EU’s dansk-franske akse

Margrethe Vestager og Thierry Breton er de to stjerner i den nye EU-Kommission. Den dansk-franske akse skal bane vejen for Europas strategiske industriers fremdrift på den globale scene. Men det kommer til at slå gnister mellem den frihandelsorienterede konkurrencekommissær og den franske industrikommissær, der advarer mod ”naivitet” over for kinesisk og amerikansk konkurrence.

MM Special: Strategisk suverænitet

”Henry Kissinger ledte i sin tid efter et telefonnummer på Europa. Nu har vi ét: Giv ham Margrethe Vestagers.”

Sådan lød indledningen, da en af Frankrigs mest feterede intellektuelle, Gaspard Koenig, forleden skrev om Margrethe Vestager i ugemagasinet Le Point, i anledning af at det anerkendte magasin udnævnte hende til årets personlighed.

”I talrige udtalelser om kunstig intelligens har Vestager demonstreret sin rolige kompetence og sin evne til at se de nye teknologier gennem den prisme af nordisk liberalisme, som hun er rundet af,” lød det videre fra Koenig, der en af de førende liberale intellektuelle i det Frankrig, hvor ordet liberal ofte bruges som et skældsord.

At et af Frankrigs mest anerkendte ugemagasiner hædrer en ikke offentligt fransktalende EU-kommissær fra et ret lille land, er meget usædvanligt og vidner om den stjernestatus, Vestager har i Frankrig.

Denne status bliver ikke mindre i de kommende år, hvor Vestager – i kraft af den franske præsidents, Emmanuel Macrons, entreprenante mellemkomst – bliver sat sammen med og over for den franske EU-kommissær, Thierry Breton, der er 64 år og et rendyrket produkt af det franske meritokrati.

Breton, der er født i Paris og har gået på alle de rigtige skoler, fik sine mastereksamener i matematik og informatik, før han var fyldt 25 år og har siden leveret en politisk og erhvervsmæssig karriere på allerhøjeste niveau. Breton har været finansminister 2005-2007, undervist på Harvard og først og fremmest været CEO i en række af Frankrigs største virksomheder inden for teknologi, it og digital omstilling gennem 30 år. Hans personlige formue beløber sig til adskillige hundrede millioner kroner.

Vestager er chefen, men …

I henhold til organisationsdiagrammet over det nye Europa-Kommission er Margrethe Vestager Bretons’ overordnede. Hun er executive vicepresident for Europe in the Digital Age og har som sådan ansvaret for fire underordnede kommissærer, mens hun samtidig har ansvaret for det tunge konkurrencepolitiske område.  

Men ét er organisationsdiagrammet. Noget andet er virkeligheden, når først arbejdet i den nye EU-Kommission begynder for Vestager og Breton. Det er et usædvanligt magtfuldt kommissærjob, Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har fået forhandlet sig frem til. Når Macron har kunnet skaffe Frankrig så magtfuld en portefølje, hænger det formentlig sammen med, at det var ham, der i begyndelsen af juli i år skabte det gennembrud, der betød, at Tysklands daværende forsvarsminister, Ursula von der Leyen, blev udpeget som ny formand for EU-Kommissionen, mens franske Christine Lagarde fik posten som chef for Den Europæiske Centralbank.

Breton får langt over 1.000 embedsmænd under sig i hele tre generaldirektorater, mens Margrethe Vestagers ene generaldirektorat kommer til at vokse en smule, således at antallet af medarbejdere vil være på godt 800.

 

Protektionisme eller fri konkurrence

”Kombinationen af Margrethe Vestager og Thierry Breton indeholder utroligt meget potentiale, som jeg håber, kommer til udtryk i deres politik. Hun er en erfaren, kompetent, idealistisk og pragmatisk politiker. Han er en dreven CEO for både France Telecom og Atos og tidligere finansminister i Frankrig,” siger Cecilia Bonefeld-Dahl, der er dansk generaldirektør i Digital Europe, en erhvervsorganisation, der samler 40 nationale brancheorganisationer som DI Digital, 69 af de allerstørste digitale virksomheder og repræsenterer flere end 35.000 virksomheder

”De er to stærke profiler, der vil sætte deres præg på både den digitale agenda i Europa og på hele erhvervsområdet i det hele taget, så vi får økonomisk stabilitet og udvikling. Positivt er det, at ingen af dem er hoppet på den populistiske og protektionistiske lederbølge, og de har begge gjort klart, at det handler om at gøre Europa bedre, stærkere og mere konkurrencedygtig – ikke om at lukke dørene til verden og den åbne økonomi.”

