ICDK: Sydkorea vil være en 'smart water nation'

KOMMENTAR Sydkorea har både problemer med alt for store mængder regnvand og oversvømmelser – og med vandmangel og lækkende vandledninger. Nu skal vandforsyningen renoveres og effektiviseres med avanceret digital teknologi, skriver Innovation Centre Denmark i Seoul.

Af Eske Bo Rosenberg og Dongah Nikki Ko
Hhv. innovationsattaché og science officer and innovation officer, ICDK, Seoul

Gyeongbokgung Palace er en af de mest besøgte turistdestinationer i Sydkorea. Fra det store kejserpalads i hjertet af det gamle Seoul regerede Joseon-dynastiet i perioden 1392 til 1897. På en af paladsets mange gårdspladser sad datidens embedsmænd række på række med ansigtet vendt mod kejseren. Gulvet var belagt med sten i et mosaikmønster, der ved første øjekast ikke ser ud af meget mere end udsmykning. Men kigger man efter, ser man faktisk på denne tids første smarte vandforvaltningssystem.

På grund af de store mængder nedbør i sommermånederne var der hyppigt oversvømmelser i Korea med store ødelæggelser til følge. Men gårdspladsens mosaikmønster ledte vandet ud på stenstierne omkring bygningen, og dermed forhindrede man, at strømmene af vand ødelagde kejserpaladset.

Også i dag fylder håndteringen af vand meget i Sydkorea. Landet har det paradoksale problem at selv om der falder halvanden gang mere nedbør end gennemsnittet for resten af verden, så er der en faretruende mangel på vand – både til drikkevand, til industrien, og ikke mindst til landbruget, der er den største forbruger af vand.

Man bruger begrebet water stress, når efterspørgslen efter vand overstiger den tilgængelige mængde i en bestemt periode, eller når dårlig kvalitet begrænser brugen.
Sydkoreas water stress level ligger på næsten 58 procent. Det er et godt stykke over eksempelvis Danmark, der ligger på 21 procent, og det placerer lidt overraskende Sydkorea blandt meget varmere lande i dele af Afrika og Mellemøsten, hvad vandmangel angår.

Årsagen skal blandt andet findes i landets topografi (bjergrigt, stejle vandløb), en høj urbaniseringsgrad, samt at det meste regn stadig falder i løbet af sommeren.

Udfordringerne blev understreget i sommer, hvor en mere end 50 dages uafbrudt monsun, den længste i mere end 33 år, medførte store oversvømmelser og kraftige jordskred, som kostede mindst 30 menneskeliv og medførte over 1000 ødelagte hjem.

Men problemerne med vandet er også tekniske. I hovedstaden Seoul er vandledningerne i god stand. Kun omkring 3 procent af vandet lækker, og det er en lavere lækagerate end i byer som Amsterdam (4 procent) og New York (7 procent).

I provinsen har man derimod ikke holdt trit med behovet for vedligeholdelse og udskiftning af vandrør. I nogle områder lækker næsten halvdelen af vandet, før det når frem til brugerne. Det nationale gennemsnit for vandlækager var 10,5 procent af vandforbruget i 2017.

Digital styring skal spare vand

Nu har Sydkorea sat sig for at blive en smart water nation, og ambitionen passer godt sammen med landets øvrige enorme offentlige og private satsninger på den fjerde industrielle revolutions kerneteknologier som AI, IOT, 5G m.m.

Smart water-ambitionerne skal indfries gennem R&D-investeringer samt test- og demonstrationsprojekter inden for tre overordnede områder:

Smart networks: Informationsindsamling i realtid fra sensorer overalt i ledningsnettet skal gøre det muligt at reagere hurtigt på problemer og lækager.

Digital solutions: Kombinationen af algoritmer og data i realtid skal gøre det muligt at forudsige behovet for vedligeholdelse, og at forebygge overløb.

Intelligent equipment: Selvoptimerende pumper, sensorer og avancerede vandbehandlingsteknologier skal automatisere driften og minimere tidsforbruget på manuel overvågning.

