EU’s dansk-franske akse

Margrethe Vestager og Thierry Breton er de to stjerner i den nye EU-Kommission. Den dansk-franske akse skal bane vejen for Europas strategiske industriers fremdrift på den globale scene. Men det kommer til at slå gnister mellem den frihandelsorienterede konkurrencekommissær og den franske industrikommissær, der advarer mod ”naivitet” over for kinesisk og amerikansk konkurrence.

MM Special: Strategisk suverænitet

”Henry Kissinger ledte i sin tid efter et telefonnummer på Europa. Nu har vi ét: Giv ham Margrethe Vestagers.”

Sådan lød indledningen, da en af Frankrigs mest feterede intellektuelle, Gaspard Koenig, forleden skrev om Margrethe Vestager i ugemagasinet Le Point, i anledning af at det anerkendte magasin udnævnte hende til årets personlighed.

”I talrige udtalelser om kunstig intelligens har Vestager demonstreret sin rolige kompetence og sin evne til at se de nye teknologier gennem den prisme af nordisk liberalisme, som hun er rundet af,” lød det videre fra Koenig, der en af de førende liberale intellektuelle i det Frankrig, hvor ordet liberal ofte bruges som et skældsord.

At et af Frankrigs mest anerkendte ugemagasiner hædrer en ikke offentligt fransktalende EU-kommissær fra et ret lille land, er meget usædvanligt og vidner om den stjernestatus, Vestager har i Frankrig.

Denne status bliver ikke mindre i de kommende år, hvor Vestager – i kraft af den franske præsidents, Emmanuel Macrons, entreprenante mellemkomst – bliver sat sammen med og over for den franske EU-kommissær, Thierry Breton, der er 64 år og et rendyrket produkt af det franske meritokrati.

Breton, der er født i Paris og har gået på alle de rigtige skoler, fik sine mastereksamener i matematik og informatik, før han var fyldt 25 år og har siden leveret en politisk og erhvervsmæssig karriere på allerhøjeste niveau. Breton har været finansminister 2005-2007, undervist på Harvard og først og fremmest været CEO i en række af Frankrigs største virksomheder inden for teknologi, it og digital omstilling gennem 30 år. Hans personlige formue beløber sig til adskillige hundrede millioner kroner.

Vestager er chefen, men …

I henhold til organisationsdiagrammet over det nye Europa-Kommission er Margrethe Vestager Bretons’ overordnede. Hun er executive vicepresident for Europe in the Digital Age og har som sådan ansvaret for fire underordnede kommissærer, mens hun samtidig har ansvaret for det tunge konkurrencepolitiske område.  

Men ét er organisationsdiagrammet. Noget andet er virkeligheden, når først arbejdet i den nye EU-Kommission begynder for Vestager og Breton. Det er et usædvanligt magtfuldt kommissærjob, Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har fået forhandlet sig frem til. Når Macron har kunnet skaffe Frankrig så magtfuld en portefølje, hænger det formentlig sammen med, at det var ham, der i begyndelsen af juli i år skabte det gennembrud, der betød, at Tysklands daværende forsvarsminister, Ursula von der Leyen, blev udpeget som ny formand for EU-Kommissionen, mens franske Christine Lagarde fik posten som chef for Den Europæiske Centralbank.

Breton får langt over 1.000 embedsmænd under sig i hele tre generaldirektorater, mens Margrethe Vestagers ene generaldirektorat kommer til at vokse en smule, således at antallet af medarbejdere vil være på godt 800.

 

Protektionisme eller fri konkurrence

”Kombinationen af Margrethe Vestager og Thierry Breton indeholder utroligt meget potentiale, som jeg håber, kommer til udtryk i deres politik. Hun er en erfaren, kompetent, idealistisk og pragmatisk politiker. Han er en dreven CEO for både France Telecom og Atos og tidligere finansminister i Frankrig,” siger Cecilia Bonefeld-Dahl, der er dansk generaldirektør i Digital Europe, en erhvervsorganisation, der samler 40 nationale brancheorganisationer som DI Digital, 69 af de allerstørste digitale virksomheder og repræsenterer flere end 35.000 virksomheder

”De er to stærke profiler, der vil sætte deres præg på både den digitale agenda i Europa og på hele erhvervsområdet i det hele taget, så vi får økonomisk stabilitet og udvikling. Positivt er det, at ingen af dem er hoppet på den populistiske og protektionistiske lederbølge, og de har begge gjort klart, at det handler om at gøre Europa bedre, stærkere og mere konkurrencedygtig – ikke om at lukke dørene til verden og den åbne økonomi.”

