Godt arbejdsmiljø forbedrer bundlinjen

Nu er det bevist. Godt arbejdsmiljø og høj trivsel øger produktiviteten og forbedrer virksomhedernes konkurrenceevne. Det viser den hidtil mest omfattende kortlægning af internationale undersøgelser og rapporter, som professor Tage Søndergaard Kristensen har foretaget. ”Vi taler ofte om temmelig dramatiske effekter,” siger han. Irma, Middelfart Sparekasse og daginstitutionen Radisen er tre mønstereksempler på virksomheder med høj social kapital. En af verdens mest innovative og succesrige virksomhedsledere beretter hudløst ærligt i en ny bog, hvordan han har skabt et bemærkelsesværdigt turnaround ved at sætte medarbejderne før kunderne og udfordrer dermed hele den klassiske vestlige ledelsesfilosofi.

Efter mange års mere eller mindre udokumenterede påstande er det nu endelig bevist: Høj medarbejdertrivsel og et godt arbejdsmiljø giver høj produktivitet og gode tal på virksomhedens bundlinje. 

En af landets førende arbejdsmiljøforskere, professor Tage Søndergård Kristensen, har som den formentlig første i verden støvsuget de nyeste internationale videnskabelige undersøgelser, rapporter og bøger på området for at finde ud af, om der er sammenhænge mellem arbejdsmiljø og virksomhedernes produktivitet.

Den entydige konklusion er, at sammenhængen er der. Både private og offentlige arbejdsgivere kan øge medarbejdernes trivsel og virksomhedernes produktivitet på én gang, i visse tilfælde endda med store økonomiske gevinster som resultat.

Login