Den sidste udtalelse fra Cecilia Bonefeld-Dahl lyder i mindst lige så høj grad som en besværgelse som en konstatering. Breton er kampklar, fremgik det af høringen i Parlamentet i sidste måned. Og han talte i høj grad til både Ursula von der Leyen og til de mange nordeuropæiske politikere i Europa-Parlamentet, da han forsikrede, at han går ind for en klimafokuseret industripolitik.

”Europa kan ikke skabe sin digitale og sin grønne transition, hvis ikke man er i stand til at etablere sin teknologiske suverænitet. Dette er ikke et protektionistisk koncept. Det handler simpelthen om, at Europa er nødt til at have teknologiske alternativer på vitale områder, hvor vi aktuelt er afhængige,” lød beskeden fra Breton til parlamentarikerne og fortsatte:

“Vi bliver nødt til at arbejde sammen på europæisk niveau på områder af strategisk vigtighed som forsvar og rumfart og nøgleteknologier som 5G og kvantecomputere.”

Selskabet Atos, hvor Breton var topchef indtil 31. oktober i år, er dybt involveret i produktion af kvantecomputere og i kunstig intelligens og på en række områder associeret med Google.

Thierry Breton blev under sin høring presset en del på den grønne dagsorden, men han svarede godt for sig og forsikrede, at han vil arbejde for at føre Ursula von der Leyens ambitiøse plan om en European Green Deal ud i livet. Den plan skal sikre, at EU i 2050 bliver verdens første CO2-neutrale kontinent.

”The European Green Deal har brug for en stærk industriel dimension. Jeg vil sikre, at EU støtter vores industrielle base i at blive bedre organiseret i forhold til den grønne omstilling,” sagde Breton.

Han og Vestager skal i øvrigt som deres første store samarbejdsprojekt efter tiltrædelsen i gang med at udarbejde en plan for, hvordan EU skal agere inden for kunstig intelligens, hvor det står klart, at EU som helhed og mange EU-lande i særdeleshed er langt bagefter den udvikling, der finder sted i USA og i Kina.

Konkurrence og naivitet

Margrethe Vestager har allerede fået at mærke, at den megen positive opmærksomhed fra præsident Macron og den fine udmærkelse fra magasinet Le Point synes at komme med en politisk pris.

I hvert fald bliver konkurrencekommissæren presset særdeles hårdt af journalisterne fra Le Point, der vil vide, hvorfor EU ikke bare tvangsopløser GAFAM-selskaberne, Google, Amazon, Facebook, Apple og Microsoft, sådan som Thierry Breton angiveligt har foreslået det.

”Hvis de gør noget ulovligt, kan det være den eneste løsning. Vi har magten til at gøre det, men indgrebet skal været proportionalt med overtrædelsen af konkurrencereglerne. Vi kan kun bruge de regler ved lovbrud, der er langt værre end det, vi har haft at kritisere Google for indtil nu,” siger Vestager i interviewet.

I samme interview bliver Vestager også spurgt til den kritik, der fra fransk og tysk side har været rejst af, at hun i foråret stoppede en planlagt fusion mellem togdivisionerne fra tyske Siemens og franske Alstom. Vestager forsvaret hårdnakket sin beslutning om at afvise fusionen, der efter hendes opfattelse ville have svækket konkurrencen inden for henholdsvis signalsystemer og højhastighedstog.

Julien Nocetti er specialist i digitale spørgsmål og internationale relationer ved tænketanken IFRI, institut for internationale forhold, i Paris.

”Der er blandede følelser over for Margrethe Vestager i Paris. På den ene side er hun meget populær, når det gælder beskatning af internetgiganterne. Hun bliver rost for at være stålsat og visionær, og folk i de digitale industrier er meget glade for hendes centrale placering i EU-Kommissionen. I Finansministeriet og i andre industrier er man mere skeptiske – ikke mindst på grund af Siemens-Alstom-sagen,” siger Nocetti til Mandag Morgen.

Nocetti forudser, at det godt kan komme til uenigheder mellem Vestager og Breton. ”Han er meget jakobinsk, mens Vestager er langt mere liberal,” siger Nocetti. Jakobinerne var de mest blodtørstige revolutionære ledere under Den Franske Revolution. Udtrykket bruges i dag som betegnelse for folk, der går ind for stærk politisk indflydelse – også på industripolitiske anliggender.

Denne side af Thierry Breton har man også oplevet, når han har udtalt sig om Europas konkurrencepolitik. Således bruger han forskellige udgaver af ordet naivt ikke færre end tre gange i sine svar på de skriftlige spørgsmål fra medlemmerne har Europa-Parlamentet.

”Vi bliver nødt til at iværksætte en stærk industripolitik uden nogen form for naivitet over for vores internationale konkurrenter. Deriblandt forholdsregler til at modvirke udenlandske subsidier i det indre marked, sådan som man lægger op til det i EU-Kina-strategien,” skriver Breton.

Han er ud over at kæmpe for Europas – læs: Frankrigs – digitale industrier også er en stærk fortaler for den forsvarsindustri, som han nu får ansvaret for at understøtte. Breton foreslog allerede i efteråret 2016, umiddelbart efter at Donald Trump var blevet valgt i USA, at EU skulle etablere en fælles forsvarsfond. Det er den fond, han nu kommer til at administrere.

For Margrethe Vestager er bundlinjen, at hun med Thierry Breton og bag ham hele det franske politiske, økonomiske og industrielle establishment kommer til at opleve fem år, hvor hun på den ene side vil møde opbakning i Paris til opgøret med de digitale amerikanske giganter, alt imens hun vil komme under pres, når det gælder centrale liberale principper om fri konkurrence og ikkediskrimination af ikkeeuropæiske virksomheder.  

Margrethe Vestagers ansvarsområder i Europa-Kommissionen

Executive vicepresident med ansvar for ’Et Europa, der er klar til den digitale tidsalder’ og koordinering af arbejdet med fire underordnede kommissærer. Ud over Breton er det kommissærerne med ansvar for forskning og ungdom, ligestilling og migration.

Som konkurrencekommissær er hun desuden øverste chef for:

 • Generaldirektoratet DG Competition er kendt for at være usædvanligt fagligt stærkt.

Her har hun ansvar for at EU’s konkurrencelovgivning overholdes. Hun kan træffe afgørelser om bødestraffe, som først efterfølgende prøves ved domstolene. Hun er desuden ansvarlig for kontrollen med karteller og ulovlig statsstøtte og for at godkende eller afvise fusioner

Thierry Bretons ansvarsområder i Europa-Kommissionen

Indre marked, industri, digital økonomi, forsvarsindustri og rumforskning.

De mange opgaver ligger i tre generaldirektorater – to eksisterende og et nyoprettet.

 • Generaldirektoratet for det indre marked, industri, iværksætteri og små og mellemstore virksomheder – kendt under navnet DG GROW
 • Generaldirektoratet for kommunikationsnetværk, indhold og teknologi – kendt som DG CNECT
 • Generaldirektoratet for forsvarsindustri og rummet – nyt.

