Haves: 25.000 nye job. Ønskes: 200.000 personer i arbejde

Timingen for Lars Løkkes mission om at få nytilkomne flygtninge hurtigt ud på det danske arbejdsmarked er uheldig. For den stigende tilstrømning af flygtninge falder samtidig med en stigende usikkerhed om den økonomiske udvikling. Det gør, at virksomhederne holder igen med oprettelsen af nye job. Desuden er der i øjeblikket rigeligt med ansøgere til de stillinger, virksomhederne slår op. De asylansøgere, der i år får status af flygtninge, kommer derfor til at stå i en jobkøb med over 200.000 personer. Samtidig forventes beskæftigelsen kun at blive øget med mellem 20.000 og 30.000 personer. Og i konkurrence med bl.a. etniske danskere og højeffektive østarbejdere, må flygtningene formodes at komme bagerst i køen. ”Etniske danskere og østarbejdere vil typisk nemmere kunne matche kvalifikationskravene,” siger arbejdsmarkedsforsker, professor på Aalborg Universitet, Henning Jørgensen. Han vurderer, at der først kommer en reel efterspørgsel efter flygtninge på arbejdsmarkedet, når det nærmer sig fuld beskæftigelse.

Der bliver rift om jobbene på det danske arbejdsmarked i 2016. Cirka 180.000 danskere er i dag aktivt jobsøgende, men uden arbejde. Læg hertil en stigende tilstrømning af østarbejdere fra bl.a. Polen, som vil prøve lykken på det danske arbejdsmarked. Og heroveni regeringens målsætning om at få op mod 17.000 nye flygtninge ”hurtigere i arbejde”.

Samtidig er forventningerne til den økonomiske vækstskabelse og skabelsen af nye jobåbninger i år i bund. Så sent som i sidste uge nedjusterede Det Økonomiske Råd således sine forventninger til 2016 med et helt procentpoint til en sparsom vækst på 1,1 pct. Og blandt økonomer er forventningerne til jobskabelsen de kommende år tilsvarende begrænset. ”Jeg forventer, der vil blive skabt et sted mellem 20.000 og 25.000 nye job om året de kommende to år,” vurderer cheføkonom i Nordea Markets, Helge J. Pedersen. Det er op mod 8.000 færre job end dem, der blev skabt i 2015.

Sådan ser udgangspunktet ud for regeringens ambition om at lande en trepartsaftale om integration af flygtninge, der ifølge kommissoriet for aftalen ”fra dag ét” skal ”mødes med en forventning om, at alle kan og skal arbejde fra start.”

Login