Eva Kjer: Norden rykker tættere sammen

Nordiske organisationer og regeringer arbejder stadig tættere sammen under indtryk af de nye dynamikker, som Brexit og ydre pres fra Rusland og USA skaber i Europa. Vi kan gøre mere sammen i Norden, siger Eva Kjer Hansen, minister for nordisk samarbejde.

Det nordiske samarbejde står i disse år midt i en renæssance på grund af de historiske forandringer, der finder sted i Europa, hvor man ikke længere føler sig tryg ved, at USA i al evighed vil garantere kontinentets sikkerhed. På samme måde skaber Storbritanniens farvel til EU forøget interesse i de nordiske lande for at arbejde sammen om fælles dagsordener i EU.

De fælles nordiske initiativer spænder vidt. På regeringsniveau styrker de nordiske lande det forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde kaldet Nordefco, og Finland og Sverige er engagerede i det styrkede forsvarspolitiske samarbejde PESCO, som Danmark i kraft af sit forsvarsforbehold står uden for.

Login