Europa: Ud af kulissen og frem på scenen

Vores generation har glemt, hvordan man taler om krig og fred, magt og strategi. Vi mangler erfaringen, som var historien et land, vi ikke har besøgt længe.

Europa er ved at blive en global aktør

Men måske er tingene ved at ændre sig. Ord og handlinger har i den seneste tid vist, at Europas ledere igen er ved at indstille sig på at tage verden, som den er, snarere end som de gerne ville have, den var. Et nærliggende eksempel er Angela Merkel og François Hollandes arbejde i Minsk i februar: en våbenhvileforhandling, der må betragtes som den største prøve, Europas geopolitiske viljestyrke har været på siden den kolde krigs afslutning. Det nylige EU-topmøde om katastroferne i Middelhavet var et andet tegn.

Hele verden er en scene,” skrev Shakespeare. I årtier har EU stræbt efter at blive en udenrigspolitisk aktør. I Bruxelles, Paris, London og Berlin excellerer tænketanke, akademikere og diplomater i sofistikeret strategiplanlægning. Men måske er det nødvendigt først at stille det enkle spørgsmål: Hvad vil det sige at være en “spiller”? Er Europa rustet til denne rolle, ikke bare materielt eller institutionelt (eksperternes tumleplads), men først og fremmest hvad angår begreber og selvopfattelse? I det politiske teater er der fire grundlæggende kategorier: spillet, teateret, aktøren og offentligheden. Lad os se nærmere på alle fire.

1. Spillet

Da Berlinmuren faldt i 1989, havde de europæiske stater i fire årtier været besat af enten Amerika eller Sovjetunionen. Pludselig stod de på egne ben igen, der var frit slag om pladsen på scenen. Det var et euforisk men også usikkert øjeblik. Var spøgelserne fra fortiden manet i jorden, kunne vi håndtere den nye frihed? Men før vi nåede til disse spørgsmål, blev der ordineret et beroligende middel: “historiens afslutning”. De kapitalistiske demokratier havde vundet, og resten af verden ville følge efter.

[quote align="left" author=""]Vi mangler styrken til at sige: En dag vil Den Europæiske Union gå hertil, de her lande bør lukkes ind (hvis de vil), men ikke de her (selv hvis de gerne vil). I stedet dyrker vi tvetydighed, med Ankara og med Kiev.[/quote]

Hvor ironisk: Netop som Europa oplevede en geopolitisk opvågnen, var der nogen, der råbte: “Forestillingen er slut, I kan godt gå tilbage til jeres omklædningsrum!”

Vi troede det hellere end gerne. “Historiens afslutning” passede fint som ramme for den integrationsmodel, Frankrig, Tyskland og de andre europæiske stater siden 1950 havde anvendt til at skabe “evig fred” – i det mindste blandt dem selv. Institutionerne i Bruxelles klarer på enestående vis at lukke luften ud af interne konflikter, at sætte parentes om magten og at afpolitisere.

Lige så godt som det fungerede internt, lige så lidt var man med denne tilgang forberedt på en verden udenfor, hvor folk spillede efter andre regler og med andre lidenskaber. Dette billede er under hastig forandring. “Politik er vendt tilbage til Europa, historien er tilbage,” sagde EU-præsident Tusk, efter han tiltrådte i slutningen af 2014.

2. Teateret

Europas udenrigspolitik blev udformet, mens man var tryllebundet af ”historiens afslutning”: Den er rettet mod at hjælpe andre lande med at blive ligesom os ved hjælp af udviklingsbistand, handelsaftaler og eksport af normer. Den medfølgende opfattelse af geografi er sigende. Så snart unionen havde åbnet for otte tidligere kommunistiske lande ved topmødet i København i december 2002, begyndte man i Bruxelles at rette blikket længere væk.

Formanden for EU-kommissionen Romano Prodi talte i 2003 om en “ring af venner”, der strakte sig fra Marokko over Egypten til Kaukasus og Ukraine. Det var geopolitik med passeren: Tag et verdenskort, anbring det ene ben i Bruxelles, og tegn en god, bred cirkel med det andet ben – uanset forskellene mellem de lande, der blev inkluderet. Heraf opstod EU’s naboskabspolitik. Da Prodi forklarede sin vision i Washington, sagde George W. Bush: “Det lyder som Romerriget i mine ører, Romano!”

