Forskere advarer: Frivilligforeninger på fejlslagen kurs

Den danske frivillighedsmodel er under pres. Over en periode på otte år – fra 2004 til 2012 – er andelen af frivillige, der også er medlemmer af den forening, de udfører frivilligt arbejde for, faldet med over 11 pct. I kampen om politisk indflydelse og de frivilliges arbejdskraft er organisationerne blevet mere og mere topstyrede og fokuserer i alt for høj grad på at levere resultater, advarer en række forskere, som Mandag Morgen har talt med. Udviklingen udfordrer medlemsdemokratiet, som ellers er essentielt for den danske frivillighedskultur. I sidste ende kan det betyde et farvel til de frivilliges engagement og den demokratiske civilsamfundsmodel.

Det frivillige danmarkskort er under forandring. Færre og færre frivillige er medlemmer af den forening, de udfører frivilligt arbejde for, og det har konsekvenser for det traditionelle medlemsdemokrati.

Udviklingen er sket i takt med, at organisationerne i kampen om de frivillige som ressource og politisk indflydelse er blevet mere og mere topstyrede. De fokuserer i for høj grad på at levere resultater og sætter dermed frivilligheden på kontrakt til skade for medlemsdemokratiet og de frivilliges engagement.

Sådan lyder kritikken fra en række forskere, som Mandag Morgen har talt med.

Login