Har du kaldt din kunde for et fjols for nylig?

En åben og ærlig dialog mellem kunder og leverandører kan blive danske virksomheders vigtigste konkurrenceparameter. Sådan lyder erfaringerne fra projektet ”Stram Kæden”, hvor 19 virksomheder har identificeret besparelser på 120 millioner kr. i deres forsyningskæder ved at indgå tættere samarbejder med nøgleleverandører.

”Det er svært for leverandører at fortælle kunderne, hvor store fjolser de en gang imellem er. Men det er værdifuldt for kunderne, at leverandørerne er ærlige. Ligesom det er værdifuldt for hele værdikæden, at kunderne er ærlige over for leverandørerne om, hvad de ser af forbedringspotentialer i samarbejdet.”

Sådan siger Peter Linnet, COO i møbelkæden BoConcept. Han har i det seneste år inviteret fem af selskabets danske underleverandører til at åbne op for deres ærlige mening om samarbejdet med BoConcept. Tilsvarende har han selv givet leverandørerne sin ærlige mening om, hvor de kan forbedre sig. Og resultatet er forbløffende: Efter få ugers dialog identificerede parterne besparelsespotentialer på 2 pct. af de leveranceomkostninger, de diskuterede. Og Peter Linnet vurderer, at potentialet er meget større, hvis dialogen udvides til resten af leverandørkæden.

”Der er ingen diskussion om, at der er helt synlige resultater af den øvelse, vi har været igennem. Og jeg tror grundlæggende på, at hvis vi skal være i stand til at fastholde vores konkurrencedygtighed herhjemme, så bliver vi nødt til at kigge på resten af vores leverandørkæde på samme måde,” siger Peter Linnet.

Øvelsen, som BoConcept har været igennem, er iscenesat i DI-projektet ”Stram Kæden”, hvor 19 såkaldte ”ankervirksomheder” – herunder BoConcept – er gået i tæt dialog med udvalgte virksomheder i deres leverandørkæder om et mere strategisk samarbejde om effektivisering, kvalitet og innovation.

I alt har 125 virksomheder deltaget i projektet, som blev sat i søen sidste sommer med 10 millioner kr. i ryggen fra Industriens Fond. Og mange har som BoConcept oplevet, at et tættere samarbejde i leverandørkæden indebærer såvel helt kontante gevinster som en bedre konkurrencedygtighed.

En slutstatus for projektet, som chefkonsulent i DI Lise Walbom fremlægger i morgen på Den Danske Supply Chain-konference i København, viser således, at der i projektperioden er identificeret 87 indsatser, som tilsammen forventes at realisere besparelser på 120 millioner kr. på tværs af de 19 ankervirksomheders værdikæder.

”Erkendelsen er, at her er der nogle seriøse potentialer for at øge Danmarks produktivitet og konkurrenceevne, hvis vi får den samarbejdsform mellem kunder og leverandører bredt ud til en større kreds af danske virksomheder,” siger chefkonsulent i DI, Lise Walbom.

På skattejagt i værdikæden

I bund og grund har ”Stram Kæden”-projektet handlet om noget så simpelt som at få virksomheder i en leverandørkæde til at dele mere information og være mere åbne og tillidsfulde i deres dialog.

Kædernes kamp

Figur 1 | Forstør   Luk

Fremtidens konkurrence kommer i stigende grad til at udspille sig mellem kæder af strategisk samarbejdende leverandører. Virksomheder, der ikke udnytter synergieffekten i en velsmurt værdikæde, risikerer at blive hægtet af i konkurrencen.

Kilde: Valcon

Motivationen er, at op mod 80 pct. af en virksomheds operative omkostninger ifølge undersøgelser fra Syddansk Universitet ligger i dens forsyningskæde. Og som Jan Stentoft, professor ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU, konstaterer:

”Med en stigende tendens til at outsource stadig mere komplekse og færdige produkter til underleverandører vil en stadig større værdiandel komme til at ligge ude i værdikæden.”

Der er altså meget at hente på at gå på skattejagt i værdikæden. Dels i form af effektivisering og strømlining af arbejdsgange virksomhederne imellem. Dels ved at involvere leverandørerne mere og tidligere i udviklingsprojekter samt indgå i en tættere dialog om fælles mål og kompetence- og forretningsudvikling.

Særligt sidstnævnte rummer et enormt potentiale for at øge værdiskabelsen i hele værdikæden og dermed øge konkurrencedygtigheden for alle virksomhederne i kæden.