[quote align="right" author=""]Det største handicap er således ikke Bruxelles mangel på midler, men medlemsstaternes tilbageholdenhed med at gøre sig deres egne midler klart og bruge dem som en del af helheden.[/quote]

I Bruxelles fulgtes det dengang populære løsen “en ring af venner” af undgåelsen af et andet: “et nyt Jerntæppe”. Formuleringen vidner om betænkelighed ved at trække nogen som helst streg på et kort af frygt for at skabe nye ar og for at eksludere nogen. Men hvordan kunne man få dette til at gå op med Europas ambition – højtideligt fremsat i Maastrichttraktaten i 1993 – om at agere på den globale scene? Indebar det ikke, at man overvejede sit forhold til andre spillere og sonderede forholdene i sine indflydelsessfærer?

Siden da er naboskabspolitikken brudt sammen under udfordringerne fra de arabiske oprør (2011) og krigen i Ukraine (2014). Nogle giver EU skylden for konflikten med Rusland. Mod bedre vidende: Det er åbenlyst, hvem aggressoren er. Men den apolitiske position havde negative konsekvenser for den europæiske side.

Det var ubetænksomt at tvinge Ukraine til at vælge mellem tilknytningsaftalen med EU og toldunionen med Rusland – på grundlag af WTO’s handelsregler. Det var i Vilnius i november 2013. I sidste uge mødtes EU-lederne igen med deres kolleger fra nabolandene i øst, denne gang i Riga. Har EU lært noget?

Måske. I et nyligt EU-dokument hedder det, ualmindelig selvkritisk, at naboskabspolitikken “ikke altid (har) været i stand til at sikre en tilstrækkelig reaktion pa° den seneste udvikling”. For diplomater er det en hård udtalelse.

Fire forandringer peger i retning af politisk realisme.

For det første: I dokumentet tales der om “differentiering” og “fleksibilitet”. Med andre ord: Hold op med at putte ethvert land fra Egypten til Armenien i samme kasse, og lær at reagere på forhold, der er under forandring.

For det andet: Se på “naboernes naboer”.  Det vil sige: Udform ikke en Ukraine-politik, som om Rusland ikke eksisterede, eller en Egypten-politik uden Saudi-Arabien eller Iran.

For det tredje: Dokumentet fremhæver “stabilitet” og “sikkerhed” som mål på linje med demokrati og menneskerettigheder. Det er utvivlsomt en erfaring fra Libyen, hvor vesten jagtede en diktator for i stedet at få anarki og flygtninge.

For det fjerde: Ordet “interesser” optræder meget oftere. “Europæiske interesser” var længe et tabuiseret begreb. EU-politik handlede, når alt kom til alt, om at overvinde sine egne nationale interesser – vi kunne vel ikke ønske os at gentage brøden på et højere plan? Tabuet opfyldte sit formål, da unionen blev skabt. At Europas fælles interesser er kommet i centrum, er et tegn på modenhed.

Et svagt punkt i unionens geografiske selvbillede bliver tilbage: Vi er ude af stand til at fastlægge en grænse. Vi mangler styrken til at sige: En dag vil Den Europæiske Union gå hertil, de her lande bør lukkes ind (hvis de vil), men ikke de her (selv hvis de gerne vil). I stedet dyrker vi tvetydighed, med Ankara og med Kiev.

Diplomatisk hykleri kan være et aktiv: Det tillader, at muligheder holdes åbne, for ikke at fornærme nogen. Men man betaler også en pris – og den pris er blevet højere. Udenrigspolitisk kunne en territorial afklaring bidrage til at opbløde det spændte forhold til Moskva. Indenrigspolitisk kunne det styrke Europas svage følelse af at tilhøre samme klub: For hvordan føler man sig hjemme med en åben dør?

