Færre virksomheder i udsatte erhverv frygter corona-lukning

HISTORIEN I TAL Danmarks Statistisk har, siden coronakrisen brød ud, spurgt virksomheder om deres frygt for at måtte lukke som følge af covid-19. Siden foråret er frygten overordnet set mindsket, og generelt vurderes risikoen for at måtte afvikle virksomheden på grund af covid-19 som lille – også inden for serviceerhverv samlet set.

Danmarks Statistisk har, siden coronakrisen brød ud, spurgt virksomheder om deres frygt for at måtte lukke som følge af covid-19. Siden foråret er frygten overordnet set mindsket, og generelt vurderes risikoen for at måtte afvikle virksomheden på grund af covid-19 som lille – også inden for serviceerhverv samlet set. I enkelte brancher, som rejsebureauer, restaurationer og hoteller, vurderes risikoen dog fortsat som relativt høj.

NOTE1 — Øvrige svarmuligheder er “lille risiko” eller “ingen risiko”. Ordet “afvikle” er brugt i stedet for “konkurs” for at dække bredere. Størstedelen af data er indkommet de to første uger af december 2020, hvorfor skærpelsen af restriktionerne i slutningen af december ikke er fuldt reflekteret.

Login