Hvilken vækst skal vi lede efter?

Der er brug for helt og aldeles at omdefinere og nytænke vores vækstbegreb.

Mandag Morgen satte med startskud den 2. maj gang i jagten på den forsvundne vækst i Danmark. Uden vækst får vi vanskeligheder med at klare alle de økonomiske udfordringer, vi står over for som samfund. Men det er ikke en hvilken som helst form for vækst, vi er på jagt efter. Vi er på jagt efter en vækst med perspektiv, ansvarlighed og nytænkning.

Heldigvis er det sådan, at resultatet af vores omfattende dialog med godt 4.000 beslutningstagere og eksperter, som har svaret på Mandag Morgens udfordring om væksten, sender et klart signal. Der er brug for helt og aldeles at omdefinere og nytænke vores vækstbegreb. Ellers får vi alle de sædvanlige svar som organisationer, økonomieksperter og politikere hidtil har givet os. Når man ser på overskrifterne til sigtelinjerne i regeringens erhvervs- og vækstpolitik, så bliver man ikke ligefrem slået af overraskelse og nytænkning. Og frem for alt ligner det instrumenter og redskaber, som er set før, uden at vi har set en effektiv implementering af dem.

Og hvad er så det, vi efterspørger?


  • Det er først og fremmest en bæredygtig vækst.

  • Det er en vækst, som omstiller det danske samfund til den globale og digitale virkelighed, vi allerede befinder os lige midt i.

  • Det er en vækst, der rummer klog og kreativ udforskning af nye markeder og nye løsninger – ikke bare nye produkter.

  • Det er vækst efter model ”grøn omstilling”, som Danmark har høstet international anerkendelse og succes med, fordi vi har kunnet fremvise et dansk ”proof of concept”. Det lader sig gøre både at skabe omstilling og at have styr på økonomien. Det har vi i Danmark vist omverdenen.

  • Det er en vækst, der giver os flere og nye danske slagvarer på hylderne i en tiltagende svær international konkurrence.

  • Det er en vækst i den private sektor, som nyder godt af en stærk offentlig satsning på forskning og innovation.

  • Det er en vækst, som knækker koden til, at flere af vores små og mellemstore virksomheder kommer ud af ”comfortzonen” på hjemmemarkedet og ud i den store verden.

  • Det er en vækst, som baseres på en øget produktivitet bl.a. med hjælp fra de nye teknologier og ikke ved øget nedslidning og dårligt arbejdsmiljø.

  • Det er en vækst, der understøttes af en markant indsats på kompetencesiden og en målretning af uddannelser til de områder, hvor der er så massivt brug for det. Der er brug for et helt nyt blik på vores uddannelsessystem og vores uddannelsesplanlægning.

  • Det er en vækst, der ikke ødelægger, men udvikler den sociale sammenhæng i samfundet. Helt i tråd med FN’s 17 verdensmål.


Det er store krav at stille, men der er brug for at nytænke, hvad det er for en vækst, vi gerne vil have. Digitalisering er et af omdrejningspunkterne i væksten. Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen forbereder en ny digital strategi for Danmark. En af Danmarks 11 digitale vismænd, professor ved CBS Jan Damsgaard, siger det meget klart i Mandag Morgen: Digitaliseringen er ikke kun en it-opgave. Det er hele forretningen, der skal gentænkes.

Dansk Erhverv holder årsmøde i denne uge og har sat disruption på dagsordenen. De store erhvervsorganisationer må tage et medansvar for, at de danske virksomheder kommer helt anderledes op i fart, når det gælder digitalisering. Danmark har blandt meget andet brug for en handlekraftig digitaliseringskommission efter svensk mønster, som ikke er knyttet til Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen, men som frit og uafhængigt kan komme med forslag til, hvordan både den private og den offentlige sektor i Danmark kommer op i superligaen, når det gælder omstilling til den digitale fremtid.

Mandag Morgens analyse viser, at det mere er politikerne, der taler om ændrede rammevilkår på skatte- og afgiftsområdet, som skal gøre livet lettere for virksomhederne, så de kan vækste mere, mens virksomhederne selv og mange af eksperterne efterlyser noget helt andet. De efterspørger politisk lederskab og en nytænkt vækstvision for Danmark. Det gør vi også.

Forrige artikel Vækstvirksomhedernes største udfordring: Vi kan ikke finansiere væksten Vækstvirksomhedernes største udfordring: Vi kan ikke finansiere væksten Næste artikel Stor forskel på kommunernes integration Stor forskel på kommunernes integration