3. Spilleren

I mellemtiden indser vores globale ”europæiske spiller”, at han må forholde sig til det, der sker, holde på sine landområder og få offentligheden over på sin side. Men hvordan kan man agere, når man er en “union”?

Luuk van Middelaar

Igen et spørgsmål om selvbillede. Tag ønsket om, at Europa skal “tale med én stemme”. Det kræver unægtelig et stærkt centrum. Men det indebærer ikke, at det kun er Bruxelles, som taler, mens Paris, London, Berlin og andre hovedstæder holder mund. Unionen er ikke en stat, den vil forblive en forening af stater.

At svække staterne ville være den hurtigste vej til Europas globale irrelevans. Unionens opgave er derfor at udnytte sine medlemmers styrker og stemmer, så de bliver som et kor. (Da eksalterede føderalister og selvtilfredse euroskeptikere bliver ved med at gentage det modsatte ved enhver lejlighed, skal det tilføjes: Én disharmonisk tone er ikke et tegn på korets endeligt!)

Udenrigspolitiske midler og ditto mandsskabsstyrke befinder sig primært hos medlemsstaterne, det være sig i form af diplomater, hære, efterretningstjenester eller budgetter – hertil kan føjes EU-diplomater og -budgetter.

Tilsammen har vi verdens næststørste hær, det bedst bemandede diplomati og det største budget for udviklingsbistand. Det største handicap er således ikke “Bruxelles” mangel på midler, men medlemsstaternes tilbageholdenhed med at gøre sig deres egne midler klart og bruge dem som en del af helheden.

At forholde sig til dette kræver ikke nogen traktatændring: Det er et spørgsmål om mentalitet. Frem for at dagdrømme om en fremtidig europæisk hær vil det være mere nyttigt at få de eksisterende hære til at marchere i samme retning. De større medlemsstater må lære at dele magten og ikke bare bruge EU som værktøjskasse for deres egne tiltag. De mindre stater må modsvare deres ønske om at deltage i globale debatter med villighed til at påtage sig omkostninger og risici.

Energisikkerhed, dilemmaer om immigration, forsvarsudgifter: Indenrigs- og udenrigsanliggender er stadig sværere at adskille. Det er en af grundene til, at premierministre er stadig mere aktive. De mødes stadig hyppigere i Det Europæiske Råd, med Kommissionsformanden og den højtstående repræsentant ligeledes til stede.

Den Europæiske Union har en form for kollektiv topleder – som ikke sidder i et ovalt kontor, men rundt om et ovalt bord. På plussiden: Magten til at fordele midler (både nationale og fra EU) modsvarer her fuldt ud kompetencen til at udstikke unionens retning. På minussiden: Denne instans er drevet af kriser, den mangler tid, kontinuitet og sammenhæng.

4. Offentligheden

En spillers globale magt hviler ikke kun på økonomisk formåen, militær styrke eller diplomatisk status. Støtten fra hans hjemlige offentlighed er lige så vigtig. Udenrigsanliggender er i det globale søgelys. I demokratier har offentligheden magt til at buhe ad en optræden. Den gør livet hårdt for sine talsmænd. Men det modsatte er også tilfældet: Offentlighedens støtte er et uforligneligt magtgrundlag. Tænk på præsidenterne i Rusland, Amerika og Kina, som – indimellem med nådesløse midler – formidler den følelse, at hele nationen står bag dem.

Det er den sværeste opgave for europæiske ledere. De må konfrontere deres egne vælgere, når det gælder vigtige, internationale anliggender. Udmeldinger af denne slags vinder ingen stemmer – men hvordan kan politikere, som frygter deres egne vælgere, gøre sig forhåbninger om at skræmme Putin? En aktørs værste fejl er at undervurdere sit publikum.

Portugiserne, irerne, franskmændene, rumænerne, danskerne eller briterne: Folk i Europa ved udmærket, at historien har nye optrædener i vente til dem. Nogle håber uden nogen tvivl på at glemme deres frygt ved at forlade teateret. Men mange er klar til at bifalde aktører, som forholder sig til verden – som den er.

