Gør det #forDanmark - nu

Tusinder af flygtninge er på få måneder blevet Danmarks største sociale og humanitære udfordring i årtier. Hvor længe den varer, og hvor stor den blive, kan der kun gisnes om. Udover de praktiske, sociale og økonomiske udfordringer risikerer flygtningestrømmen at sætte den danske medmenneskelighed på en afgørende prøve.

At dømme efter overskrifterne i medierne og de politiske udmeldinger kan man frygte, at statsministerens nytårsforsæt om, at ’vi skal passe på Danmark’ oversættes til, at ’vi skal passe os selv’, underforstået at for mange fremmede truer vores hverdag. Og at vi derfor skal gøre alt, hvad der menneskeligt, økonomisk og politisk muligt for at gøre Danmark til et skræmmeeksempel for mennesker i nød og på flugt. Et sted man for alt i verden ikke skal søge til. Det er tilsyneladende succeskriteriet for den danske asylpolitik.

Der er selvsagt grænser for, hvor mange vi kan modtage og integrere, og der kan være grunde til at gennemføre et ”time out” i form af øget grænsekontrol for at finde de langsigtede løsninger. Men dette ”time out” kan også bruges til at nytænke, hvordan vi i hverdagen kan behandle og integrere de mennesker, der er kommet hertil og i praksis demonstrere, at velfærd, respekt for det enkelte individ og tillid ikke er forbeholdt danskere, men er en del af vores mentale DNA. Og den kvalitet skelner hverken imellem rig eller fattig eller mellem racer og religioner.

Login