet ideen om at placere helt op til 500 mio. kr. i sådan en mediepulje. Også kulturministeren har luftet noget, der lyder i den retning, og det samme har Dansk Folkeparti uden at sætte tal på.

Kan DR beskæres, uden at institutionen dør af det? Ja. Men man skal huske, at en beskæring af DR i størrelsesordenen 15-25 procent, og en indsnævring af DR’s kanaler og produktion af indhold, vil få en kolossal indvirkning på de private producenter, som i dag lever af at være leverandører af indhold og serviceydelser til DR.

Eftersom beskæringen næppe kan omfatte den nationale nyhedsdækning, som udgør en stor post på DR’s budget, så vil andre områder blive hårdt ramt, og producenterne mister et vigtigt marked.

Man kunne vælge at give kravene til DR’s udlægning af produktion til private endnu en omdrejning på håndtaget for at skrue ned for DR’s størrelse og skabe mere dynamik til det private produktionsmiljø, der nyder godt af samspillet med en professionel indholdsindkøber som DR.

Man kan vælge en sammenlægning af DR’s radiodistrikter og TV 2-regionerne under DR, og pålægge DR at rationalisere den lokale/regionale produktion under ét og drive regionerne uden de 512,2 mio. kr. af licensprovenuet, som de regionale TV 2-virksomheder modtager årligt.

Det ville svare til den beskæring af DR, som nogle partier ønsker at foretage, og samtidig frigøre penge til drømmen om en mediepulje, som også de private, kommercielle medier vil kunne søge.

En tvivlsom mediepulje

Tilbage står imidlertid, at mediepuljen er en virkelig problematisk idé. Den store ønskebrønd for public service-produktioner kræver, at nogen har den gyldne opskrift på, hvad public service-indhold og public service-kvalitet er. Den opskrift er endnu ikke skrevet.

Og vi kan se, hvor meget DR, TV 2 og Radio24syv kæmper med at udfylde public service-begrebet på hver deres måde under skarp kritisk overvågning af politikerne, særligt for DR’s vedkommende.

  • Hvis man politisk lægger 500 mio. kr. i en pulje til at få produceret public service-indhold til danskerne, hvad skal så være kriterierne for at søge midler i en sådan pulje?
  • Skal en producent på forhånd have sikret sig en distributionskanal, når hun eller han søger om penge, så giverne kan være sikre på, hvor og hvordan indholdet gøres tilgængeligt og for hvor mange?
  • Skal der være en minimumsgrænse for, hvor få produktet skal nå ud til, og skal der være sat et mål for et minimum antal borgere, der bliver eksponeret for det?
  • Hvordan sikrer man, at de offentlige støttemidler rent faktisk går til kvalitetsindhold, og hvordan måles det?
  • Vil det give et sundt marked, hvis de private medievirksomheder og producenter bliver mere afhængige af statsstøtte, end de allerede er i dag?
  • Skal der kunne søges midler til både tv, radio, digitale og print-udgivelser?
  • Hvilke projekter vil være relevante inden for forskellige genrer og stofområder?
  • Hvem kan søge?
  • Hvem skal agere smagsdommere og fordele de mange penge fra puljen?
  • Hvordan evalueres de støttede produktioner?

Det er modellen for den nuværende public service-pulje, som politikerne ser som forbillede for en langt bredere mediepulje. Men den sammenligning duer ikke. Public service-puljen bestyres af Det Danske Filminstitut. Den støtter programmer, der i et væsentligt omfang lever op til meget brede målsætninger for ordningen: Originalitet, betydning og kvalitet.

Puljen har en bevillingsramme på 42,5 millioner kroner om året, heraf 2,5 millioner kroner om året til regionale produktioner. Derudover er der bevilliget et engangsbeløb på 17 millioner kroner om året til regionale produktioner fordelt på 4,25 millioner kroner om året i fire år. Samlet set betyder det, at Public Service-Puljen er på 46,75 millioner kroner om året.

Uddelinger af mediepulje

Figur 1 | Forstør   Luk

Kilde: Det Danske Filminstituts hjemmeside.

Puljen yder støtte til udvikling og produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentar samt programmer til børn og unge inden for alle genrer. Der sidder en styregruppe på kun tre medlemmer, som bevilger støtten. Det er Birgitte Fredsby, direktør for Made By Us, Torben Smidt Hansen, forstander på Vallekilde Højskole, og Claus Ladegaard, områdedirektør på DFI. Se figur 1.

Det TV 2, som altid understreger, at man ikke modtager statsstøtte, har fra 2008 til 2017 – det vil sige i public service-puljens levetid – indirekte modtaget 325.647.687,00 kr. fra public service-puljen til programmer leveret af forskellige produktionsselskaber. SBS har modtaget 58.696.692,00 kr. Viasat har modtaget 32.143.397,00 kr.

Det er de tre største modtagere af støtte fra puljen og lige efter kommer DK4 med 16.347.891,00 kr. En evaluering i form af en interviewundersøgelse med modtagerne viser, at de er glade og tilfredse med, hvordan den virker. Men det er en temmelig snæver kreds af velkendte ansigter og kanaler, der modtager støtten. Se figur 2.

TV2 vinderen af Public Service-Puljen

Figur 2 | Forstør   Luk

TV 2 har fra 2008 til 2017 fået finansieret produktioner for 325.647.687 kr. fra public service-puljen. SBS har modtaget 58.696.692 kr. Viasat har modtaget 32.143.397 kr. Lige efter kommer DK4 med 16.347.891 kr.

Kilde: Oversigter over Public Service-Pulje fordelingen 2008-2017 på Det Danske Filminstituts hjemmeside.

En bredere public service-pulje eller mediepulje med 500 mio. kr. med mange flere genrer vil stille nogle helt andre krav til fordelingen af pengene. Til at sikre at det producerede rent faktisk bliver gjort tilgængeligt. Til at sikre bredden, mangfoldigheden og dybden i produktionerne og efterprøve seriøsiteten og kvaliteten af det, pengene bliver givet ud til.

DR og TV 2 har trods alt den fordel, at man her har professionelle redaktører og indkøbere af indhold, som skal stå på mål for det, de sender ud på kanalerne og kan gribe ind, hvis en produktion ender et andet sted end der, hvor den burde være, i kvalitet.

Derfor: Overvej endnu en gang tanken om en ny kæmpestor mediepulje. Det er en lappeløsning på et beskåret DR og sikkert velment forsøg på at lade de private medier løfte noget af public service-opgaven.

Men det vil betyde indførelse af et nyt bureaukratisk apparat til fordeling af mediestøttemidler og nogle stærke smagsdommere, der skal uddele pengene fra ønskebrønden. Lav hellere flere statslige udbud til private af radio- og tv-kanaler og streamingtjenester, der som Radio24syv kan blive en gedigen og innovativ succeshistorie.

 

Forrige artikel Filantropi og business som katalytisk cocktail Filantropi og business som katalytisk cocktail Næste artikel Jamen, så lad os da afskaffe kommunerne Jamen, så lad os da afskaffe kommunerne

Kan kunstig intelligens skabe retfærdighed?

Kan kunstig intelligens skabe retfærdighed?

Arbejdsgangene og jobbeskrivelserne i retsvæsenet står over for en gennemgribende forandring, når kunstig intelligens og automatisering i de kommende år rykker ind. I første omgang vil det effektivisere sagsbehandlingen i retssystemet, der i dag er notorisk langsom og kostbar. På længere sigt vil computerne sidde med, når der skal afsiges domme.

Velkommen til den digitale advokatur

Velkommen til den digitale advokatur

Legaltech – digitale løsninger til retsvæsenet – er i hastig udvikling, og en hel lille industri af nye digitale forretningsmodeller er blomstret op de seneste to-tre år. Det åbner for et væld af nye muligheder for privatpersoner og små virksomheder. Og skaber en række nye udfordringer.

Åbne breve er det nye våben i klimakampen

Åbne breve er det nye våben i klimakampen

En informationskrig om klimaet udspiller sig på de sociale medier og i åbne breve til FN. I sidste uge trak det overskrifter verden over, da FN modtog et opråb fra 11.000 klimaeksperter. Men kort forinden landede et andet brev underskrevet af 700 mennesker, der også kalder sig klimaforskere og fagfolk med budskabet: Der er ingen klimakrise. Her får de klimaskeptiske budskaber et grundigt eftersyn.

Hvad vil Jakob Hverken-Ellermann?

Hvad vil Jakob Hverken-Ellermann?