Forrige artikel Videnskaben ville vælge alternativt Næste artikel Hvem er den bedste statsminister? Hvem er den bedste statsminister?

Trump øjner nyt ejendomseventyr: Grønland

Trump øjner nyt ejendomseventyr: Grønland

Præsidenten har under samtaler med sine medarbejdere – mere eller mindre seriøst – leget med idéen om, at USA skulle købe det selvstændige danske territorie.

Trumps besøg er risikabelt for Danmark

Trumps besøg er risikabelt for Danmark

ANALYSE: USA under Donald Trump arbejder målrettet på at splitte EU. Derfor skal statsminister Mette Frederiksen træde varsomt, når den amerikanske præsident kommer på besøg. De store EU-lande holder skarpt øje med, hvor Danmark placerer sig.

Klichéen holder. Kultur æder alt andet

Klichéen holder. Kultur æder alt andet

KOMMENTAR: Det er efterhånden bredt anerkendt, at virksomhedskultur er nøglen til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Her er, hvordan vi arbejder med det i Milestone Systems.

Danmark og Holland planlægger grøn guldfeber i Nordsøen

Danmark og Holland planlægger grøn guldfeber i Nordsøen

Statsejede virksomheder i Danmark og Holland har udviklet en masterplan for de næste 25 års massive vindboom i Nordsøen. Virksomhederne bag planen skal sikre integrationen af nye store mængder vindstrøm i det europæiske elnet. Investorer står i kø for at være med, siger aktieanalysechef i Sydbank.

Her er beskæftigelsespolitikkens bermudatrekant

Her er beskæftigelsespolitikkens bermudatrekant

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil undersøge, hvorfor andelen af danskere i beskæftigelse falder. For hvis der skal være råd til bedre velfærd, skal flere danskere arbejde mere. Ikke mindst blandt de tre grupper, der udgør beskæftigelsespolitikkens bermudatrekant: De udsatte unge, ikkevestlige indvandrere og de ufaglærte.

50.000 unge er i risikozonen på fremtidens arbejdsmarked

50.000 unge er i risikozonen på fremtidens arbejdsmarked

Den nye regering arver en stor udfordring med at få flere udsatte unge til at tage en ungdomsuddannelse. Knap 50.000 unge under 25 år har hverken er i gang med en uddannelse eller et job. De får det svært på fremtidens arbejdsmarked, forudser forsker.

Indvandrere kan bidrage med 15 milliarder på arbejdsmarkedet

Indvandrere kan bidrage med 15 milliarder på arbejdsmarkedet

Det går så godt med at sluse ikkevestlige indvandrere i job, at en forsker ligefrem taler om en ny succesfase i den danske integrationshistorie. Men der er fortsat store udfordringer. Specielt indvandrerkvinder udgør et stort økonomisk potentiale for at sikre velfærden.

Bjarne Corydon: Jeg kom væk fra politik, inden det åd mig op

Bjarne Corydon: Jeg kom væk fra politik, inden det åd mig op

INTERVIEW: Tabet af regeringsmagten i 2015 var et venligt puf til Bjarne Corydon, som dermed kunne slippe ud af den politiske osteklokke, han har set mange blive opslugt af. Men skiftet til det private erhvervsliv faldt folk for brystet, og kritikken haglede ned. Nu kritiserer han selv kritikerne for at puste til en farlig ild.

Hvad Trump egentlig skal i Danmark

Hvad Trump egentlig skal i Danmark

ANALYSE: Et eskalerende stormagtsspil i Arktis mellem USA, Rusland og Kina er den egentlige årsag til, at USA's præsident har bedt om et møde med den danske statsminister. Lige nu foregår en slags våbenkapløb i form af arktiske baser og isbrydere i farvandet omkring Grønland.

Kønsdebatten er rykket ind på chefkontorerne

Kønsdebatten er rykket ind på chefkontorerne

Fire af de helt tunge topchefer i dansk erhvervsliv slår nu et kraftigt slag for diversitet i direktioner og bestyrelser. Det skader simpelthen konkurrenceevnen for danske virksomheder, at Danmark et blevet overhalet indenom, lyder budskabet.