Det nye generaldirektorat for forsvarsindustri og rummet får ansvar for følgende områder

 1. Implementeringen af Den Europæiske Forsvarsfond
 2. Sikre et åbent og konkurrencedygtigt europæisk marked for forsvarsudstyr og håndhæve europæiske regler for indkøb af forsvarsudstyr
 3. Implementere handlingsplanen for militær mobilitet – i samarbejde med Generaldirektoratet for mobilitet og transport.
 4. Grundlægge en innovativ rumfartsindustri i EU
 5. Implementere det fremtidige rumprogram, herunder:
 6. Det europæiske globale navigationssystem, Galileo
 7. Det europæiske geostationære navigationsnetværk, EGNOS
 8. Det europæiske jordobservationsprogram, Copernicus 

Forrige artikel Kære politikere, fortæl nu sandheden om, hvad klimakampen koster Kære politikere, fortæl nu sandheden om, hvad klimakampen koster Næste artikel Kinas sociale pointsystemer – nu for virksomheder Kinas sociale pointsystemer – nu for virksomheder

Højden til loftet og længden til døren

Højden til loftet og længden til døren

KOMMENTAR: Der er blevet iltfattigt i folketingsgrupperne med den meget stramme styring af den eksterne kommunikation, der er lagt ned over alle partierne i dag.

Danmark har vist, at det kan skabe forandringer i EU

Danmark har vist, at det kan skabe forandringer i EU

Selv om Danmark har forbehold, er det et vigtigt land i EU, fastslår den britiske politolog Mark Leonard, direktør i tænketanken ECFR, der nu styrker sin tilstedeværelse i København. Ifølge Leonard vil magten i EU i fremtiden ligge hos regeringer, der kan skabe alliancer med andre EU-lande og med EU’s institutioner i Bruxelles.

Fremtiden bliver i 'real time'

Fremtiden bliver i 'real time'

TECHTENDENSER: En stensikker prognose for fremtiden er, at vi kommer til at leve tættere på 'real time'. De informationer, vi bruger, vil blive indsamlet, analyseret og præsenteret stort set øjeblikkeligt. Det vil gøre vores forståelse af verden mere præcis – men det vil også gøre økonomien og samfundet mere omskifteligt og uforudsigeligt.  

Sådan undgår du, at din feedback bliver til feedbank

Sådan undgår du, at din feedback bliver til feedbank

KOMMENTAR: Selv de mest velkendte feedbackmodeller kan få dig til at fremstå som en djævel i forklædning. Og den feedback, du giver som leder, kan få den mest proaktive og udviklingsorienterede medarbejder til at blive defensiv eller gå i opposition.

Danske virksomheders optimisme er den laveste i fem år

Danske virksomheders optimisme er den laveste i fem år

NY VIDEN: Danske virksomheders optimisme omkring omsætning og jobvækst i det kommende år er den laveste siden 2015. Især virksomheder, der udelukkende afsætter til det danske marked, er betydeligt mindre optimistiske. 

Økonomer skal bruge ingeniørviden for at skrue grøn regnemodel sammen

Økonomer skal bruge ingeniørviden for at skrue grøn regnemodel sammen

Med den nye klimalov skal der træffes store beslutninger meget hurtigt for at accelerere den grønne omstilling. En ny grøn regnemodel skal styrke beslutningsgrundlaget for de fremtidige klimapolitikker. Og det betyder, at økonomerne skal helt tæt på energiforsyningens og klimaets virkelighed.

Set, læst og hørt: Tomas Therkildsen

Set, læst og hørt: Tomas Therkildsen

Tomas Therkildsen har hørt dansk stjerneviolinist, er blevet rørt af Herbert Pundik-podcast og har fået et stærkt indblik i den amerikanske masseovervågning fra Edward Snowdens selvbiografi.

Personligt netværk er hovedvejen ind i danske bestyrelser

Personligt netværk er hovedvejen ind i danske bestyrelser

Kun fire procent af bestyrelsesposterne i de danske SMV’er besættes ved åbne opslag, viser ny undersøgelse. Selvom det er fristende at udpege en, man i forvejen kender og har tillid til, så er det på tide med et kulturskifte i dansk erhvervsliv, siger bestyrelsesfolk. Trods årelang kritik af old boys-netværk, fortæller seks ud af ti bestyrelsesmedlemmer, at de har fået deres post gennem deres personlige netværk.

Hver fjerde bestyrelsespost pyntes med konsulentopgaver

Hver fjerde bestyrelsespost pyntes med konsulentopgaver

Det er med overhængende risiko for kasketforvirring og sammenblandede interesser, når bestyrelsesmedlemmer arbejder som konsulent i samme virksomhed, som de skal være med til at udstikke retningen for. Men det foregår i stor stil i danske små og mellemstore virksomheder, viser nye tal.

Regeringen kan tabe SMV'erne i klimakampen

Regeringen kan tabe SMV'erne i klimakampen

KOMMENTAR: Regeringens klimaalliance med 13 af de største virksomheder i Danmark er en kortslutning af den politiske beslutningsproces. Uden et bredere ejerskab til klimadagsordenen risikerer regeringen at misse målet om en reduktion af drivhusgasserne med 70 procent.

Iran er taberen i det internationale oliespil

Iran er taberen i det internationale oliespil

ANALYSE: Olieprisen er stabil trods krisen i Mellemøsten, fordi rekordproduktion i USA dækker den stigende globale efterspørgsel. Irans problemer med at sælge sin olie øger risikoen for social uro, og risikoen bliver forstærket af den grønne omstilling.

Derfor kom der ny topchef i Statsministeriet

Derfor kom der ny topchef i Statsministeriet

Mette Frederiksen fyrede sin departementschef for at få mere fart på sine politiske projekter. To vigtige opgaver venter på Slotsholmens nye, stærke kvinde, Barbara Bertelsen: Hun skal drive regeringen fremad og reformere embedsværket.

Det er tid til den digitale andelsbevægelse

Det er tid til den digitale andelsbevægelse

TECHTENDENSER: Vores personlige data bliver typisk brugt enten for meget eller for lidt. Tænk, hvis data fra apparaterne i vores hjem, vores smarte ure eller fra vores indkøb gik til en pulje, som vi selv havde indflydelse på brugen af, og hvor gevinsterne tilfaldt brugerne.

En grøn dansk vækstalliance i verdensklasse

En grøn dansk vækstalliance i verdensklasse

KOMMENTAR: Den sydkoreanske regering ynder at sige, at Sydkorea har tre vigtige alliancer: sikkerhedsalliancen med USA, handelsalliancen med Kina og den grønne alliance med Danmark.

Drop at være den hårde hund, mand

Drop at være den hårde hund, mand

KOMMENTAR: Tempoet og informationsmængden i ledelse har aldrig været højere. Kravene til den enkelte leder risikerer at aktivere hamsterhjulsadfærd hos især mænd, så reflekserne styrer og svækker deres empati, nærvær og evne til at mærke sig selv. Karaktertræk, som den traditionelle mandlige leder har klaret sig fint uden i årevis, men som i dag er et must for at få succes som leder.

Nyt job: Natasha Friis Saxberg skal brede it-branchen ud

Nyt job: Natasha Friis Saxberg skal brede it-branchen ud

Natasha Friis Saxberg tiltræder som ny administrerende direktør i IT-Branchen, der er bran- cheorganisation for danske it-virksomheder. Hun
skal være med til at implementere en ny strategi, der definerer it-branchen bredere end tidligere.

Her er kommunernes klimaprojekter i 2020

Her er kommunernes klimaprojekter i 2020

Klimakrisen har sat sit aftryk på de kommunale budgetter. Der investeres i alt fra skybrudssikring over lokale klimafonde til indkøb af nye elbiler eller ladestandere. Ønsket om at gøre noget godt for klimaet er stort. Men der mangler solid viden om, hvordan man får mest for pengene, påpeger KL.

Set, læst og hørt: Katarina Juselius

Set, læst og hørt: Katarina Juselius

Katarina Juselius er blevet bevæget af Sveriges bud på en Oscar-nominering, har læst veloversat kinesisk litteratur og er blevet udfordret af den moderne opsætning af ’Snedronningen’ på Det Kongelige Teater.

Lavtuddannede er fanget på bunden

Lavtuddannede er fanget på bunden

Den rekordhøje beskæftigelse ser ud til at fortsætte i 2020. Men nogle grupper er ikke med i velstandsfesten, for lavtuddannede glider længere og længere væk fra arbejdsmarkedet. Formanden for regeringens nye ydelseskommission, Torben Tranæs, ser en bekymrende polarisering mellem store grupper i befolkningen.