KOMMENTAR: Udlændingeområdet er ved at udvikle sig til et mareridt for Venstre, og den nye formand kan ikke i længden spille på to heste, skriver Mandag Morgens chefredaktør.

Techtendenser: Køb globalt, print lokalt

Techtendenser: Køb globalt, print lokalt

Hvis en komponent i en maskine går i stykker, er det dumt at erstatte den med en reservedel, der er magen til. I stedet burde man lave en ny del, der er designet, så den ikke går i stykker igen.

Deleøkonomiens giganter bliver indhentet af virkeligheden

Deleøkonomiens giganter bliver indhentet af virkeligheden

Deleøkonomiens tre globale giganter, Uber, Airbnb og WeWork, er alle voldsomt udfordrede, præcis fordi deres forretningsmodel bygger på, at de kan sætte sig ud over de begrænsninger og regler, som deres traditionelle konkurrenter må leve med.

Koreansk-dansk samarbejde om grønne maritime løsninger

Koreansk-dansk samarbejde om grønne maritime løsninger

Klima og bæredygtighed er også blevet et nøgleord i den maritime industri, og det præger i høj grad det voksende samarbejde mellem de maritime virksomheder i Danmark og Korea – to af verdens førende søfartsnationer.

Lad nysgerrigheden nedbryde de kulturelle barrierer

Lad nysgerrigheden nedbryde de kulturelle barrierer

Samarbejde på tværs af nationale og kulturelle grænser er i dag en realitet for stadigt flere ledere. Håndteret forkert kan det resultere i dyre misforståelser, lav produktivitet og afbrudte samarbejder. Men de kulturelle forskelle kan også skabe drive, innovation og nye perspektiver. Her får du seks tips til at håndtere udfordringerne og udnytte mulighederne.

Set, læst og hørt: Anne Lawaetz Arhnung

Set, læst og hørt: Anne Lawaetz Arhnung

Anne Lawaetz Arhnung har læst om Poul Schlüters kloge betragtninger, set en udstilling om Andy Warhol i San Francisco og ville gerne have hørt John Mayer i Royal Arena.

Jeremy Corbyn vil have fingrene i Ørsteds britiske milliardforretning

Jeremy Corbyn vil have fingrene i Ørsteds britiske milliardforretning

Udenlandske selskaber som danske Ørsted skal ikke løbe med hele det overskud, der opstår, når Storbritannien investerer milliarder i havvindmøller, mener den britiske Labour-leder, Jeremy Corbyn. Derfor lover han de britiske vælgere, at det offentlige fremover skal eje 51 procent af de 37 havvindmølleparker, han vil bygge inden 2030.

Brian Mikkelsens strategiske statskapitalisme er en gave til de røde

Brian Mikkelsens strategiske statskapitalisme er en gave til de røde

Grøn omstilling kræver offentlig-privat samarbejde i milliardklassen. Det vil derfor være i god tråd med rød politik, hvis regeringen tager den blå Brian Mikkelsen på ordet og etablerer en grøn statsfond med de 120 milliarder, der kan tjenes på at sælge aktiemajoriteten i Ørsted.

EU er tæt på 2020-mål, men tre områder halter

EU er tæt på 2020-mål, men tre områder halter

EU ser ud til at nå sine 2020-mål om at forbedre beskæftigelsen og skabe smart, bæredygtig og inkluderende vækst. Til gengæld kniber det med socialområdet, energiforbruget og forskningen.

Flygtninge A/S: Europas nye milliardindustri

Flygtninge A/S: Europas nye milliardindustri

Flygtninge og migranter har skabt grobund for et nyt europæisk marked for multinationale virksomheder, kapitalfonde og private investorer, der omsætter milliarder på alt fra sikkerhed og drift af asylcentre til social- og sundhedsydelser.

Ny bog: Gør forandring af velfærden til et håndværk

Ny bog: Gør forandring af velfærden til et håndværk

De sociale tilbud og strukturer i samfundet skal konstant nytænkes for at følge med den teknologiske udvikling. Britiske Geoff Mulgan, der har et enestående indblik i, hvordan man skaber den nødvendige forandring, deler sine erfaringer i bogen ’Social innovation’.