Problemet med populære medarbejdere

Problemet med populære medarbejdere

Popularitet kan påvirke beslutningstagning negativt og føre til ringere arbejdsindsats, fordi det fordrer overdreven selvtillid, skriver WSJ’s ledelsesekspert Marissa King

Estland er Europas digitale frontløber

Estland er Europas digitale frontløber

Estland har siden sovjettiden satset hårdt på digital teknologi som vejen til udvikling og vækst. Den offentlige sektors tjenester er blandt de mest avancerede i verden og på mange måder foran de tjenester, vi har i Danmark. Og borgerne har kontrol over egne data – og hvem der tilgår dem.

Færøerne har valgt den estiske model

Færøerne har valgt den estiske model

Da Færøerne i 2015 lavede en digitaliseringsstrategi, valgte de at bruge Estlands X-road som den grundlæggende infrastruktur for udveksling af data i det offentlige. Tendensen peger mod større integration og dataudveksling mellem de nordiske landes systemer.

Proaktiv forvaltning: Gå ikke til staten – staten kommer til dig

Proaktiv forvaltning: Gå ikke til staten – staten kommer til dig

I en gennemført digital offentlig administration behøver borgerne ikke at gøre opmærksomme på deres situation for at blive betjent – systemet ved allerede, at der er et behov. Det er filosofien bag det offentlige system i Estland, hvor man også er opmærksomme på risikoen for kafkaske bivirkninger.

Digitaliseringspagt opdaterer Danmarks offentlige tjenester

Digitaliseringspagt opdaterer Danmarks offentlige tjenester

Den danske offentlige sektor ligger i den internationale top, hvad digitalisering angår. I de nærmeste år skal tjenesterne forbedres yderligere gennem den såkaldte digitaliseringspagt. Mange af de kommende digitale tilbud svarer til tjenester, som allerede findes i Estland.

Set, læst og hørt: Anne Skovbro

Set, læst og hørt: Anne Skovbro

Anne Skovbro anbefaler dig at læse om dyrene i afrika, se Benedict Cumberbatch arbejde for at få Storbritannien ud af EU, og så skal du høre Kalaha, ikke spille det. 

CO2-neutralt København i 2025:  Hvornår kan man kalde en by klimaneutral?

CO2-neutralt København i 2025: Hvornår kan man kalde en by klimaneutral?

København skal være CO2-neutralt inden 2025 − som den første hovedstad i verden. Biomasse, vind og energibesparelser er hovedfokus i planen, og målet har skaffet byen international berømmelse. Spørgsmålet er, om København vitterligt kan noget, som ingen andre kan, eller om politikerne har skåret opgaven og målene rigeligt smart til.

Frank Jensen: Vi vil gøre det nødvendige

Frank Jensen: Vi vil gøre det nødvendige

Hvis det skal lykkes at gøre hovedstaden CO2-neutral i 2025, kræver det justering af byens klimaplaner og nye investeringer – og de vil komme, lover overborgmester Frank Jensen (S). 

Peter Wibroe: Min næste exit bliver den største og sidste

Peter Wibroe: Min næste exit bliver den største og sidste

INTERVIEW: Reklamekongen, der ikke længere ønskede den titel, begik den ultimative exit og forlod arbejdsmarkedet helt. Det var under opsejling over mange år, og strategien har set ud på adskillige måder. Det endte med en smuk have. Og nu, 19 år efter, spøger endnu en exit hos Peter Wibroe: den sidste.

Haves: Ny regering. Efterlyses: Digital strategi

Haves: Ny regering. Efterlyses: Digital strategi

KOMMENTAR: Det havde været på tide at få en digitaliseringsminister, der kunne lægge en kurs for et retfærdigt Danmark på den digitale front. Men i mangel af sådan en, så må man håbe, at statsminister Mette Frederiksen har en plan.