Dansk vandindustri har gode muligheder

Danmark har en høj kompetence inden for vand og en stribe virksomheder, der er blandt de førende i verden inden for behandling og transport af vand.

Der er oplagte muligheder for, at danske virksomheder kan bidrage til Sydkoreas planer om at blive en 'smart water nation'. Det kan vise sig at være et ganske stort marked, faktisk.

I juli lancerede Moon-regeringen den massive genropretningsplan ’Korean New Deal’. Over de næste fem år sættes, hvad der svarer til over 600 milliarder danske kroner, i spil for at stimulere nye markeder, forbedre de regulatoriske rammer for innovation og investeringer og ikke mindst skabe i 1,9 millioner job.

Det visionære 'moon-shot' har fokus på grønne og digitale flagskibsprojekter, og det vil få indflydelse på millioner af liv og kommende generationer i Sydkorea.

Smart water nation er en del af pakken, så i de nærmeste år skal en stor del af Sydkoreas vandforsyningssystemer ombygges, renoveres og forsynes med avanceret digital styring og overvågning.

Med de planer som løftestang arbejder Innovation Centre Denmark Seoul på at etablere en Danish-Korean smart water-alliance, der skal fungere som en platform for videndeling, samarbejde og showcasing af løsninger.

Planerne fik næring i august, da et koreansk-dansk forskningskonsortium fra Kyungbuk University og DTU Miljø modtog en særbevilling på 6 millioner kroner af det koreanske videnskabsministerium til at udvikle nye metoder til behandling af og ressourceudvinding fra spildevand.

Næste milepæl bliver i forbindelse med International World Water Congress i København i maj 2021. Her vil én af fem udfordringer til DTU Skylabs ”Next Generation Urban Water Action” tage udgangspunkt i en konkret problemstilling fra en koreansk by eller region.

Som en del af det øgede fokus på vand har ICDK i Seoul netop udsendt rapporten 'A Smart Water Nation? Water Technology and Management in South Korea', der giver et kort, men dybtgående overblik over Sydkoreas styrker og innovative tilgange til smarte vandforvaltningsteknologier.

Forrige artikel Invitation: Claus Kragh interviewer Maros Sefcovic Invitation: Claus Kragh interviewer Maros Sefcovic Næste artikel Det her ville en computer aldrig kunne skrive … Det her ville en computer aldrig kunne skrive …
2030-panelet og Danmarks Statistik: Bolden er givet op til politikerne

2030-panelet og Danmarks Statistik: Bolden er givet op til politikerne

GRØN OMSTILLING Lektor Anne Bregnballes kritik af rapporten ’Gør verdensmål til vores mål’ er langt hen ad vejen berettiget. Nu skal regeringen og Folketinget tage stilling til, hvilke kriterier og målepunkter man politisk vil fremme, skriver Steen Hildebrandt og Niels Ploug.

Set, læst og hørt: Trine Christensen

Set, læst og hørt: Trine Christensen

Trine Christensen går på opdagelse i tyske antikvariater og mindes højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg, der i så mange år stod vagt om menneskerettighederne.

Opgøret med sexisme har ulmet længe

Opgøret med sexisme har ulmet længe

LEDELSE Jurister, kontorfolk, restaurationspersonale og andre faggrupper har længe været i gang med det opgør mod sexisme og krænkelser, der nu har ramt de politiske partier og medierne som en tsunami. Den nye virkelighed udgør en massiv udfordring for ledere på alle niveauer. 

Arbejdslivskonsulent: Lyt og lær, før du handler

Arbejdslivskonsulent: Lyt og lær, før du handler

LEDELSE Som leder skal du træne dig selv i at lytte uden at dømme eller handle med det samme. Ellers risikerer du unødigt at gøre gråzone-tilfælde til sager. Men hav samtidig regler på plads, der gør det klart for alle, hvornår noget er en sag.