Den sidste udtalelse fra Cecilia Bonefeld-Dahl lyder i mindst lige så høj grad som en besværgelse som en konstatering. Breton er kampklar, fremgik det af høringen i Parlamentet i sidste måned. Og han talte i høj grad til både Ursula von der Leyen og til de mange nordeuropæiske politikere i Europa-Parlamentet, da han forsikrede, at han går ind for en klimafokuseret industripolitik.

”Europa kan ikke skabe sin digitale og sin grønne transition, hvis ikke man er i stand til at etablere sin teknologiske suverænitet. Dette er ikke et protektionistisk koncept. Det handler simpelthen om, at Europa er nødt til at have teknologiske alternativer på vitale områder, hvor vi aktuelt er afhængige,” lød beskeden fra Breton til parlamentarikerne og fortsatte:

“Vi bliver nødt til at arbejde sammen på europæisk niveau på områder af strategisk vigtighed som forsvar og rumfart og nøgleteknologier som 5G og kvantecomputere.”

Selskabet Atos, hvor Breton var topchef indtil 31. oktober i år, er dybt involveret i produktion af kvantecomputere og i kunstig intelligens og på en række områder associeret med Google.

Thierry Breton blev under sin høring presset en del på den grønne dagsorden, men han svarede godt for sig og forsikrede, at han vil arbejde for at føre Ursula von der Leyens ambitiøse plan om en European Green Deal ud i livet. Den plan skal sikre, at EU i 2050 bliver verdens første CO2-neutrale kontinent.

”The European Green Deal har brug for en stærk industriel dimension. Jeg vil sikre, at EU støtter vores industrielle base i at blive bedre organiseret i forhold til den grønne omstilling,” sagde Breton.

Han og Vestager skal i øvrigt som deres første store samarbejdsprojekt efter tiltrædelsen i gang med at udarbejde en plan for, hvordan EU skal agere inden for kunstig intelligens, hvor det står klart, at EU som helhed og mange EU-lande i særdeleshed er langt bagefter den udvikling, der finder sted i USA og i Kina.

Konkurrence og naivitet

Margrethe Vestager har allerede fået at mærke, at den megen positive opmærksomhed fra præsident Macron og den fine udmærkelse fra magasinet Le Point synes at komme med en politisk pris.

I hvert fald bliver konkurrencekommissæren presset særdeles hårdt af journalisterne fra Le Point, der vil vide, hvorfor EU ikke bare tvangsopløser GAFAM-selskaberne, Google, Amazon, Facebook, Apple og Microsoft, sådan som Thierry Breton angiveligt har foreslået det.

”Hvis de gør noget ulovligt, kan det være den eneste løsning. Vi har magten til at gøre det, men indgrebet skal været proportionalt med overtrædelsen af konkurrencereglerne. Vi kan kun bruge de regler ved lovbrud, der er langt værre end det, vi har haft at kritisere Google for indtil nu,” siger Vestager i interviewet.

I samme interview bliver Vestager også spurgt til den kritik, der fra fransk og tysk side har været rejst af, at hun i foråret stoppede en planlagt fusion mellem togdivisionerne fra tyske Siemens og franske Alstom. Vestager forsvaret hårdnakket sin beslutning om at afvise fusionen, der efter hendes opfattelse ville have svækket konkurrencen inden for henholdsvis signalsystemer og højhastighedstog.

Julien Nocetti er specialist i digitale spørgsmål og internationale relationer ved tænketanken IFRI, institut for internationale forhold, i Paris.

”Der er blandede følelser over for Margrethe Vestager i Paris. På den ene side er hun meget populær, når det gælder beskatning af internetgiganterne. Hun bliver rost for at være stålsat og visionær, og folk i de digitale industrier er meget glade for hendes centrale placering i EU-Kommissionen. I Finansministeriet og i andre industrier er man mere skeptiske – ikke mindst på grund af Siemens-Alstom-sagen,” siger Nocetti til Mandag Morgen.

Nocetti forudser, at det godt kan komme til uenigheder mellem Vestager og Breton. ”Han er meget jakobinsk, mens Vestager er langt mere liberal,” siger Nocetti. Jakobinerne var de mest blodtørstige revolutionære ledere under Den Franske Revolution. Udtrykket bruges i dag som betegnelse for folk, der går ind for stærk politisk indflydelse – også på industripolitiske anliggender.

