Grønne ministre: Miljøkrav må ikke koste på bundlinjen

Regeringens grønne ministre er i gang med det, de ser som et gennemgribende opgør med de seneste tre årtiers miljøpolitik. Hensynet til naturen står ikke længere hævet over alt andet. Vækst og produktivitet er mindst lige så vigtigt, lyder budskabet fra både miljøministeren og klimaministeren. De vil omfavne erhvervslivet og på den måde få virksomhederne til at være med til at trække den grønne dagsorden fremad. Men det er kortsigtet at gøre økonomisk vækst til en del af den grønne dagsorden, og de risikerer at drukne miljøet i jagten på bedre konkurrenceevne, advarer kritikere.
 

Finanskrisen og en urokkelig vækstdagsorden på Christiansborg får nu de to grønne ministerier – Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet – til at skifte den grønne idealisme ud med en mere pragmatisk tilgang. Landets økonomi er lige så vigtig som miljøets ve og vel, lyder mantraet nu i ministerierne, bekræfter flere kilder. Og når forskere, miljøorganisationer og erhvervsorganisationer vurderer den nye pragmatisme, er de enige om én ting: Vi er vidner til den største omvæltning af dansk miljø- og klimapolitik i tre årtier. Men de ikke enige om, hvorvidt det er godt eller skidt.

En af de forskere, der har noteret sig kursændringen, er professor ved Københavns Universitet, Katherine Richardson. Hun har igennem en årrække beskæftiget sig med både dansk og international klima- og miljøpolitik. Blandt andet som formand for den forrige regerings Klimakommission, der i 2010 fremlagde sin rapport om, hvordan Danmark kunne blive fri af fossile brændsler. Richardson ser en klar forandring med miljøminister Ida Aukens og klima- og energiminister Martin Lidegaards indtog i ministerkontorerne:

”Vi ser et nybrud i dansk miljø- og klimapolitik i de her år. De grønne politikere har ligesom miljøbevægelserne brugt de sidste mange år på at kommunikere miljø for miljøets skyld. Det har ikke virket. Nu vil man koble problemerne sammen med vores velfærd. Det har en bedre chance for at slå igennem,” siger hun.

Login