Advokat: Det handler om tillid, tillid og tillid

Advokat: Det handler om tillid, tillid og tillid

LEDELSE Hvis der er stor tillid til, at ledelsen vil håndtere situationen på en ordentlig måde, vil flere sige fra over for sexistiske og krænkende kollegaer og samarbejdspartnere. 

Direktør i Lederne: Topledelsen sætter tonen for alle andre

Direktør i Lederne: Topledelsen sætter tonen for alle andre

LEDELSE Vi har alle et stort ansvar for at skabe en kultur, hvor sexchikane og krænkelser bliver helt uacceptabelt på danske arbejdspladser. Men topledelsen har et særligt ansvar for at gå foran som det gode eksempel og for at gøre en offensiv og seriøs indsats for at forebygge og gribe ind.

HR-direktør: En sund kultur er et langt, sejt træk

HR-direktør: En sund kultur er et langt, sejt træk

LEDELSE Dieselmotorvirksomheden MAN Energy Solutions satte sidste år gang i en proces, der skal gøre op med krænkelser på arbejdspladsen. Den indsats virker ekstra relevant i dag. Og den stiller krav til ledelsen om tydelighed, konsekvens og tålmodighed.

Indien er det nye Kina

Indien er det nye Kina

ØKONOMI Indien har under premierminister Narendra Modi udviklet sig i stadig mere autoritær, nationalistisk og selvbevidst retning. Det er i det lys, man skal se landets nye grønne strategiske partnerskab med Danmark. Indiens ambassadør opfordrer mindre danske virksomheder til at søge samarbejde med indiske partnere.

Substitut med stort ansvar

Substitut med stort ansvar

NYT JOB Lars Weiss får lidt over år i overborgmesterstolen i København efter Frank Jensens fald. I den periode skal han forhandle aftaler på plads, som lægger spor langt ud i fremtiden.

Nu vil både EU og USA stække it-giganternes magt

Nu vil både EU og USA stække it-giganternes magt

DIGITAL OMSTILLING It-giganterne er for alvor kommet i myndighedernes søgelys. Både i EU og USA er der lovgivning og retssager på vej, der skal stække den magt, en lille gruppe digitale platforme har fået over økonomien og samfundet.
 

ICDK: Californiens omstilling til elbiler kan inspirere Danmark

ICDK: Californiens omstilling til elbiler kan inspirere Danmark

GRØN OMSTILLING Californien har fuld fart på den grønne omstilling af transportsektoren og har i dag over 700.000 elbiler på vejene. Politiske tiltag, udbygning af ladeinfrastrukturen og diverse apps, der hjælper billisterne på vej, er blot nogle af de værktøjer, som har fået californiske indbyggere til at vælge elbilen til, fortæller Innovation Centre Denmark i Silicon Valley.

Tag ansvar for at lede i mellemrummene

Tag ansvar for at lede i mellemrummene

LEDELSE Offentlige ledere har incitament til at passe egen butik snarere end at bevæge sig ud i mellemrummene mellem forskellige afdelinger og siloer. Men der er behov for ansvarstagen i mellemrummene, hvis vi vil skabe sammenhæng for borgerne, skriver kommunaldirektør Jette Runchel.

Fremtidsforskere kortlægger EU’s risikolandskab

Fremtidsforskere kortlægger EU’s risikolandskab

POLITIK OG VELFÆRD Coronakrisen har afsløret betydelige svagheder i EU som fælleskab og i de 27 medlemslande. Nu skal den kollektive resiliens styrkes på fire centrale områder, lyder det i en analyse fra EU-Kommissionen.

EU-Kommissionens strategichef: Det har vi lært om unionens styrker og svagheder

EU-Kommissionens strategichef: Det har vi lært om unionens styrker og svagheder

INTERVIEW Coronakrisen har vist, at EU er mere socialt bæredygtigt end USA, mener Maros Sefcovic, der er ansvarlig for EU’s politiske strategiarbejde. Men når det gælder alt fra råmaterialer over medicin til microchips, er Europa strategisk sårbart. Det skal der laves om på med europæiske industrikonsortier, fortæller han i dette interview.