Fik du læst? Klædeskabet er en større klimasynder end flyrejsen

Fik du læst? Klædeskabet er en større klimasynder end flyrejsen

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en artikel fra vores tema om en ureguleret og forurenende modeindustri, som står for ikke mindre end ti procent af verdens udledning af drivhusgasser. Mens det lykkes andre brancher at begrænse udledningen af drivhusgasser, så stiger udledningen fra tøjindustrien år for år. FN forventer, at modeindustriens udledninger stiger med over 60 procent frem mod 2030. En regulær bombe under verdens anstrengelser for at få klimaet under kontrol.

God læselyst og god sommer,

Mikkel Lind Sorgenfrey, journalist

Fik du læst? Klimakampen skaber større ulighed

Fik du læst? Klimakampen skaber større ulighed

SOMMERLÆSNING: Kun Finland har i dag en mere ambitiøs klimapolitik end Danmarks 70 procent reduktion i 2030. Det kommer til at gribe ind i alle områder af samfundet – og dybt ind i vores hverdag. Og det kan skabe mere ulighed i samfundet. Det skrev vi om i januar.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Nina Smith: Kvinder skal droppe perfekthedskonkurrencerne

Fik du læst? Nina Smith: Kvinder skal droppe perfekthedskonkurrencerne

SOMMERLÆSNING: Perfekthedskravene anno 2019 står tydeligt for professor Nina Smith. De studerende på universitetet spørger hende, hvordan de kan opnå en topkarakter, og de bryder grædende sammen – nogle bliver ligefrem aggressive – hvis en karakter er dårligere end det, de forventede. Særligt pigerne. Selv ville Nina Smith aldrig have klaret sig i dag, fortalte hun mig i januar, da hun modigt stillede op til serien 'Uperfekte Interview'. Hun har for eksempel ingen formel ph.d.-titel. Hun brugte de første ti år af sit arbejdsliv på noget, der var ”spild af tid”, og hun fik flere gange afslag, da hun tilbage i 80’erne søgte stillinger på Økonomisk Institut ved Aarhus Universitet.

God læselyst og god sommer,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

Fik du læst? Industrisamfundet synger på sidste vers

Fik du læst? Industrisamfundet synger på sidste vers

SOMMERLÆSNING: Industrisamfundet er under afvikling og en ny økonomisk logik er ved at overtage. I januar i år beskrev jeg i et tema, hvordan vi går fra produkter til løsninger, fra fabrikker og faste forsyningskæder til platforme og netværker af co-creators. Gamle kategorier som ”fastansatte”, ”forbrugere” og ”ejerskab” bliver udfordret. Hotelbranchen, taxa-selskaberne og medieindustrien var de første til at mærke omstillingen.

God læselyst og god sommer

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

Fik du læst? Tommy Ahlers: Det handler om at prøve ting af

Fik du læst? Tommy Ahlers: Det handler om at prøve ting af

SOMMERLÆSNING: I starten af 2019 satte vi på Ugebrevet Mandag Morgen fokus på den præstations- og perfekthedskultur, der har bidt sig fast hos særligt de unge. Det kan aflæses i stress, selvværdsproblemer psykiske nedbrud og generel mistrivsel. Der er desværre over lang tid blevet skabt et forvrænget billede af det gode liv, som skal være fejlfrit og fyldt med høje karakterer. Men sådan ér livet jo ikke, og det satte jeg mig for at illustrere gennem en interviewserien 'Uperfekte Interview', hvor jeg udfordrede forbilleder, der i mediebilledet kan virke perfekt, til at blotte deres mere uperfekte sider. Første modige person var daværende uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, der tilbage i december fortalte mig om en lang række af mindre perfekte episoder i sit liv. 

God læselyst og god sommer,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

Fik du læst? Dansk rigmand: Beskat verdens rigeste og brug pengene på verdensmålene.

Fik du læst? Dansk rigmand: Beskat verdens rigeste og brug pengene på verdensmålene.

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er et interview med millionæren fra Brønshøj, Djaffar Shalchi. Selv siger han, at hans succes skyldes det danske velfærdssamfund og grundtanken om, at de bredeste skuldre skal løfte mest. Derfor arbejder han for, at verdens rigeste mennesker, det vil sige folk som ham selv, beskattes hårdere på deres formuer. Pengene skal bruges til opfyldelsen af FN’s 17 verdensmål. Han er selv godt i gang ved at have doneret over halvdelen af sin formue til velgørende formål.