Innovationens mentor

Innovationens mentor

Britiske Geoff Mulgan har i snart 20 år drevet arbejdet med offentlig innovation i Storbritannien. Han har ofte besøgt Danmark og også her skubbet til innovationsarbejdet. Det giver direktør for Dansk Design Center Christian Bason tre eksempler på.

Marie Stærke: Jeg blev for dygtig for hurtigt

Marie Stærke: Jeg blev for dygtig for hurtigt

INTERVIEW: Da Marie Stærke første gang blev borgmester, var hun blot 27 år gammel og den yngste kvindelige borgmester nogensinde. Nu er hun 40 år og en helt anden type leder. Fire år i opposition gav hende tid til at se indad, tænke sig om og til at øve sig i at være leder for den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Nyt råd skal prioritere behandlinger

Nyt råd skal prioritere behandlinger

Danmark får sit første behandlingsråd, som skal prioritere nye behandlinger. Resultatet kan blive et ja til nogle behandlinger og et nej til andre. Regionerne er snart klar med et nyt udspil og overhaler dermed S-regeringen. Det nye råd kommer til at få mindst lige så svære prioriteringsopgaver som Medicinrådet og kan måske danne international skole.

Klimadebat med flere nuancer af grøn

Klimadebat med flere nuancer af grøn

KOMMENTAR: Klimamål og handlingsplaner skal på plads på en afbalanceret og realistisk måde med respekt for vores danske samfundsmodel. Klogt af statsministeren og erhvervslivet at finde sammen om løsningerne.

Egeninteresse driver Danmarks grønne omstilling

Egeninteresse driver Danmarks grønne omstilling

Hele Danmark er klar til den grønne omstilling, men det kommer til at koste penge og kræve store omlægninger af de incitamentsstrukturer, der får egeninteresse til at falde sammen med samfundets interesser. Det centrale spørgsmål er: Hvordan får Danmark sat mere fart på den grønne omstilling?

Trods årtiers fokus: 50.000 unge lever på kanten af samfundet uden uddannelse eller job

Trods årtiers fokus: 50.000 unge lever på kanten af samfundet uden uddannelse eller job

Trods økonomisk fremgang i samfundet har udsatte unge sværere ved at klare sig. Mange kæmper med misbrug eller psykiske lidelser, og færre får en ungdomsuddannelse. Det har enorme menneskelige, sociale og økonomiske omkostninger. Derfor er et af de helt centrale politiske spørgsmål lige nu: Hvordan får man udsatte unge i job eller uddannelse?

Hvad hvis væksten ikke kommer tilbage?

Hvad hvis væksten ikke kommer tilbage?

Ti år efter finanskrisen er det, som om en række traditionelle økonomiske sammenhænge er sat ud af kraft. Lav vækst ser ud til at blive den nye normal. Men hvad betyder det for udviklingen i vores samfund? Og for de liv, vi lever? Mandag Morgen har talt med en række økonomer om udsigten til et lavvækstsamfund.

Vi fylder 30, og nu tager vi vores egen medicin

Vi fylder 30, og nu tager vi vores egen medicin

KOMMENTAR: I tre årtier har Mandag Morgen levet af at fortælle andre, hvordan de skulle omstille sig. Nu står vi selv midt i en stor omstilling, der skal sikre os 30 år mere som uundværligt værktøj for dem, der ikke møder op på arbejde for at passe et job, men som går forrest og arbejder for at forme fremtiden.

Mandag Morgens stifter, Erik Rasmussen: Forelsk dig ikke i dit medie. Forelsk dig i dine kunder og deres behov.

Mandag Morgens stifter, Erik Rasmussen: Forelsk dig ikke i dit medie. Forelsk dig i dine kunder og deres behov.

Han startede Mandag Morgen 6. november 1989, få dage før Muren faldt, og Europa forandrede sig. Erik Rasmussen mener stadig, at Mandag Morgen har en vigtig berettigelse som et begavet korrektiv til en mainstream nyhedsstrøm. Som det medie, der konstant overrasker og udfordrer og forbereder sine læsere bedst på forandringer. Og læsere hedder i øvrigt kunder i Erik Rasmussens univers.

Kommer du over eller under algoritmen?

Kommer du over eller under algoritmen?

Skal vi bestemme over maskinerne, eller kommer de til at bestemme over os? Fremtiden vil blive præget af stadig stærkere og mere intelligente computere. De vil aflaste og understøtte os, og de vil komme med gode råd og anbefalinger – men de vil også kunne styre og kontrollere os.