Beskæftigelsesministeren: ”Alle skal have retten til at kunne bidrage med noget”

Beskæftigelsesministeren: ”Alle skal have retten til at kunne bidrage med noget”

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard erkender, at for mange udsatte ledige bliver ladt i stikken og lægger op til en langt mere individuel hjælp. Han vil gøre op med rigide regler og gå reformer af fleksjob, førtidspension og sygedagpenge kritisk igennem. Men hvis ikke kommunerne udnytter den større grad af frihed til at få folk i arbejde, er han klar med hammeren.

Forskningsdirektør: Vi stikker hinanden blår i øjnene, hvis vi tror, alle kommer i arbejde

Forskningsdirektør: Vi stikker hinanden blår i øjnene, hvis vi tror, alle kommer i arbejde

De mest udsatte borgere skal hjælpes i arbejde. Det har været udgangspunktet for mange årtiers bekostelige indsatser. Men der er brug for en erkendelse af, at ikke alle borgere har mulighed for at arbejde, mener forskningsdirektør Torben Tranæs. Kommunerne Guldborgsund og Lolland har succes med et nyt program, der først øger de udsatte borgeres trivsel – næste skridt kan blive et job.

Erik Rasmussen: Talent har ingen alder

Erik Rasmussen: Talent har ingen alder

Allerede som 27-årig blev han chefredaktør for Børsen og mener nu, som 78-årig, at hans talent er større end nogensinde. Vi skal gøre op med aldersstigmatiseringen og være langt bedre til at spotte og udvikle talenter i alle aldersklasser, mener Erik Rasmussen.

Frederiksens ideologiske hegnspæle

Frederiksens ideologiske hegnspæle

KOMMENTAR: Hun forsøger sig med at være hård udenpå og blød indeni, når hun fremlægger regeringens langsigtede ideologiske projekt. Mette Frederiksen kommer på en hård realpolitisk prøve i 2020.

Små sprækker breder sig i det videnskabelige grundlag for nudging

Små sprækker breder sig i det videnskabelige grundlag for nudging

KOMMENTAR: Den såkaldte replikationskrise har de seneste år rystet den socialpsykologiske forskning. Gang på gang har det vist sig, at mange af de sociale adfærdseksperimenter, vi tog for givet, ikke er mulige at genskabe. Herunder flere klassiske eksperimenter, der ligger til grund for disciplinen adfærdsdesign – og nudging.

Mette Frederiksen har 340 politiske slagvarer på hylderne

Mette Frederiksen har 340 politiske slagvarer på hylderne

DE BEDSTE FRA 2019: Er du overrasket over alle regeringens mange nye forslag? Det ville du ikke have været, hvis du havde læst vores historie i efteråret om Mette Frederiksens mange forslag i skuffen. Jeg har sammen med min kollega Jens Reiermann samlet alle udspil fra Socialdemokratiet de sidste par år op til valget. De gemmer på tilsammen 340 forslag, der punkt for punkt maler Danmark mere rødt. Hvis du vil vide mere om, hvad der gemmer sig i statsministerens skuffe, så læs denne historie.

Historien er åben for alle til og med 5. januar 2020.

God læselyst og godt nytår.

Torben K. Andersen, politisk redaktør

11.000 mennesker skal finde et andet sted at bo

11.000 mennesker skal finde et andet sted at bo

DE BEDSTE FRA 2019: Vi kaldte det århundredets sociale eksperiment, da Torben K. Andersen og jeg skrev om konsekvenserne af Folketingets ghettopakke. For samtlige 15 af pakkens hårde ghettoer ligger der nu udviklingsplaner. De medfører nedrivninger, omdannelser af familieboliger til ungdoms- og ældreboliger samt frasalg af almennyttige lejligheder til private. I de berørte lejligheder bor der lige nu mere end 11.000 mennesker, som i løbet af de kommende år må finde sig et andet sted at bo. 

Det lyder som en velvoksen flyttebevægelse, som trods store menneskelige konsekvenser kan give mening. Læs her – og døm selv.

