Højere løn i Tyskland kan give flere job i Danmark

Hvis forslaget om højere timeløn til tyske arbejdere vinder gehør, vil det have en positiv effekt på bl.a. danske slagteriarbejdspladser, mener næstformanden i Fødevareforbundet NNF, Jim Jensen.

Danmark er et blandt mange EU-lande, der vil nyde godt af, at lønningerne i Tyskland får lov at stige væsentligt kraftigere, end de gør i andre EU-lande, sådan som professor Markus Brunnermeier foreslår det. Selv om Danmark ikke officielt er medlem af euroen, er det danske arbejdsmarked meget følsomt over for udviklingen på især det tyske arbejdsmarked.

Den meget lave lønudvikling i Tyskland i 00’erne og ikke mindst det faktum, at den tyske stat reelt betaler en del af mange lavtlønnede tyskeres løn i form af den såkaldt Hartz 4-ydelse, har ført til hård lønkonkurrence over for Tysklands nabolande. Danske slagteriarbejdere er en af de faggrupper, der for alvor har mærket den barske konkurrence fra Tyskland, og det er vel at mærke de danske slagteriarbejderes egne arbejdsgivere, der har flyttet arbejdspladser til Tyskland.

I perioden 2005-2015 nedlagde Danish Crown således over 8.000 job på virksomhedens slagterier i Danmark, mens man har oprettet tusindvis af slagterijob i Tyskland, Polen og England. Eksempelvis har Danish Crown et stort slagteri i delstaten Niedersachsen i det vestlige Tyskland. Ifølge Danish Crown betaler man her en slagteriarbejder 14-16 euro i timen (104-119 kr.), mens en dansk slagteriarbejder skal have omkring 26 euro i timen svarende til omkring 195 kr. Tallene anskueliggør samtidig, hvorfor det ikke har haft den store betydning i Danmark, at den tyske regering pr. 1. januar 2015 indførte en lovpligtig mindsteløn på 8,5 euro i timen.

Højere lig med mere fair konkurrence

Jim Jensen, næstformand i Fødevareforbundet NNF, håber, at professor Brunnermeiers forslag om højere løn til tyske arbejdere vinder gehør.

”Det vil meget gavnligt, hvis man hæver lønnen for de tyske slagteriarbejdere. Vi har brug for et opgør med de umenneskelige vilkår, der er i den tyske kødindustri. Det vil også sikre en langt mere fair konkurrence på tværs af de europæiske grænser,” siger Jim Jensen.

NNF har adskillige gange kritiseret Danish Crown for at undergrave den danske arbejdsmarkedsmodel ved at flytte job til Tyskland. Arbejdsgiverne forsvarer sig på deres side med, at lønforskellene er så store, at man må reagere på dem.

Slagteribranchen er blot et blandt mange eksempler på, at selv relativt lavteknologiske industrier anno 2016 ikke længere er nationale men derimod europæiske. Også inden for produktion af møbler, høreapparater og meget andet er det en dybtgående trend i Danmark, at produktionen flyttes ud til andre EU-lande, hvor lønningerne er lavere.

Ifølge Lars Andersen, direktør i AE-Rådet, er de lave lønninger i Tyskland med til at øge landets i forvejen store overskud på betalingsbalancen.

”Det vil være gavnligt for hele Europa, hvis både den indenlandske tyske efterspørgsel stiger, og den tyske konkurrenceevne over for de svagere eurolande svækkes,” siger Lars Andersen.

LÆS OGSÅ: Tysk topprofessor: Højere løn til tyske arbejdere vil styrke euroen

Forrige artikel Prominente pengetanke taber milliarder på alternative investeringer Prominente pengetanke taber milliarder på alternative investeringer Næste artikel Eksperter vil stoppe famlen i blinde for milliarder Eksperter vil stoppe famlen i blinde for milliarder