Grøn omstilling 2.0 kræver nyt politisk lederskab

Danmark er et energimæssigt foregangsland, der både skaber klimaresultater og grønne job. Men nu er det slut med de lavt hængende grønne frugter. Derfor skal politikerne udvise nyt mod og lederskab, i både Folketinget og EU, hvis den grønne omstilling 2.0 skal lykkes, lyder det fra tre førende energi- og klimaeksperter.

Danmarks grønne omstilling, der overordnet set går godt, lider under en række politiske og administrative systemfejl på både nationalt og europæisk niveau. Derfor er det afgørende, at danske politikere på kommunalt, nationalt og europæisk niveau sørger for, at den grønne omstillings erhvervsaktører får stabile økonomiske og politiske rammebetingelser at arbejde under. Både pris- og afgiftssystemer skal reformeres, så de tjener den grønne omstilling 2.0.

Sådan kan man sammenfatte konklusionerne fra tre fremtrædende stemmer i den danske energipolitiske debat, som Mandag Morgen har bedt om at gøre status efter offentliggørelsen af Energikommissionens rapport ’Anbefalinger til fremtidens energipolitik’ i slutningen af april.

Klimarådets formand, økonomiprofessor Peter Birch Sørensen, Lars Aagaard, direktør i Dansk Energi, og Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er langtfra enige om alt. Men de konstaterer ikke desto mindre samstemmende men med forskellige betoninger, at Energikommissionen med Danfoss-direktør Niels B. Christiansen i spidsen har gjort et godt stykke arbejde, som både er ambitiøst i klimamæssig forstand og lægger en rigtig kurs for de grundlæggende energimæssige forandringer, som Danmark står over for.[graph title="Danmarks grønne omstilling 2.0" align="center" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2017/05/CK_Fig01_Hvad-skal-ind.png" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2017/05/CK_Fig01_Hvad-skal-ind.png" caption="Figur 1" text="Geografi og energi hænger uløseligt sammen. Priserne på el i Danmark svinger voldsomt afhængig af elproduktion og -forbrug i de omkringliggende lande. Alle bymæssige bebyggelser skal have velfungerende net til distribution af el, varme og gas. Samtænkningen af energien i geografisk forstand og internt i de enkelte byer er forudsætningen for skabelse af det mest ressourceeffektive og intelligente energisystem.
" ]Kilde: Energikommissionen og www.reinvestproject.eu.[/graph]

Login