Denne side af Thierry Breton har man også oplevet, når han har udtalt sig om Europas konkurrencepolitik. Således bruger han forskellige udgaver af ordet naivt ikke færre end tre gange i sine svar på de skriftlige spørgsmål fra medlemmerne har Europa-Parlamentet.

”Vi bliver nødt til at iværksætte en stærk industripolitik uden nogen form for naivitet over for vores internationale konkurrenter. Deriblandt forholdsregler til at modvirke udenlandske subsidier i det indre marked, sådan som man lægger op til det i EU-Kina-strategien,” skriver Breton.

Han er ud over at kæmpe for Europas – læs: Frankrigs – digitale industrier også er en stærk fortaler for den forsvarsindustri, som han nu får ansvaret for at understøtte. Breton foreslog allerede i efteråret 2016, umiddelbart efter at Donald Trump var blevet valgt i USA, at EU skulle etablere en fælles forsvarsfond. Det er den fond, han nu kommer til at administrere.

For Margrethe Vestager er bundlinjen, at hun med Thierry Breton og bag ham hele det franske politiske, økonomiske og industrielle establishment kommer til at opleve fem år, hvor hun på den ene side vil møde opbakning i Paris til opgøret med de digitale amerikanske giganter, alt imens hun vil komme under pres, når det gælder centrale liberale principper om fri konkurrence og ikkediskrimination af ikkeeuropæiske virksomheder.  

Margrethe Vestagers ansvarsområder i Europa-Kommissionen

Executive vicepresident med ansvar for ’Et Europa, der er klar til den digitale tidsalder’ og koordinering af arbejdet med fire underordnede kommissærer. Ud over Breton er det kommissærerne med ansvar for forskning og ungdom, ligestilling og migration.

Som konkurrencekommissær er hun desuden øverste chef for:

 • Generaldirektoratet DG Competition er kendt for at være usædvanligt fagligt stærkt.

Her har hun ansvar for at EU’s konkurrencelovgivning overholdes. Hun kan træffe afgørelser om bødestraffe, som først efterfølgende prøves ved domstolene. Hun er desuden ansvarlig for kontrollen med karteller og ulovlig statsstøtte og for at godkende eller afvise fusioner

Thierry Bretons ansvarsområder i Europa-Kommissionen

Indre marked, industri, digital økonomi, forsvarsindustri og rumforskning.

De mange opgaver ligger i tre generaldirektorater – to eksisterende og et nyoprettet.

 • Generaldirektoratet for det indre marked, industri, iværksætteri og små og mellemstore virksomheder – kendt under navnet DG GROW
 • Generaldirektoratet for kommunikationsnetværk, indhold og teknologi – kendt som DG CNECT
 • Generaldirektoratet for forsvarsindustri og rummet – nyt.

Det nye generaldirektorat for forsvarsindustri og rummet får ansvar for følgende områder

 1. Implementeringen af Den Europæiske Forsvarsfond
 2. Sikre et åbent og konkurrencedygtigt europæisk marked for forsvarsudstyr og håndhæve europæiske regler for indkøb af forsvarsudstyr
 3. Implementere handlingsplanen for militær mobilitet – i samarbejde med Generaldirektoratet for mobilitet og transport.
 4. Grundlægge en innovativ rumfartsindustri i EU
 5. Implementere det fremtidige rumprogram, herunder:
 6. Det europæiske globale navigationssystem, Galileo
 7. Det europæiske geostationære navigationsnetværk, EGNOS
 8. Det europæiske jordobservationsprogram, Copernicus 

Forrige artikel Kære politikere, fortæl nu sandheden om, hvad klimakampen koster Kære politikere, fortæl nu sandheden om, hvad klimakampen koster Næste artikel Kinas sociale pointsystemer – nu for virksomheder Kinas sociale pointsystemer – nu for virksomheder
En lukket valgfest: Hvorfor stemmer de ikke?

En lukket valgfest: Hvorfor stemmer de ikke?

POLITIK OG VELFÆRD Danskerne har noget nær verdensrekord i demokratisk deltagelse. Men fire grupper holder sig alt for ofte væk fra stemmeboksen: unge, indvandrere og efterkommere, kortuddannede og personer uden for arbejdsmarkedet. Her kommer deres egne forklaringer på hvorfor. De kan måske rumme nøglen til en løsning. 

Fest, fællesskab og nålestikskampagner skal få flere ind i valglokalet

Fest, fællesskab og nålestikskampagner skal få flere ind i valglokalet

POLITIK OG VELFÆRD Der er mangel på viden om, hvad der virker, når regioner og kommuner forsøger at gøre en indsats for at få alle med til de lokale valg. Tænketanken Mandag Morgen har samlet en stribe gode ideer og konkrete tiltag, der har vist sig at virke. De fleste tiltag er både enkle og billige.

