Fondsejede virksomheder klarer krisen bedst

De erhvervsdrivende fonde har klaret sig bedre gennem kriseårene end ikke-fondsejede virksomheder. Det viser en ny undersøgelse fra CBS. Undersøgelsen bekræfter de muligheder og styrker, som ligger i den danske fondsmodel. På grund af en række skattemæssige barrierer har der i de seneste mange år ikke været oprettet nye større fonde. Det forsøger regeringen nu at modvirke ved som del af sin vækstplan at foreslå en lempelse af skattereglerne, så fondsejerskab igen kan blive en attraktiv model for førende danske virksomheder. Vedtages forslaget, kan det vise sig værdifuldt for en række store danske virksomheder – og dermed også for dansk økonomi.

De store danske fondsejede virksomheder som Novo Nordisk, Lundbeck, A.P. Møller – Mærsk, Grundfos og Danfoss har klaret sig bedre gennem kriseårene end ikke-fondsejede virksomheder. Det viser en ny undersøgelse af de erhvervsdrivende fonde lavet af CBS.

De seneste år har antallet af nye erhvervsdrivende fonde dog været yderst begrænset, og det er i dag over 14 år siden, at der sidst er stiftet en fond, der ejer en større dansk virksomhed. Årsagen er en række skattemæssige barrierer, som har gjort det mere end svært for ejere at overdrage deres virksomheder til en fond.

Dette ønsker regeringen at ændre. Vækstplan DK, som der i disse dage forhandles om i Finansministeriet, indeholder et forslag om, at man vil fjerne disse skattemæssige forhindringer. Forslaget indebærer en skattelempelse på 300 millioner kr. årligt fra og med 2015.

Login