Ifølge direktør i konsulentvirksomheden Valcon, Ida Wandall Andreasen, er det kun ganske få af Danmarks helt store virksomheder, der er begyndt at arbejde på den måde.

”De fleste virksomheder har fortsat en temmelig traditionel tilgang til leverandørsamarbejde. Meget handler fortsat om prisforhandlinger, og hvor man kan få varen billigst,” siger Ida Wandall Andreasen, der har været konsulent på projektet.

Valcon opererer med fire modenhedstrin for leverandørsamarbejde. Se figur 1. Og det er Ida Wandall Andreasens vurdering, at de fleste danske virksomheder fortsat befinder sig på de første to trin.

”Så der er et stort udviklingspotentiale,” konstaterer hun.

Del i porten med leverandører

Det er det udviklingspotentiale, som de 125 virksomheder i ”Stram Kæden” har udforsket. Og noget tyder på, at der vitterlig er noget at hente for alle ved at stramme op på samarbejdet i værdikæden.

”Der er ikke nogen af de virksomheder, vi har haft igennem, som ikke har fået markante resultater. Alle har f.eks. kunnet øge produktiviteten med mellem 10 og 20 pct. via et bedre samarbejde i leverandørkæden,” siger Lise Walbom.

Nøgleordet er i den sammenhæng ”win-win”. Det tætte samarbejde skal motiveres af, at både kunde og leverandører får noget ud af den effektivisering og værdiskabelse, der finder sted. Som indkøbschef i servicegiganten ISS Jacob Christoffer Kunstmann konstaterer:

”Vi kan ikke længere skabe værdi ved bare at slå vores leverandører oven i hovedet for at opnå lavere priser. Nu træder vi ind i en ny fase, hvor vi i fællesskab skaber mere værdi, som vi deler i porten.”

Hele ideen med den tilgang er en erkendelse af, at det i sidste ende er leverandørerne, der er nøglen til kundens, dvs. virksomhedens, succes. Og at det i den globale konkurrence i højere grad er leverandør- eller værdikæder, der konkurrerer mod hinanden, end det er enkeltvirksomheder.

”Leverandørerne er kun interessante for os at arbejde sammen med, hvis de er konkurrencedygtige og kan give os en winning edge i forhold til andre på markedet. Det er derfor ikke en sejr at smadre den, du forhandler med. Sejren er at skabe en situation, hvor begge får mest mulig ud af den værdi, der kan skabes,” siger Jacob Christoffer Kunstmann.

I forbindelse med ”Stram Kæden”-projektet har ISS identificeret projekter, der har en værdi af fem millioner kr., som de nu står for at realisere og fordele i fællesskab med fem strategiske leverandører.

Også BoConcept mener, at de besparelser og værdier, der realiseres gennem et tættere leverandørsamarbejde, skal deles med leverandørerne:

”Det skal være win-win. De benefits, man får ud af tiltagene, skal man som udgangspunkt dele. For det gør, at der er entusiasme i begge lejre for at løse opgaven,” siger Peter Linnet.

Et spørgsmål om tillid

Og her vender vi tilbage leverandørernes indpodede modvilje mod at bide den hånd, der fodrer dem, og kalde kunden et fjols. Peter Linnet opfordrer naturligvis ikke direkte til at bruge det ordvalg. Men han opfordrer til, at der etableres en tillidsbaseret dialog, hvor leverandøren ikke er bange for at give kunden kritik:

”Hvis man skal lykkes med det her, skal man blive rigtig god til at have en åben dialog. Og det er lidt svært, fordi man er i et eller andet afhængighedsforhold,” siger Peter Linnet.

Jacob Christoffer Kunstmann fra ISS er nået til samme erkendelse:

”Vi har brug for at udvise mere tillid. Først når vi kan åbne os op og fortælle hinanden om vores svagheder og styrker i et forum, hvor vi kan tro på hinanden, vil vi kunne skabe merværdi,” siger Kunstmann.

Forrige artikel Virksomhederne bør tænke systemisk i globale muligheder Virksomhederne bør tænke systemisk i globale muligheder Næste artikel Store Twitter-kanoner skød Sustainia100 af sted Store Twitter-kanoner skød Sustainia100 af sted
Socialstyrelsens nye regnemodel er helt skæv

Socialstyrelsens nye regnemodel er helt skæv

KOMMENTAR: Hvis investeringer i sociale indsatser skal give allerstørst gevinst, så er det de yngste børn og tidlig indsats i familierne, der skal satses på. Derfor er det også bekymrende, at netop de investeringer nedtones i Socialstyrelsens nye regnemodel, som kan blive afgørende for, hvor det offentlige fremover lægger pengene.

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Danmark er nødt til at reagere offensivt på, at Kina lige nu tager stormskridt på den teknologiske front, siger topforskere, der er tilknyttet Akademiet for Tekniske Videnskaber. Vi kan begynde med et opgør med den kollektive blinde vinkel mod Kina, lyder et bud.

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Efter det første års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt" lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger.

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Virksomheder, der er under 20 år gamle, tegner sig for 50 pct. af værdiskabelsen i Danmark, viser ny analyse fra DI, som selv kalder undersøgelsen en mytedræber. Nye virksomheder har mere fleksibilitet og er bedre til at innovere, siger forsker.

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Stærkt specialiserede virksomheder tilbyder nu så omfattende analyser af det enkelte menneskes genom, at de kan sætter navn på de gener, der forårsager bestemte sygdomme. Prisen for analyser af genomet og diagnose svinger mellem 20.000 og 30.000 kr. per patient.

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

I dag kan ordet cancer være et forvarsel om en tidlig død. Om 20 år vil kun de færreste dø af kræft. Sådan lyder visionen fra en af verdens største farmaceutiske virksomheder, Roche. Gensekventering og big data er nøglen.

Stram så op på etikken

Stram så op på etikken

KOMMENTAR: Danske virksomheder er ikke så hvidskurede, som vi gik og troede. Når nogen præsterer en kynisk forretningsmoral, bryder de tilliden og samfundskontrakten her til lands.

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

ANALYSE: Topchef efter topchef forlader virksomheder med gyldne håndtryk, selv om de er ansvarlige for skandaløs ageren. Google er slået ind på en ny kurs, og det kan der være gode økonomiske grunde til. I Danmark er spørgsmålet, hvordan Danske Bank vil vise, at de har forstået alvoren.

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

ANALYSE: Mens globale frontløbere i fødevareindustrien investerer i udvikling af kunstigt kød og plantebaserede alternativer til produkter fra dyr, tøver Danish Crown og Arla. Det er kun naturligt, når nu ejerne lever af at opdrætte dyr til fødevareproduktion. Men det kan blive et problem.

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

KOMMENTAR: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet.

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Det lyder næsten for letkøbt. Lad medarbejderne stille spørgsmål til hinanden og øg sandsynligheden for din strategi bliver gennemført. Men bag det, der umiddelbart virker banalt, ligger en dyb viden om spørgsmålets natur, som ny virksomhed efter millionindsprøjtning satser på at udbrede.

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

REPORTAGE: Bæredygtighed skal løfte danske svineproducenter ud af mudderet. Men en dyb afhængighed af lave flexrenter og en voksende fremmedgørelse truer det stolte danske erhverv. ”Landbrugskulturen er død,” mener en svineproducent. Mandag Morgen har været på svinekongres i Herning.

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Danmarks animalske fødevareindustri er produktiv, men den er ikke bæredygtig i klimamæssig forstand. Og spørgsmålet er, hvor længe den er det i økonomisk forstand. En gigant som Danish Crown risikerer at misse kapløbet om fremtidens fødevarer.

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Hollænderen Mark Post præsenterede i 2013 verdens første laboratoriefremstillede hakkebøf. Nu har store tyske og schweiziske koncerner investeret godt 55 mio. kr. i selskabet Mosa Meat, der i 2021 sender de første reagensglasbøffer i handlen.

Hvad skal landbruget nu leve af?

Hvad skal landbruget nu leve af?

Klimaforandringerne truer en række erhverv på deres eksistens, bl.a. hele kødindustrien. Det kan tvinge dansk landbrug til at nytænke, hvad det skal leve af i fremtiden. Danish Crown har taget udfordringen op og kan blive rollemodel.

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Syge danskere ender stadig oftere i en kommunal sygeseng. Faktisk råder landets borgmestre nu over flere sengepladser, end der står på samtlige sygehuse i en typisk dansk region. For en del af patienterne betyder det brugerbetaling og dårligere kontrol med kvaliteten af behandlingen. 

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

REPORTAGE: Ved Singularity University Summit i Stockholm i sidste uge blev deltagerne bombarderet med præsentationer om de nyeste teknologier, og hvordan de radikalt vil forandre tilværelsen på kloden – og i rummet – lige om lidt. Men der var også plads til indlæg og diskussion om de sociale og politiske konsekvenser.

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil nu indføre en indføre en skat, som direkte er møntet på de globale digitale giganter. Danmark var sidste efterår med til at bremse et lignende forslag fra EU-kommissionen, men selvom EU-forslaget har flere mangler, er det dog bedre end ikke at gøre noget, mener både SF’s Lisbeth Bech Poulsen og Mellemfolkeligt Samvirke.

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

KOMMENTAR: Hvis du vil udvikle din organisation, er du nødt til at hjælpe medarbejderne med at styrke deres selvbevidsthed og velvære. Det er på én gang den vanskeligste, mest komplekse og mest givende ledelsesudfordring, du vil møde.

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

LARS THINGGAARD: I løbet af efteråret har jeg oplevet en imponerende dristighed og frygtløshed blandt iværksættere i danske universitetsmiljøer. Men jeg tror også, de kan lære et par ting af en gammel hund. Her er mine råd til tidens fremadstormende kuld af millennial-iværksættere.

Apple er oplagt køber af Tesla

Apple er oplagt køber af Tesla

KOMMENTAR: Efter en tur i rutschebanen kan det ende med, at Tesla bliver en del af noget større. For måske venter Apple i kulissen. Et opkøb vil være en god løsning på mange af Apples udfordringer med udviklingen af en elektrisk bil.

Klog brug af data gør Amazon stærk

Klog brug af data gør Amazon stærk

KOMMENTAR: Amazon har gennem en nærmest manisk fokus på at gøre livet nemmere for kunden, udviklet sig fra at være verdens største boghandler til verdens største detailhandelsplatform.

Velfærdsfesten er forbi

Velfærdsfesten er forbi

Politikere fra både røde og blå partier kæmper om at love mere og bedre velfærd. Men væksten i velfærdsudgifterne målt pr. indbygger har ligget på et stort rundt 0 siden 2010. Intet tyder på, at det bliver meget anderledes de kommende år.

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Et stigende antal børn og ældre de kommende år parret med borgernes forventninger til velfærd vil udløse en kæmpe milliardregning og sluge hele Løkkes økonomiske råderum. KL’s formand efterlyser debat om, hvordan Danmark skal indrette sit velfærdssamfund fremover.

Sundhed er politikernes darling – og vi får mere for pengene

Sundhed er politikernes darling – og vi får mere for pengene

Partierne i både rød og blå blok prioriterer sundhed højt. Og det kan ses på udgifterne. Hver eneste dansker betaler nu i snit 19.300 kr. om året for at finansiere landets sundhedsvæsen. Det er over 1.500 kr. mere end for bare 10 år siden. Men vi får også mere sundhed for pengene.

Ældreboom giver større udgifter men mindre hjælp

Ældreboom giver større udgifter men mindre hjælp

Selv om antallet af ældre stiger, er der nu på årsbasis skåret 6,4 millioner hjemmehjælpstimer væk siden 2008. På få år er udgifterne faldet med 6.000 kr. pr. ældre trods politikernes løfter om værdighedsmilliarder og bedre hjemmehjælp.

Skoleelever og studerende betaler velfærdsregningen

Skoleelever og studerende betaler velfærdsregningen

Siden folketingsvalget i 2015 har sundhed fået 4 mio. kr., og gymnasierne mistet 1 mio. – hver dag. År for år bliver der afsat færre penge pr. elev i folkeskoler og gymnasier samt pr. studerende på universiteter og professionshøjskoler. Ingen ved dog, om det påvirker kvaliteten.

Ledelseskonsulent: Alle firmaer bør have to direktører

Ledelseskonsulent: Alle firmaer bør have to direktører

En af verdens førende ledelseskonsulenter, Alex Osterwalder, forsøger i ny bog at opklare, hvordan etablerede firmaer bliver ved med at forny sig. En del af løsningen kan være en todelt ledelse samt modet til at begå masser af fejl.

Kvinder indtager globale økonomiske topposter

Kvinder indtager globale økonomiske topposter

Verdensbanken, Den Internationale Valutafond og OECD har alle fået kvindelige cheføkonomer i år. Ny forskning indikerer, at kvindelige økonomer er mindre markedsortodokse og mere positive over for lovgivning til fordel for lønmodtagere og miljøbeskyttelse end mandlige økonomer.