Et anlæg i den saudiarabiske ørken skal katapultere grøn brint

Et anlæg i den saudiarabiske ørken skal katapultere grøn brint

GRØN OMSTILLING Der er et evindeligt dilemma: Hvis man skal producere grøn brint i stor skala, kræver det, at der er et marked og en bekostelig infrastruktur. I Neom, en fremtidig megaby i Saudi-Arabien, tror investorer, at de kan levere både hønen og ægget med et projekt, der minder meget om de danske power-to-x-planer. 

Direktør for patienternes gode liv

Direktør for patienternes gode liv

POLITIK OG VELFÆRD Godt 36.000 medarbejdere i Region H har på 11 sygehuse sat lighedstegn mellemsundhed og behandling. Det har reduceret dødeligheden efter kræft og hjertesygdomme. Nu skal de også hjælpe patienterne tilat leve gode liv - nogle endda med kroniske sygdomme. Den kulturændring skal regionens nye direktør stå i spidsen for.

Nu skal teknikken designes modulært

Nu skal teknikken designes modulært

DIGITAL OMSTILLING B&O har netop lanceret en ny mobil højttaler, der er designet til at holde mange år – selvom den teknologiske udvikling løber hastigt videre. Apparatet er modulært opbygget, så delene let kan repareres eller udskiftes i takt med, at nye digitale formater og software stiller andre krav til elektronikken.

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

I Kina er det gode børneliv kommet på dagsordenen. Det giver forretningsmuligheder for en bred vifte af danske virksomheder – fra legetøjsproducenter over arkitekter til spiludviklere. Danske forskere kan være med til at åbne dørene, da der trækkes på en solid tradition for at undersøge tingene i børnehøjde, skriver det danske innovationscenter i Shanghai.

Dit klima-mindset afgør din virksomheds fremtid

Dit klima-mindset afgør din virksomheds fremtid

LEDELSE Corona har naturligt nok farvet lederes syn på verden det sidste år. Men hvis man vil fremtidssikre virksomheden, må klimaet nu udgøre en fremtrædende del af lederens mindset, skriver Anna Fenger Schefte og Anders Nolting Magelund.

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

LEDELSE Virksomheder skal vænne sig til at udarbejde samfundsregnskaber, hvor virksomheden nøje vurderer og redegør for, hvordan den bidrager positivt, og hvordan den belaster samfundet. Det bliver et krav fra myndigheder, investorer, långivere, partnere og kunder, skriver Steen Hildebrandt.

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

DIGITAL OMSTILLING Siger man ”grøn og digital omstilling”, så har man dækket de to måske væsentligste dagsordener de kommende ti år. Digitaliseringen og en bæredygtig økonomi kan støtte hinanden – men det er ikke sikkert, at de gør det. Vi ser på, hvad der skal til for at få de to udviklinger til at trække i samme retning.

Grøn + Digital = Danmarks store chance

Grøn + Digital = Danmarks store chance

DIGITAL OMSTILLING Grøn teknologi og digitale offentlige tjenester er begge danske styrkeområder. Men der er brug for koordinering og samarbejde på tværs af det offentlige og det private, hvis Danmark skal udnytte mulighederne for at bruge digital teknologi til at nå klimamålene. KMD’s direktør, Eva Berneke, opfordrer regeringen til at bringe parterne sammen. 

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

POLITIK OG VELFÆRD Fundamentet under den berømmede danske model på arbejdsmarkedet slår dybe revner. Medlemsflugten fra fagbevægelsen er langt større og mere dramatisk end hidtil antaget, viser ny opsigtsvækkende forskning. Fagbevægelsens topfolk ser dybt alvorligt på udviklingen og arbejdsmarkedsforsker opfordrer til politisk handling.

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

POLITIK OG VELFÆRD De klassiske fagforbund forhandler overenskomster på stribe men organiserer en stadig mindre del af de danske lønmodtagere. Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, vil finde nye måder at organisere lønmodtagerne på for at vende udviklingen.

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

POLITIK OG VELFÆRD Den kendte økonom Branko Milanovic har sammenlignet landenes vurderede pandemiparathed i rapporten ‘Global Health Security Index’ fra 2019 med de faktiske corona-dødstal. GHS-indekset var ikke bare ude af stand til at forudsige udfaldet – tendensen har nærmest været det modsatte af det forventede.

