Hvad er op og ned om arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af 'det grå guld'?

Hvad betyder arbejdsmiljøet for fastholdelse af ældre arbejdstagere i Danmark, Island, Norge og Sverige? Det har forskere bag et nordisk projekt sammenfattet den eksisterende viden om.

Den demografiske udvikling medfører, at befolkningen i Danmark med tiden kommer til at omfatte flere ældre og færre unge. Sådan er udviklingen i hele EU. Opmærksomheden fra samfundets side er derfor rettet mod få at flere ældre arbejdstagere til at blive længere på arbejdsmarkedet.

For den ældre arbejdstager er beslutningen om at blive længere eller at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet som regel påvirket af en række faktorer, dels den enkeltes helbred, uddannelsesniveau og privatøkonomi, dels arbejdspladsens arbejdsmiljø, personalepolitik og sociale relationer og dels lovgivning og regulering af arbejdsmarkedet og pensionsområdet.

Det viser et nyt notat fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Notatet giver et overblik over den danske viden på området, som stammer fra et netop afsluttet nordisk forskningsprojekt om arbejdsmiljøet betydning for fastholdelse af ældre arbejdstagere.

Ifølge notatet har forskningen i Norden vist, at dårligt arbejdsmiljø kan bidrage til tidlig tilbagetrækning, især blandt de nedslidningstruede seniorer.

Hent PDF
Forrige artikel Kortlægning af udviklingen i danskernes udbud af sort arbejde Kortlægning af udviklingen i danskernes udbud af sort arbejde Næste artikel Målrettede kampagner aktiverer faktisk sofavælgerne Målrettede kampagner aktiverer faktisk sofavælgerne