Fætter-kusine-fest kontrollerer landbrugets udviklingspenge

Landbrugets erhvervsorganisation Landbrug & Fødevarer uddeler gennem et unikt fondssystem hvert år mellem 240 og 275 millioner skattekroner til sig selv. Det er penge opkrævet af staten i landbrugsafgifter med det formål at sikre landbrugets konkurrenceevne. Mandag Morgen har gennemgået regnskaberne i de såkaldte promille- og produktionsafgiftsfonde i perioden fra 2012 til 2015, og kortlægningen viser, at ca. 55 pct. af de 450-500 millioner kr., staten samlet set overfører til landbrugsfondene, år efter år ender direkte hos Landbrug & Fødevarer og dets eget videncenter, SEGES. Kortlægningen viser også, at Landbrug & Fødevarer agerer både sekretariat, medlem af fondsbestyrelserne og primær modtager af fondspengene – og tilmed selv forestår evalueringerne af projekterne. Erhvervsorganisationens mange kasketter og den nuværende uddelingspraksis høster hård kritik fra eksperter.

Hvert år opkræver staten omkring en halv milliard kroner fra danske landmænd i landbrugsafgifter, som dog hurtigt bliver ført tilbage til landbruget igen. Det er de såkaldte landbrugsfonde, som har til opgave at uddele afgiftskronerne til projekter, der kan sikre landbrugets udvikling og konkurrenceevne. I de fonde har den magtfulde erhvervsorganisation Landbrug & Fødevarer (L&F) flere kasketter på, da L&F både er sekretariat, sidder på flertallet af bestyrelsesposter, er den primære modtager af de uddelte midler og desuden selv forestår evalueringen af projekterne. Se figur 1. Samtidig havner over halvdelen af pengene hvert år nærmest per automatik hos L&F selv. Det viser Mandag Morgens kortlægning.

En gennemgang af regnskaberne i de såkaldte promille- og produktionsafgiftsfonde i perioden fra 2012 til 2015 viser, at ca. 55 pct. af de 450-500 millioner kr., som staten samlet set overfører til landbrugsfondene, år efter år ender hos L&F og dets eget videncenter, SEGES. Se figur 2.

Kortlægningen viser også et klart sammenfald mellem de personer, der sidder i de i alt 16 fondes bestyrelser og beslutter, hvad pengene skal bruges til, og de personer, der ender som modtagere af pengene. Også her indtager L&F en hovedrolle som både sekretariat for fondene, medlem af fondsbestyrelserne og primær modtager af fondspengene, ligesom det også er erhvervsorganisationen selv, der foretager evalueringer og effektvurderinger af projekterne. Se figur 3.[graph title="Landbruget høster afgiftspenge" caption="1" align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/protected-files/2016/03/AFE_fig01_Landbruget-hoester-afgiftspenge.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/protected-files/2016/03/AFE_fig01_Landbruget-hoester-afgiftspenge.png" text="Danske landmænd betaler produktions- og pesticidafgifter (promilleafgifter) til staten. Disse afgifter bliver fra statskassen fordelt i 16 fonde, som har deres sekretariat hos Landbrug & Fødevarer på Axelborg. De giver hvert år tilskud til projekter, som bl.a. skal fremme landbrugets innovation, forskning og konkurrenceevne."]Kilde: NaturErhvervstyrelsen [/graph]

Login