God læselyst og god sommer,

Mikkel Lind Sorgenfrey, journalist

Fik du læst? ”Jeg opsøger ikke kolbøtter, det virker som om de opsøger mig”

Fik du læst? ”Jeg opsøger ikke kolbøtter, det virker som om de opsøger mig”

SOMMERLÆSNING: Stort set enhver branche står overfor det, vi for et par år siden kaldte disruption. Men hvordan er det sådan helt personligt at leve et liv i hastig og radikal forandring? I april talte jeg med Erick Thürmer, som har taget flere kolbøtter end de fleste, og han fortæller meget personligt om at lede en gammel familieejet produktionsvirksomhed på den snoede vej mod den digitale fremtid. 

God læselyst og god sommer

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en artikel fra vores tema i årets første nummer om kønsdiversiteten i danske bestyrelser. Den viser, at Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre flere kvinder i bestyrelserne end hidtil antaget. Over 33.000 bestyrelser – svarende til 56 pct. af samtlige danske virksomhedsbestyrelser – består kun af mænd. Tusindvis af bestyrelser er besat med ægtefæller, søskende og andre familiemedlemmer. Danmark risikerer at gå glip af vækst og job, hvis der ikke satses meget mere målrettet på fødekæden af kvalificerede kvinder.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en historie fra marts om, at politikere i Danmark, Tyskland og andre europæiske lande bevilger sig selv stadigt flere penge i statsstøtte. Pengene bruges ofte til at skabe mediekanaler, der gør det muligt for politikerne at undgå spørgsmål fra kritiske journalister.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

SOMMERLÆSNING: Glem gaveboden. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er generøse på vegne af velfærdssamfundet. Men de lovede ekstra mia. dækker over en meget lille vækst i det offentlige forbrug målt per indbygger. Velfærdsstaten er gået ind i en ny epoke, hvor det bliver sværere at tilfredsstille borgernes behov, vurderer professor Jørgen Goul Andersen. Det første opgør om velfærden kommer, når Mette Frederiksens nye regering forhandler budgetter for 2020 med kommuner og regioner. De begynder nu.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Da Dong (næsten) blev overhalet af den grønne omstilling

SOMMERLÆSNING: Det er faktisk en fantastisk historie. "Halvdelen af den CO2-reduktion, som Danmark som land har realiseret over de sidste 10 år, er kommet som følge af beslutninger, der er truffet i den her virksomhed,” fortalte Jacob Askou Bøss, der er strategichef i Ørsted, i et interview med Mandag Morgen i maj. Han har været med hele vejen, mens DONG, der hentede olie og gas og fyrede med kul, forvandlede sig til Ørsted, der snart producerer fossilfri energi. 

God læselyst og god sommer

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

SOMMERLÆSNING. Der er et forståeligt fokus på, hvad kineserne vil med sine mange investeringer i europæiske virksomheder. Men de kinesiske penge kan skabe job og sikre virksomheder. Det er svenske Volvo et eksempel på. Efter ti år med kinesiske ejere er produktionen fordoblet. Den historie fortæller det danske medlem af Volvos bestyrelse Lone Fønss Schrøder til min kollega Peter Hesseldahl.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en analyse fra januar, som viser, at EU-landenes klimapolitikker er ikke socialt bæredygtige, fordi de gavner industrier og kapitalejere, mens forbrugere straffes. Her advarede Margrethe Vestager også om, at hvis vi fortsætter klimapolitikken i samme spor, vokser uligheden.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling handler om et overset tema i den danske velfærdsdebat. Danmark oplever i disse år en glidende privatisering af velfærden. Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. På få år er antallet af børn i privatinstitutioner tredoblet. Det kan betyde en banebrydende forandring af velfærdsstaten af den slags, vi kun ser 1-2 gange pr. århundrede. Fortsætter udviklingen, vil opbakningen til velfærdsstaten i sin nuværende form formentlig smuldre.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør