Globaliseringen af den danske mediebranche

Det danske mediemarked er gennem de seneste årtier blevet stadig mere grundlæggende påvirket og afhængigt af udenlandske teknologivirksomheders ageren.

'Globaliseringen af den danske mediebranche' belyser, hvordan det danske mediemarked gennem de seneste årtier er blevet stadig mere grundlæggende påvirket og afhængigt af udenlandske teknologivirksomheders ageren.

Rapporten fokuserer på de udenlandske aktører, der siden årtusindskiftet i stigende grad har defineret vilkårene for, hvordan de danske medievirksomheder kan producere og distribuere indhold til de danske mediebrugere, hvordan dette indhold kan kommercialiseres, og hvad disse medievirksomheder er oppe imod af konkurrence hos de danske forbrugere.

Den overordnede konklusion er, at danske medievirksomheder i 2017 i markant grad ikke længere selv har kapacitet til at definere de teknologiske, distributionsmæssige eller forretningsmæssige standarder, de benytter sig af, når de leverer dansk indhold til de danske mediebrugere. Disse standarder defineres – og forandres kontinuerligt – nu af globale spillere. 

Rapporten er udarbejdet for Slots- og Kulturstyrelsen som en del af “Rapportering af mediernes udvikling i Danmark” i et konsortium mellem Mandag Morgen, CBS og Aalborg Universitet København.

Hent rapporten her.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu