Erhvervsliv og ngo’er: Bæredygtig business er den bedste bistand

Danmark kan skabe udvikling og vækst i et hidtil uset omfang, hvis udviklingsbistanden bruges katalytisk og forstår at tiltrække privat investeringskapital. Dette er allerede sket i Kenya, hvor Google har købt en stor ejerandel af Afrikas største vindmøllepark, som Vestas er ved at opføre. Den danske stat og Danmarks førende virksomheder og ngo’er bør ifølge ambassadør Peter Taksøe-Jensen satse på at skabe slagkraftige eksportkonsortier, der kan byde ind med kommercielt bæredygtige løsninger på tre af de udfordringer, der er stillet op i FN’s 17 nye verdensmål, og som skal nås inden 2030. Dansk Industri, Folkekirkens Nødhjælp og PensionDanmark bakker op om planerne.

Kender du historien om, at danske aktører – offentlige såvel som private – lige nu er ved at bygge Afrikas største vindmøllepark bestående af 365 Vestas-møller, som snart vil levere 15 pct. af Kenyas samlede elforsyning fra placeringen i en udtørret ørkensø i det østafrikanske land?

Og vidste du, at projektet er så attraktivt, at Google i efteråret 2015 meddelte, at man vil købe 12,5 pct. af aktierne i projektet, der ikke var blevet til noget, hvis ikke fremsynede statslige finansieringsinstitutter som Investeringsfonden for Udviklingslande, IFU, og Eksportkreditfonden, EKF, havde leveret den tidlige og risikovillige kapital?

Vindmølleprojektet ved Lake Turkana er noget nær den perfekte showcase for den fornyelse af dansk udviklingsbistand, som ambassadør Peter Taksøe-Jensen anbefaler i sin autoritative udenrigspolitiske udredning ”Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid – vejen frem for Danmarks interesser og værdier mod 2030”, som blev fremlagt i sidste uge.

Login