Gennembrud for sociale virksomheder

Danmark har fået sin første ventureforn med speciale i sociale investeringer. Den Sociale Kapitalfond har 25 mio. kr. at investere i virksomheder med et socialt sigte. Samtidig er EU ved at vedtage regler, der skal gøre det lettere at investere i sociale virksomheder . Markedet vurderes at være på 100 mia. euro eller mere på europæisk plan.

Sociale iværksættere som Specialisterne, Telehandelshuset og Allehånde udgør et vigtigt laboratorium for innovative velfærdsløsninger i Danmark. De sparer samfundet for enorme udgifter til førtidspension og andre overførselsindkomster, og skaber samtidig meningsfyldt arbejde for socialt udsatte som autister, synshandicappede, døve og psykisk sårbare.

På trods af deres store potentiale bliver de dog ofte glemt i velfærdsdebatten. Men nu kan den type af virksomheder stå over for et stort gennembrud.

EU-Kommissionen vil nemlig gøre det lettere for sociale virksomheder at skaffe livsvigtig kapital fra private investeringsfonde og selskaber. Danmark har netop fået sin første sociale venturefond, der vil investere 25 millioner kr. i socialøkonomiske virksomheder. Og kommunerne begynder også i stigende grad at få øje på virksomhedernes potentiale.

Login