Fonde kan forny samfundet

De filantropiske fonde undergår i disse år en markant forandring. Under overskriften katalytisk filantropi træder en række frontløbere verden over frem og påtager sig en ny rolle som katalysatorer for større samfundsmæssige forandringer. Det har givet begrebet filantropi en stærk renæssance og åbner døren for en langt mere tydelige og værdiskabende fondssektor.

Det mener Mark Kramer, en af verdens meste fremtrædende eksperter i CSR og filantropi. Han er i morgen hovedtaler på den europæiske fondssammenslutning EFC’s konference, som finder sted i Bella Center. Konferencen, der arrangeres med seks førende danske fonde som medværter herunder bl.a. Realdania, Novo Nordisk Fonden og Lundbeck Fonden, samler mere end 600 repræsentanter fra europæiske og amerikanske fonde.

Download Mandag Morgens rapport om katalytisk fiantropi op dansk eller engelsk.

”Vi ser i disse år eksempler på mere ambitiøse fonde, der har sociale forandringer som mål for deres investeringer. De prøver kræft er med store sociale samfundsproblemer og har erkendt, at penge alene ikke kan løse den type udfordringer. Det ændrer deres fokus markant – fra at donere penge til velgørende formål til at investere i forandring,” siger Mark Kramer.

Under hovedtemaet ”Bæredygtige byer – fonde og vores urbane fremtid” vil Mark Kramer sammen med en række førende eksperter og verdens største fonde diskutere den katalytiske filantropi og fondenes muligheder for at indtage en langt mere fremtræden rolle i udviklingen af fremtidens bæredygtige samfund – en rolle som vil kræve nytænkning og omstilling fra den filantropiske fondssektor.

”Det kræver mod at gå denne vej. Det er en helt ny bane og en helt ny tilgang til det at være en filantropisk fond. Det kræver, at man tør nytænke det traditionelle billede af en fond og tildele den en helt ny rolle i samfundet,” siger Mark Kramer.

Diskussion aktualiseres af et voksende behov for og krav om, at fondene påtager sig et større ansvar i samfundet – også i Danmark.

”Det er, som om den filantropiske sektor har sovet tornerosesøvn i 100 år, men nu er ved at vågne op. Der er ikke tvivl om, at de danske fonde er på vej mod at tage en større grad af samfundsansvar. Vi ser flere og flere filantropiske fonde, der har erkendt, at de må gøre noget mere – de er synlige og proaktive og bruger flere og flere redskaber i værktøjskassen for at øge effekten og værdien af deres filantropiske aktiviteter. Og fondene har et kæmpe potentiale for i endnu højere grad at påtage sig rollen som samfundsudviklere,” siger Flemming Borreskov, direktør i Realdania.

Realdania har for nylig besluttet sig for fremover at arbejde ud fra en strategi, hvor den katalytiske filantropi bliver et afgørende element.

”Vi har i dag valgt at gå i retning af den katalytiske tilgang. Det er været en nødvendig omstilling for at kunne få størst mulig effekt og værdi af vores filantropiske aktiviteter. Som samfundet ser ud i dag, er det virkelig noget, der er brug for,” siger Flemming Borreskov.

Konferencen afholdes fra den 30. maj – 1. juni 2013 og danner samtidig rammen for årets vigtigste netværksbegivenhed inden for den europæiske fondsverden. Det er her, der udveksles internationale erfaringer, best-practice og læring inden for feltet at drive fondsvirksomhed.

Yderligere information, interviews m.v. kontakt journalist Anna Eriksen Fenger, afe@mm.dk eller 3164 1141

Forrige artikel Erhvervslivet elsker offentlige data Næste artikel Dansk konkurrenceevne har stået stille siden 1997 Dansk konkurrenceevne har stået stille siden 1997