Historien er åben for alle til og med 5. januar 2020.

God læselyst og godt nytår.

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Danmark og Holland planlægger grøn guldfeber i Nordsøen

Danmark og Holland planlægger grøn guldfeber i Nordsøen

DE BEDSTE FRA 2019: ”Nordsøen kommer til at ligne nudelsuppe fuld af vindøer og transmissionskabler i 2050.” Sådan sagde en dansk erhvervsleder til mig om de milliardinvesteringer i havvindmøller, som kommer til at ske i Nordsøen i de kommende årtier. Det kan du læse om i min artikel om de store planer, der udvikles i samarbejde mellem særligt Holland og Danmark. Det er stort – meget stort. 

Historien er åben for alle til og med 5. januar 2020. 

God læselyst og godt nytår.

Claus Kragh, europaredaktør

Danmarks grønne kraftværker brænder mange tusinde ton træ hver eneste dag

Danmarks grønne kraftværker brænder mange tusinde ton træ hver eneste dag

DE BEDSTE FRA 2019: Som et alternativ til kul på kraftvarmeværkerne har Danmark i længere tid brændt en massiv mængde importeret træ af – og noteret CO2-udledningen som et stort rundt nul i klimaregnskabet. I efteråret satte Mandag Morgen med denne historie fokus på problematikken. Siden er der kommet politisk flertal for at ændre reglerne for brugen af biomasse i det nye år.

Historien er åben for alle til og med 5. januar 2020.

God læselyst og godt nytår.

Rebecca Holck Rosenberg, journalist 

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

DE BEDSTE FRA 2019: 3shape er et af de mest succesfulde danske selskaber på denne side af årtusindskiftet – og det har givet begge de to stiftere og ejere plads blandt de 25 rigeste i Danmark. Men det er også et yderst diskret selskab. Her kan du stifte bekendtskab med den største danske erhvervssucces, du aldrig har hørt om.

Historien er åben for alle til og med 5. januar 2020.

God læselyst og godt nytår.

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

Løkkes fatale selvbedrag

Løkkes fatale selvbedrag

DE BEDSTE FRA 2019: Da jeg skrev denne artikel om Lars Løkke, sendte den forhenværende statsminister mig en besked: ”Hvorfor er du så optaget af mit exit? Har du stemt på os?” – efterfulgt af en smiley. Svaret på det sidste holder jeg for mig selv. Men jeg vil gerne forklare, hvorfor jeg var så optaget af Lars Løkke Rasmussens exit: For det første var det den mest spektakulære og opsigtsvækkende afsked for en netop afgået statsminister, Danmark har set. For det andet fortalte sagen os noget, som alle ledere kan lære noget af, nemlig behovet for at have en exitstrategi. Har man ikke det, ender nogle andre med at lave den for én. 

Historien er åben for alle til og med 5. januar 2020.

God læselyst og godt nytår.

Jakob Nielsen, chefredaktør

Anders Fogh: Du bliver en dårlig politisk leder den dag du mister friheden til selv at gå

Anders Fogh: Du bliver en dårlig politisk leder den dag du mister friheden til selv at gå

JULELÆSNING: Hvordan begår en toppolitiker en velkomponeret exit? Anders Fogh Rasmussen har prøvet det et par gange, og han synes stadig, set i bakspejlet, at det er en svær øvelse. De etiske grænselande og mediers kritik lurer altid. Men én ting ved han: Man skal sørge for selv at gå.

Mandag Morgen har i serien ‘Exitstrategier’ i 2019 talt med syv nuværende og tidligere topchefer og politikere om det at forlade et topjob med udgangspunkt i deres egen personlige historie. Julen over kan du læse eller genlæse de syv interview – de er åbne for alle til og med 31. december 2019.

God læselyst og glædelig jul.

Tanja Nyrup Madsen, redaktionschef

Bjarne Corydon: Jeg kom væk fra politik, inden det åd mig op

Bjarne Corydon: Jeg kom væk fra politik, inden det åd mig op

JULELÆSNING: Tabet af regeringsmagten i 2015 var et venligt puf til Bjarne Corydon, som dermed kunne slippe ud af den politiske osteklokke, han har set mange blive opslugt af. Men skiftet til det private erhvervsliv faldt folk for brystet, og kritikken haglede ned. Nu kritiserer han selv kritikerne for at puste til en farlig ild. 

