Haves: Dygtige seniorer - Ønskes: Bedre ledere

Dårlig ledelse er suverænt det største problem i arbejdslivet. Det fortæller 128 seniorer om i ny bog. Her får new public management tørt på, og manglende respekt for faglighed udstilles. Indfør selvstyrende teams, og lyt til medarbejderne, lyder opfordringen fra de erfarne.

Af journalist Iver Houmark Andersen

Løft blikket fra computeren og betragt dine medarbejdere. Måske er det på tide at overdrage noget mere ansvar til dem? Måske er det på tide i højere grad at anerkende og værdsætte deres faglighed? Måske er tiden inde til at bruge mindre krudt på at aflæse medarbejdernes præstationer?

Login