EU bliver en global aktør

EU Europa-Kommissionen og regeringerne i Berlin og Paris har store ambitioner, når det gælder udviklingen af EU’s militære dimension. Danmark forsøger at hænge på trods forbehold. Militær uafhængighed af USA har lange udsigter. 

Mens EU i handels- og klimapolitisk forstand er en global sværvægter, er det modsatte tilfældet, når det gælder evnen til at føre en troværdig fælles udenrigspolitik bakket op af militær autoritet. 
EU er en militær svækling, men det kommer til at forandre sig kraftigt over det kommende tiår. Forsvarspolitik – herunder våbenproduktion – har efter Brexit i 2016 fået et spektakulært gennembrud i EU. 

Siden 1945 har de europæiske lande – først i vest og siden i øst – levet under tryg amerikansk sikkerhedsgaranti. Men nu arbejder skiftende magthavere i EU’s kernelande og i USA på, at Europa skal tage større ansvar for sin egen sikkerhed.  
USA kan og vil ikke betale i det lange løb, og samtidig mener man i Tyskland og Frankrig, at det er i EU’s strategiske interesse selv at kunne garantere sine borgeres sikkerhed. 

Login