Mandag Morgen har i serien ‘Exitstrategier’ i 2019 talt med syv nuværende og tidligere topchefer og politikere om det at forlade et topjob med udgangspunkt i deres egen personlige historie. Julen over kan du læse eller genlæse de syv interview – de er åbne for alle til og med 31. december 2019.

God læselyst og glædelig jul.

Tanja Nyrup Madsen, redaktionschef

Peter Wibroe: Min næste exit bliver den største og sidste

Peter Wibroe: Min næste exit bliver den største og sidste

JULELÆSNING: Reklamekongen, der ikke længere ønskede den titel, begik den ultimative exit og forlod arbejdsmarkedet helt. Det var under opsejling i mange år, og strategien har set ud på adskillige måder. Det endte med en smuk have. Og nu, 19 år efter, spøger endnu en exit hos Peter Wibroe: den sidste.

Mandag Morgen har i serien ‘Exitstrategier’ i 2019 talt med syv nuværende og tidligere topchefer og politikere om det at forlade et topjob med udgangspunkt i deres egen personlige historie. Julen over kan du læse eller genlæse de syv interview – de er åbne for alle til og med 31. december 2019.

God læselyst og glædelig jul.

Tanja Nyrup Madsen, redaktionschef

Christian Friis Bach:

Christian Friis Bach: "Jeg har virkelig fået indblik i, hvor psykisk hårdt det er at blive fyret”

JULELÆSNING: Da Christian Friis Bach fyrede sig selv som minister, tog han selv teten. Det var et voldsomt skifte, men han havde kontrollen. I foråret blev han så fyret uden at være enig i beslutningen. Dén fyring er noget af det sværeste, han har prøvet arbejdsmæssigt.

Mandag Morgen har i serien ‘Exitstrategier’ i 2019 talt med syv nuværende og tidligere topchefer og politikere om det at forlade et topjob med udgangspunkt i deres egen personlige historie. Julen over kan du læse eller genlæse de syv interview – de er åbne for alle til og med 31. december 2019.

God læselyst og glædelig jul.

Tanja Nyrup Madsen, redaktionschef

Lars Seier: Når far flytter, skal børnene vide, at de stadig er elsket

Lars Seier: Når far flytter, skal børnene vide, at de stadig er elsket

JULELÆSNING: Allerede i 2008 smagte Lars Seier på friheden, da andre kræfter tog over i livsværket Saxo Bank. Men han måtte sammen med kompagnonen Kim Fournais træde ind i den daglige ledelse igen fire år senere, og hans exit blev udskudt. Først i 2018 havde han solgt alle ejerandele. 

Mandag Morgen har i serien ‘Exitstrategier’ i 2019 talt med syv nuværende og tidligere topchefer og politikere om det at forlade et topjob med udgangspunkt i deres egen personlige historie. Julen over kan du læse eller genlæse de syv interview – de er åbne for alle til og med 31. december 2019.

God læselyst og glædelig jul.

Tanja Nyrup Madsen, redaktionschef

Bliv fyret og bliv en bedre leder

Bliv fyret og bliv en bedre leder

JULELÆSNING: Særligt to jobskifter har præget, hvordan Marianne Dahl, vice president i Microsoft Western Europe, agerer som leder i dag. Begge gange har hun forladt en stilling uden at have en anden på hånden, og det gav hende tiden til at finde ud af, at ledelse ikke er en position. Det er en væremåde.

Mandag Morgen har i serien ‘Exitstrategier’ i 2019 talt med syv nuværende og tidligere topchefer og politikere om det at forlade et topjob med udgangspunkt i deres egen personlige historie. Julen over kan du læse eller genlæse de syv interview – de er åbne for alle til og med 31. december 2019.

God læselyst og glædelig jul.

Tanja Nyrup Madsen, redaktionschef