Set, læst og hørt: Jesper Brix

Set, læst og hørt: Jesper Brix

Jesper Brix forbereder sit møde med indonesisk kultur gennem litteraturen og anbefaler en glimrende podcast, der spørger, hvor godt vi egentlig kender vores nærmeste.

Nyt job: Wilbek rykker op

Nyt job: Wilbek rykker op

Ulrik Wilbek skal som ny formand for KL’s socialudvalg tage fat der, hvor det gør ondt: Behovene stiger, og på det specialiserede socialområde løber udgifterne år efter år fra budgetterne.

Pensionskasser klar med milliardinvesteringer i velfærd

Pensionskasser klar med milliardinvesteringer i velfærd

POLITIK OG VELFÆRD Pensionskasser har i snart et årti investeret i miljø og klima. Nu afsætter flere og flere selskaber milliarder af kroner til sociale investeringer og byggeri af blandt andet friplejehjem. Vi skal både ”do business and do good”, siger Jon Johnsen, administrerende direktør for pensionskassen PKA.

Ekspert:  Pensionskasser lapper på velfærden

Ekspert: Pensionskasser lapper på velfærden

POLITIK OG VELFÆRD Pensionskasser betaler i stigende grad penge til danskere på førtidspension, dækker udgifter til fysioterapeuten og satser stort på forebyggelse. Selskaberne har en økonomisk interesse i at forebygge, vurderer professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Torben M. Andersen. 

Kunderne og medlemmer ejer størsteparten af pensionskasserne

Kunderne og medlemmer ejer størsteparten af pensionskasserne

POLITIK OG VELFÆRD I mange brancher ejer aktionærer flertallet af virksomhederne. Men i pensionsbranchen ejer kunderne oftest deres eget pensionsselskab. Det kan mærkes: Når kunderne bestemmer, bliver investeringerne mere grønne – og mere sociale 

Den private velfærd fylder mere og mere i Danmark

Den private velfærd fylder mere og mere i Danmark

POLITIK OG VELFÆRD 33.000 børn bliver i dag passet af private. Antallet af elever i fri- og privatskoler sætter rekord. Fagbevægelsen tilbyder deres medlemmer lønforsikringer. Grænsen for offentlig og privat velfærd er under hastig forandring i disse år.

Fik du læst? Det grønne skrotproblem

Fik du læst? Det grønne skrotproblem

GRØN OMSTILLING Omstillingen til grøn energi er en succeshistorie, men der er en bagside. Affaldet fra kæmpevindmøller, solceller og hundredtusinder af elbiler kommer til at hobe sig op. Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling, tager grundigt fat i den problemstilling i dette MM Special.

Hele uge 42 fremhæver vi gennemarbejdede og seriøse scenarier for fremtiden bragt i Mandag Morgen den seneste tid.

Fik du læst? Lovgivning som computerkode

Fik du læst? Lovgivning som computerkode

DIGITAL OMSTILLING I januar 2018 vedtog et samlet Folketing, at de danske myndigheder fremover er forpligtet til at lave såkaldt digitaliseringsklar lovgivning. Men kan vi gøre det, uden at forvaltningen af loven ændrer afgørende karakter? Det spørgsmål tager Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling, fat om i dette MM Special.

Hele uge 42 fremhæver vi gennemarbejdede og seriøse scenarier for fremtiden bragt i Mandag Morgen den seneste tid.

Fik du læst? Naturfolk er broen til fremtiden

Fik du læst? Naturfolk er broen til fremtiden

DIGITAL OMSTILLING Naturfolk lever primitivt, mens det moderne menneske har formået at opbygge et højt niveau af kompleksitet. Eller hvad? Måske kan oprindelige kulturer faktisk give os nogle svar på, hvordan vi skal gå fremtiden i møde. Det skriver Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling, om i denne artikel.