10 trends for sociale investeringer i 2021

10 trends for sociale investeringer i 2021

KOMMENTAR Det er svært at spå, især om en fremtid præget af coronakrisens uforudsigelige dønninger. Den Sociale Kapitalfond vover alligevel pelsen og giver her 10 uvidenskabelige men dog kvalificerede bud på trends, der vil kendetegne markedet for sociale impact-investeringer i 2021.

Anders Dybdal anbefaler

Anders Dybdal anbefaler

KULTURANBEFALING CEO i konsulentbureauet Operate, Anders Dybdal, dykker ned i systemisk tænkning og holder sig opdateret med Altingets nyhedspodcast, Altinget Ajour.

Støtten til systemet vakler

Støtten til systemet vakler

VINTERLÆSNING: Støtten til systemet vakler.

Mistroen og frustrationerne bobler frem fra neden.

Vi ser det i form af romerlys og sortklædte demonstranter i danske byer. Eller som et stormløb på Kongressen i Washington. Og som en endeløs strøm af vrede på sociale medier.

Vi har samlet artikler fra Mandag Morgens arkiv, der ser nærmere på den udfordring, vores demokrati står overfor.

Bliver økonomien ramt af senfølger?

Bliver økonomien ramt af senfølger?

VINTERLÆSNING: Økonomien får lige nu en ordentlig rusketur af coronakrisen.

Vil den være alvorligt forslået, når pandemien gradvist slipper sit tag i vores samfund?

Vi har samlet en række af Mandag Morgens artikler fra det seneste halvår, der ser på, hvilken vej de økonomiske tendenser peger.

Vær en ny leder efter krisen

Vær en ny leder efter krisen

VINTERLÆSNING: På mange arbejdspladser har coronakrisen på rekordtid knust vaner og principper, der ellers virkede som støbt i beton.

Meget er nyt, og vi famler os frem. Vi er i færd med at genskrive manualen.

I den forstand er coronakrisen også en invitation til fornyelse af ledelsesgerningen.

Det er ikke en nem proces. Her finder du fire ledelsesindlæg med hjælp og inspiration til opgaven.

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

VINTERLÆSNING: Algoritmer er ved at indtage den offentlige forvaltning.

På Mandag Morgen har vi gennem længere tid undersøgt, hvad der sker, når big data og kunstig intelligens kan blive hverdag i socialarbejdet, ved domstolene og fastsættelsen af vores ejendomsskat.

Det kan betyde bedre service til den enkelte og bedre udnyttelse af offentligt ansattes tid.

Men det kan også resultere i et koldt og kafkask system, hvor algoritmens uperfekte data vinder over det menneskelige skøn.

Så hvordan sikrer man, at den nye teknologi bruges til borgerne – og ikke blot til systemets – fordel?

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

POLITIK OG VELFÆRD Danmark er blevet et mindre omfordelende land, viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Uligheden er voksende, men der er lange udsigter til en ny politisk kurs. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard maner til tålmodighed. 

2021 kan blive vendepunktet

2021 kan blive vendepunktet

POLITIK OG VELFÆRD Vi har alt for længe stået handlingslammede overfor globale kriser, som vi ved, kræver handling. Klimakrise. Mistillid til demokratiet. Global ulighed. Erfaringerne med at tackle pandemien har skabt et unikt momentum. Måske er 2021 det vindue for forandring, vi har ventet på.

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

DIGITAL OMSTILLING Blockchain, virtual reality og DNA-baseret hukommelse er blandt de stadig noget eksotiske teknologier, som vil brede sig i de kommende år, og som udmærker sig ved at være langt bedre redskaber til at gøre økonomien mere effektiv og mindre ressourcekrævende. 

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

DIGITAL OMSTILLING Med en stigende mangel på praktiserende læger kan nye teknologiske løsninger være med til at afhjælpe situationen i Danmark. Der er meget inspiration at hente i Silicon Valley, hvor konsultation via nettet, og selvbetjeningsløsninger til måling af helbredet, er blevet en del af hverdagen for mange. Det skriver Innovation Centre Denmark i Silicon Valley.

Gør klar til de arbejdende seniorer

Gør klar til de arbejdende seniorer

LEDELSE Den aldrende arbejdsstyrke betyder, at ledere vil skulle håndtere en voksende gruppe af aktive seniorer, og det stiller nye krav. Den klassiske aldersbaserede formular for afslutning af arbejdslivet kan ikke længere bruges, skriver Jesper Brask Fischer.

