Højtuddannede kan hive erhvervslivet ud af produktivitetsfælden

Danske virksomheder kan hæve produktiviteten markant, hvis de ansætter flere højtuddannede medarbejdere. Det viser en ny analyse, der bygger på en gennemgang af knap 140.000 danske virksomheder.  F.eks. bidrager en enkelt højtuddannet med samfundsvidenskabelig baggrund  lige så meget til produktiviteten som 3,2 medarbejdere uden højere uddannelse. Det skyldes dels, at de højtuddannedes arbejde i sig selv har højere værdi, dels at de gennem bedre ledelse, organisering, udvikling og innovation øger produktiviteten hos de øvrige ansatte.

Danmark går glip af en enorm produktivitetsgevinst, fordi dansk erhvervsliv holder sig tilbage med at ansætte medarbejdere med en længere uddannelse.

Det viser en ny analyse, der fremlægges på tænketanken DEAs konference senere på ugen. Analysen er udarbejdet af forskere fra CBS, som har sammenholdt produktiviteten i 138.372 danske virksomheder fra fremstillings- og servicesektoren med medarbejdernes uddannelsesniveau. Resultatet er entydigt: Virksomheder med flere højtuddannede medarbejdere klarer sig langt bedre end virksomheder, hvor størstedelen af medarbejdere kun har kortere eller ingen uddannelse. Se tekstboks.

Faktisk er gevinsten så stor, at produktiviteten i danske virksomheder stiger med 1 pct., hvis antallet af højtuddannede øges med 1 procentpoint, se figur 1. Det er gode nyheder i en tid, hvor dansk erhvervsliv står midt i en historisk produktivitetskrise, der alene de sidste to år har kostet 50 milliarder kr. i tabt produktivitet.

Login