Handel med databaserede serviceydelser er eksploderet

Siden 1990’erne er handlen i databaserede services vokset drastisk og udgør nu halvdelen af den totale globale handel i serviceydelser, viser en ny rapport fra Verdensbanken.

Siden 1990’erne er handlen i databaserede services vokset drastisk og udgør nu halvdelen af den totale globale handel i serviceydelser, viser en ny rapport fra Verdensbanken. Handlen med data-services bidrager til økonomisk aktivitet, men lav- og middelindkomst-lande er i særlig grad udfordret med hensyn til at beskatte disse transaktioner. Rapporten peger på et behov for at etablere internationale regler for, hvem der har ret til at opkræve skatter for aktiviteter, der finder sted i markeder, der ikke er fysisk forankret.

Login