Et kig i værkstøjskassen: Her er der penge til Løkkes plan

Regeringen er tvunget til at slagte hellige køer og gennemføre drastiske reformer, hvis den skal have penge nok til at finansiere alle sine planer. Der er ikke mange penge i finansministerens kasse. Det kan betyde, at folk skal blive længere på arbejdsmarkedet. Pensionsalderen skal sættes op. Og flere private firmaer skal drive plejehjem og løse andre velfærdsopgaver. Den økonomiske 2025-plan, der fremlægges efter sommerferien, kommer til at udstikke retningen for de politiske prioriteringer mange år ud i fremtiden og bliver også en afgørende eksamen for Lars Løkke Rasmussens styrke som statsminister og sammenholdet i blå blok. Mandag Morgen er dykket ned i Løkkes værktøjskasse for at finde nogle af de realistiske reformer og andre initiativer, han kan sætte i værk til efteråret for at skaffe ekstra økonomisk råderum.

Gode ideer efterlyses. Regeringen har brug for alle input til at skaffe nogle flere milliarder kroner i pengekassen.

Den er nødt til at slagte hellige køer og gennemføre drastiske reformer, hvis den skal have penge nok til at finansiere alle sine planer om at sænke skatten, forbedre kernevelfærden og skabe mere vækst og større velstand.

Regeringens økonomiske 2025-plan, der fremlægges efter sommerferien, kommer til at udstikke retningen for de politiske prioriteringer mange år ud i fremtiden og definere det økonomiske råderum. Den bliver også en afgørende test for Lars Løkke Rasmussens styrke som statsminister og sammenholdet i blå blok. Han udtrykker det selv på denne måde:

Login