Hvad er din plan, Brian Mikkelsen?

Der er stærkt behov for at melde klart ud om, hvordan Danmarks milliarddyre erhvervsfremmesystem skal reformeres. Systemet er lammet af, at alle ved, at det står foran en gennemgribende forenkling – men ingen ved hvordan.

Man siger, at en minister har 100 dage til at træde i karakter og sætte retning for sit politiske projekt, så ingen er i tvivl om, hvordan han/hun vil håndtere sit ressortområdes vigtigste dagsordener.

Brian Mikkelsen (K) har snart siddet dobbelt så længe som minister for vækst- og erhvervsudvikling i Danmark, men han har endnu ikke meldt bare antydningen af en plan ud for sit ministeriums måske vigtigste ansvarsområde: erhvervsfremme.

Det har sat Danmarks milliarddyre erhvervsfremmesystem, der på landsplan favner over 250 offentlige aktører og beskæftiger mere end 1.900 årsværk, på standby. Ingen ved, om de er købt eller solgt. De ved blot, at det er en bunden opgave for Brian Mikkelsen at tynde ud i antallet af aktører og skabe en stringent struktur for erhvervsfremme på tværs af Danmarks 5 regioner og 98 kommuner.

Det skaber, som vicedirektør i DI Kent Damsgaard siger til Mandag Morgen, ”uro i systemet, fordi alle er klar over, at det nu skal laves om”. Mange aktører holder igen med nye initiativer, mens de venter på at få at vide, hvad der skal leve, og hvad der skal dø. Og dem, det hele handler om – virksomhederne – efterlades med en spaghettistruktur af overlappende erhvervsfremmetilbud, som kun de færreste kan finde hoved og hale i.

Det er ikke just noget, der er fremmende for hverken erhvervslivet eller væksten i Danmark. Særligt ikke i en tid, hvor digitalisering og ny teknologi står for at redefinere den globale arbejdsdeling, og hvor Danmarks store underskov af små og mellemstore virksomheder mere end nogensinde før har brug for målrettet støtte og rådgivning til at positionere sig i den internationale konkurrence.

Derfor er det fuldstændig afgørende, at ministeren melder klart ud om, hvordan han vil gribe opgaven med at forenkle og fremtidssikre Danmarks erhvervsfremmesystem an. 

Selvfølgelig forventes det ikke, at der bliver trukket en driftklar model for et strømlinet erhvervsfremmesystem op af lommen – men det forventes, helt legitimt, at erhvervsministeren melder klart ud med en plan. Hvad er visionerne for et fremtidssikret erhvervsfremmesystem? Og hvem skal hjælpe med at indfri dem? Det er vel ikke for meget at forlange, at organisationer og regioner bliver holdt orienteret og taget med på råd!

At Brian Mikkelsen ikke allerede har leveret konkrete visioner, hænger muligvis sammen med, at det som udgangspunkt ikke er en dagsorden, han selv har sat. Det er en dagsorden, han har arvet efter sin forgænger, nuværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og V-regeringen, som allerede i regeringsgrundlaget fra 2015 erklærede: ”Regeringen vil gennemføre et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen for at forenkle og fokusere midlerne.”

Den passus er skrevet ind, fordi der længe har været mistanke om, at de knap 5 milliarder kroner, som Danmark hvert år bruger på erhvervsfremme, kan bruges langt mere effektivt, end de gør i dag.

Derfor satte Troels Lund Poulsen et udredningsarbejde i gang for at kortlægge, hvordan de mange milliarder mere præcis blev forvaltet, i form af et ”eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen”, som skulle udarbejdes af konsulenthusene McKinsey og Damvad Analytics. Et første eftersyn lå klar i april 2016, og det stod allerede der klart, at systemet har stærkt brug for en opdatering, der gør op med redundans mellem overlappende tilbud og bringer antallet af aktører ned.

Til en start blev denne viden dog holdt i ministerkontorerne i Erhvervs- og Vækstministeriet, Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet, der tilsammen deler ansvaret for det knudrede system. Selv om eftersynet først blev offentliggjort i starten af november 2016, kort før regeringsskiftet, var trolden imidlertid lukket ud af æsken, og en åben strid om erhvervsfremmemilliarderne begyndte at udspille sig mellem regionerne og kommunerne, der var sikre på, at en snarlig forenkling af erhvervsfremmesystemet stod for døren.

Begge parter har det seneste år nærmest koncentreret sig mere om at positionere sig som omdrejningspunkt for en fremtidig forenklet erhvervsfremmeindsats, end de har koncentreret sig om at skabe sammenhæng mellem deres mange overlappende tilbud.

Det er blandt andet den magtkamp Brian Mikkelsen nu bør lukke ved at sætte sig i førersædet for processen og tydeligt melde ud, hvordan han vil gribe en reformering af erhvervsfremmesystemet an. Jo længere han venter, jo mere usikkerhed skaber han blandt de mange kommunale og regionale aktører i systemet, og jo mere lukker systemet sig om sig selv til skade for dansk erhvervsliv.

Et godt sted at starte er at melde klart ud, om den ekspertgruppe, som han bag linjerne har underrettet Danske Regioner, KL og de store erhvervsorganisationer om, skal hjælpe ham med at tegne konturerne af et nyt erhvervsfremmesystem. Her puster det kun til ilden, at ingen af de førnævnte organisationer tilsyneladende vil blive inddraget i gruppen. Men hvem vil så? Og hvad er kommissoriet for gruppen? Brian Mikkelsen: Hvad er din plan?

LÆS OGSÅ: Erhvervslivet: Der er dømt nøl, Brian Mikkelsen

Forrige artikel Friskoler er lige så folkelige som folkeskoler Friskoler er lige så folkelige som folkeskoler Næste artikel Det store skatteeksperiment Det store skatteeksperiment