Hele uge 42 fremhæver vi gennemarbejdede og seriøse scenarier for fremtiden bragt i Mandag Morgen den seneste tid.

Fik du læst? Euroland 2030

Fik du læst? Euroland 2030

GRØN OMSTILLING EU-samarbejdet er i bevægelse, og retningen er klar: Finanspolitikken, udenrigs- og sikkerhedspolitikken, skattepolitikken og arbejdsmarkedspolitikken bliver i varierende grad mere fælles. Hvor bringer det EU hen i 2030? Det giver europaredaktør Claus Kragh og Simon Friis deres bud på i dette MM Special.

Hele uge 42 fremhæver vi gennemarbejdede og seriøse scenarier for fremtiden bragt i Mandag Morgen den seneste tid.

Fik du læst? Power-to-x kan forandre Danmark

Fik du læst? Power-to-x kan forandre Danmark

GRØN OMSTILLING Danmark er ved at hejse de grønne sejl, men hvor bringer det os hen i 2030? Det giver Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling, og europaredaktør Claus Kragh deres bud på i dette MM Special fra juni.

Hele uge 42 fremhæver vi gennemarbejdede og seriøse scenarier for fremtiden bragt i Mandag Morgen den seneste tid.

Stop digital selvfedme og kom ind i kampen

Stop digital selvfedme og kom ind i kampen

DIGITAL OMSTILLING Danmark er bagud med investeringer i de nye digitale teknologier som AI. Og langt bagud i forhold til det digitale kompetenceløft, vi har brug for. Momentum er nu.

Greenhushing – når virksomheder holder mund med grønne tiltag

Greenhushing – når virksomheder holder mund med grønne tiltag

GRØN OMSTILLING 'Greenwashing' og andre typer '-washing' er blevet CSR’s onde tvilling, og dommen over synderne er hård. Den hårde kritik gør, at nogle ligefrem vælger at holde lav profil med nye tiltag af frygt for anklager om hykleri, skriver Instituttet for Fremtidsforskning.

Maskinen fortæller, hvad der er sket – mennesker fortæller hvorfor

Maskinen fortæller, hvad der er sket – mennesker fortæller hvorfor

DIGITAL OMSTILLING I sidste uge modtog samtlige journalistforbundets 18.000 medlemmer en lille bog med den nøgterne titel ´Sådan forandrer automatisering medierne´. I bogen gennemgår Andreas Marckmann Andreassen, der er digital redaktør på fagbladet Journalisten, hvordan computere er i fuld gang med at forandre alle led i produktionen af nyheder.

ICDK: I kampen om at skabe unicorns står det 11-0 mellem Israel og Danmark

ICDK: I kampen om at skabe unicorns står det 11-0 mellem Israel og Danmark

DIGITAL OMSTILLING Havde der været et europamesterskab i disciplinen ”Skab en unicorn”, stod Israel selvsikkert, nærmest overlegent, på medaljeskamlem med guld om halsen. I det seneste år har Israel udklækket hele 11 nye unicorns. Og Danmark? Med nul unicorns havde Danmark slet ikke kvalificeret sig, fortæller Innovation Centre Denmark i Tel Aviv.

Gør i morgen til din første dag på jobbet

Gør i morgen til din første dag på jobbet

LEDELSE Nye ledere møder op med respekt for stedet, fokus på opgaverne og med nysgerrighed og åbenhed over for kollegerne. Det er et mindset, mange erfarne ledere med fordel kan søge tilbage til, skriver Elize Dimare og Johnny Sørensen.

Rasmus Nielsen: Det har jeg lært

Rasmus Nielsen: Det har jeg lært

LEDELSE Mandag Morgens ejer, Rasmus Nielsen, fylder 60 år 7. oktober, og i den anledning har Mandag Morgen bedt ham – der også startede og udgiver Altinget – om at reflektere over udviklingen i mediebranchen, forskellen på succes og fiasko og tendenser de næste 20 år. Vi udstak en serie sætninger og bad ham fuldende dem.