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

ØKONOMI Coronakrisen har forværret vilkårene for økonomisk pressede folk, der havde nok at slås med i forvejen. Højlydt utilfredshed og massedemonstrationer mod systemet er brudt ud og eskaleret i årets første uger. For at stoppe vredens vækstvilkår er politikerne nødt til at bevæge sig mentalt ud af 1980’erne og vende sig mod en ny økonomisk virkelighed, mener den britisk-amerikanske økonomiprofessor Mark Blyth.

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

KULTURANBEFALING Fra historiepodcast om mongolernes hærgen i Østeuropa til fantastiske fortællinger fra det enorme russiske grænseland. Ung frontperson bag nyt ukrainsk-dansk ungdomshus giver et indblik i hendes kulturelle forberedelser til jobbet.

Krisestyring for 31 milliarder: Historisk mange trepartsaftaler under corona

Krisestyring for 31 milliarder: Historisk mange trepartsaftaler under corona

POLITIK OG VELFÆRD Det seneste år har budt på hele 15 trepartsaftaler, som har kostet milliarder af kroner og har reddet tusindvis af arbejdspladser. Coronakrisen har pustet nyt liv i selve hjertet af den berømmede danske model, treparts-institutionen. Førende forskere forudser, at trepartsfesten vil forsætte med aftaler om blandt andet grøn omstilling og de såkaldte andengenerationsreformer.

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

POLITIK OG VELFÆRD Efter 15 trepartsaftaler på et år har lønmodtagernes og arbejdsgivernes topfolk fået sult på mere. De er klar til at hjælpe regeringen med nye type af reformer. Lizette Risgaard og Jacob Holbraad har også andre ting på ønskesedlen til nye aftaler.

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

DIGITAL OMSTILLING Brug af algoritmer og prædiktive data i det borgernære velfærdsarbejde kræver, at vi overvejer nøje, hvordan det forandrer samarbejdet med de berørte familier. Faren er, at vi sætter systemet over borgerne, hvilket er det, vi netop prøver at komme væk fra, skriver Robin Vickery.

S fører klimakamp med skarp gul profil

S fører klimakamp med skarp gul profil

POLITIK Regeringen har gjort sin håndtering af den grønne omstilling til et centralt element i en værdipolitik, der handler om at være tæt på produktions- og provins-Danmark og at lægge afstand til det radikale storby-Danmark.

Ny stil: Blå rådgivere til røde ministre

Ny stil: Blå rådgivere til røde ministre

NYT JOB Både i Udlændinge- og Integrationsministeriet og i Finansministeriet har man ansat folk, der for ganske nyligt har været særlige rådgivere for blå toppolitikere.

Den cirkulære økonomi vil være intenst digital

Den cirkulære økonomi vil være intenst digital

DIGITAL OMSTILLING Den grønne omstilling og den gennemgribende digitalisering hænger uløseligt sammen. Risikoen er, at digitaliseringen fører til et fremmedgjort, overvåget forbrugersamfund. Muligheden er, at detaljerede data, kunstig intelligens og tæt digital sammenkobling skaber en cirkulær og energieffektiv økonomi til gavn for mennesker og natur.

ICDK: Sydkorea viser hvordan madspild kan håndteres

ICDK: Sydkorea viser hvordan madspild kan håndteres

KOMMENTAR Sydkorea har med en blanding af skrap lovgivning og avanceret digital teknologi reduceret madspild til nogle få procent. De koreanske løsninger kunne med fordel inspirere både fødevareindustrien og husholdningerne i Danmark, skriver det danske innovationscenter i Seoul. 

Hvad parforholdet kan lære os om coronaledelse

Hvad parforholdet kan lære os om coronaledelse

LEDELSE Vi skal tage de følelsesmæssige reaktioner efter mange måneders nedlukning alvorligt. Med inspiration fra parforholdet er der en række erkendelser og øvelser, som kan gøre en forskel, skriver erhvervs- og krisepsykolog Louise Dinesen.

Ud af EU, ind i ilden: Det globale Storbritanniens skæbneår

Ud af EU, ind i ilden: Det globale Storbritanniens skæbneår

POLITIK OG VELFÆRD På paradoksal vis er Storbritannien havnet forrest på den globale scene, netop som landet træder endeligt ud af EU. Som vært for klimakonferencen COP26 og årets G7-topmøde kommer premierminister Boris Johnsons ’Global Britain’-vision på omgående prøve. Men hvordan kan det globale Storbritannien gøre sig gældende i 2021?