Lykkeland – velfærdsstatens globale sejr

Lykkeland – velfærdsstatens globale sejr

ANALYSE: Danmark og de øvrige nordiske lande er dygtige til at skabe gode rammer for det gode liv. Det inspirerer resten af verden, der nu måler på lykkeniveau fremfor udelukkende at se på økonomiske nøgletal. Men der er en risiko for, at vi i lykkerusen glemmer dem, der føler sig hægtet af, skriver Meik Wiking, direktør i Institut for Lykkeforskning.

De politiske brudflader rykker sig

De politiske brudflader rykker sig

ANALYSE: Det seneste folketingsvalg gav ganske vist fremgang til de etablerede partier. Men politikerne skal navigere i en politisk virkelighed, der er under hastig forandring, vurderer politisk kommentator og journalist Noa Redington.

Den sunde forvandling af dansk økonomi

Den sunde forvandling af dansk økonomi

ANALYSE: I løbet af tre årtier har dansk økonomi lagt systemfejl, arbejdsløshed og udlandsgæld bag sig, så den i dag fremstår sund og robust. Det er Danmarks evne til at vedtage større økonomiske reformer, der har gjort forskellen – og som forhåbentlig kan sikre en fornuftig kurs gennem de udfordringer, der viser sig forude, skriver økonom og professor Torben M. Andersen.

Vi står over for et stort nyt systemgennembrud

Vi står over for et stort nyt systemgennembrud

ANALYSE: I 1970'erne skabte oliekriserne grundlaget for en gennemgribende forandring, der skubbede olien ud af energiforsyningen. I dag bliver ambitionen om markante reduktioner af C02-udledningerne mødt med en lignende beslutsomhed og målrettethed, vurderer tidligere direktør i Dong Energy Anders Eldrup. 

Lederen som pejlemærke eller skydeskive

Lederen som pejlemærke eller skydeskive

KOMMENTAR: Toplederens betydning for virksomhedernes brand er stigende, og ledelsesopgaven meget mere sensitiv både indadtil og udadtil. Finansielle resultater er ikke længere nok.

Haves: Dygtige seniorer - Ønskes: Bedre ledere

Haves: Dygtige seniorer - Ønskes: Bedre ledere

Dårlig ledelse er suverænt det største problem i arbejdslivet. Det fortæller 128 seniorer om i ny bog. Her får new public management tørt på, og manglende respekt for faglighed udstilles. Indfør selvstyrende teams, og lyt til medarbejderne, lyder opfordringen fra de erfarne.

Hvorfor klapper alle ad Klopp?

Hvorfor klapper alle ad Klopp?

Liverpools manager, Jürgen Klopp, rider på en bølge af succes, og nu skeler mange ledere til den tyske træner, der vækker begejstring med sin begejstring. Han er livsglad, autentisk og ærlig, og det er noget, erhvervsledere kan lære af. Men tag ikke fejl. Klopp er ikke kun sit brede smil.

Hvad ledere kan lære af Moby Dick, Moses og Robinson Crusoe

Hvad ledere kan lære af Moby Dick, Moses og Robinson Crusoe

Find den gode stol frem, tag en af klassikerne ned fra hylden, og lad fortællingen illustrere en leders dilemmaer. ”God faglitteratur om ledelse blegner ved siden af fortællinger som Moby Dick,” siger Klaus Majgaard, der i mere end 20 år har arbejdet med offentlig styring og velfærdsudvikling

Energien flytter bjerge

Energien flytter bjerge

Bjergbestigning er ikke et ledelsesredskab for Lars Lyse, CEO i møbelkæden Bolia. Men det er en passion, der har gjort mere for den måde, han leder Bolia på vej mod milliardomsætning, end noget ledelseskursus, han nogensinde har været på. Ledelse handler om personen, siger han, ikke om lederen som figur.

Bliv fyret og bliv en bedre leder

Bliv fyret og bliv en bedre leder

Særligt to jobskifter har sat sit præg på, hvordan Marianne Dahl, vice president i Microsoft Western Europe, agerer som leder i dag. Begge gange har hun forladt en stilling uden at have en anden på hånden, og det gav hende tiden til at finde ud af, at ledelse ikke er en position. Det er en væremåde.