Indre marked bliver rødt og grønt

EU Det indre marked er ikke alene værdsat af erhvervsledere. Fagforeningsfolk og miljøforkæmpere mener, at det indre marked kan gøre EU både mere fair og grønnere. Geopolitiske spændinger vil også gøre det mere protektionistisk. 

Det indre marked er EU’s største succes – men det er langt fra uden skyggesider. 

Mens stadigt mere åbne grænser og færre barrierer for foretagsomhed har løftet velstanden hos millioner af EU-borgere, har det indre marked også dannet baggrund for et utal af skandaler fra grov udnyttelse af lønmodtagere over omfattende hvidvask af kriminelle milliardformuer til eksport af farligt affald til mindre udviklede tredjelande.  

Login