Flere kvinder i bestyrelserne – uden tvang

Ny bog afliver myter om kvinder i bestyrelser og argumenterer for mere ligestilling i topledelser og bestyrelser som et klogt strategisk redskab – frem for noget, der kræver kvoter.

”Hvis vi vil undgå at tage midler som eksempelvis kvoter for antal kvinder i bestyrelser i brug, må især bestyrelsesformændene komme på banen og gøre en stor og aktiv indsats for at presse topcheferne til at prioritere diversitet, samtidig med at de selv onboarder flere kompetente kvinder til bestyrelsen. Bestyrelsesformanden og ledelsen bør sætte en klar tone from the top. Det er særlig vigtigt, fordi disse kvinder kan blive rollemodeller for andre kvinder med ledelsesambitioner længere nede i organisationen og helt ud i uddannelsesinstitutionerne. Bestyrelserne skal også have større udsyn og i højere grad lede efter de kvindelige bestyrelsesmedlemmer andre steder end på direktionsgangene i de store danske virksomheder.”

– Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand i Carlsbergfondet og Carlsberg Group, i forordet til bogen ’De kan godt – de vil gerne’.

Når en af Danmarks mest indflydelsesrige bestyrelsesformænd sender denne salut afsted som indledning til en bog om kvinder i bestyrelserne, er det et vigtigt signal. Og nationalbankdirektør Lars Rohde har for nylig været ude og sige ganske tydeligt, at det er et problem for dansk erhvervsliv, at man ikke bruger den kvindelige talentmasse noget mere i bestyrelser og ledelser. ”Mangel på ligestilling er et stort økonomisk problem,” sagde han i et interview med Berlingske.

Login